Fortsätt till huvudinnehåll

Elden på altaret får inte slockna

Elden på altaret ska alltid hållas brinnande. Den får inte slockna. (3Mos.6:13)
Vi talar ofta om brinnande hjärtan. Att något tagit hela mitt intresse,  min tid och mina krafter i anspråk. Han verkligen brinner för sin sak, är engagerad och överlåten. Detta är ju idealet. Dock visar verkligheten många gånger något helt annat. Att allt går i vågor, cirklar och att ljumheten är ett hot jämtemot det som brinner. Hålls inte värmen uppe i spisen eller kaminen blir det först ljummet för att sedan svalna mer och mer innan allt slutligen slocknar. 
Men så länge kolet inte slocknat finns det hopp. Sätter du in ny ved i spisen kommer glöden så småningom att antända vedbiten . Har glöden falnat än mer kan det behövas tidningspapper för att få det att brinna.
Så är det också med vårt andliga liv. Ibland kan det vara nära att slockna och vi blir tvungna att elda på med mer ved. Det är nämligen inte alltid synden som förorsakar att du förlorar livet I Gud. Det räcker med att du försummar ordet och bönen för att  dragas längre och längre bort från gemenskapen. 
Du har så mycket annat som du tycker är viktigt i livet. De vardagliga göromålen tar sin tid och istället för att vårda den andliga människan fylls fritiden av idel andra aktiviteter. Tills du en dag upptäcker att ditt liv fullständigt stagnerat. Har du då någon kol kvar som kan tända Dig?  
Elden på altaret får inte slockna. Låt oss trofast vandra vidare på "den vägen." Känns det tomt och meningslöst , sök då gemenskap med Herren. Drag dig då närmare honom tillbaka mot husets ingång och till den relation du en gång ägde. Sök honom medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Måhända skall det börja brinna igen, fortare än du anar.
Där den kommer till elden brinna vill Själar får vad Jesus lovat ge. Kraften alla får som det skrivet står När Guds Ande över alla faller. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid