Fortsätt till huvudinnehåll

Elden på altaret får inte slockna

Elden på altaret ska alltid hållas brinnande. Den får inte slockna. (3Mos.6:13)
Vi talar ofta om brinnande hjärtan. Att något tagit hela mitt intresse,  min tid och mina krafter i anspråk. Han verkligen brinner för sin sak, är engagerad och överlåten. Detta är ju idealet. Dock visar verkligheten många gånger något helt annat. Att allt går i vågor, cirklar och att ljumheten är ett hot jämtemot det som brinner. Hålls inte värmen uppe i spisen eller kaminen blir det först ljummet för att sedan svalna mer och mer innan allt slutligen slocknar. 
Men så länge kolet inte slocknat finns det hopp. Sätter du in ny ved i spisen kommer glöden så småningom att antända vedbiten . Har glöden falnat än mer kan det behövas tidningspapper för att få det att brinna.
Så är det också med vårt andliga liv. Ibland kan det vara nära att slockna och vi blir tvungna att elda på med mer ved. Det är nämligen inte alltid synden som förorsakar att du förlorar livet I Gud. Det räcker med att du försummar ordet och bönen för att  dragas längre och längre bort från gemenskapen. 
Du har så mycket annat som du tycker är viktigt i livet. De vardagliga göromålen tar sin tid och istället för att vårda den andliga människan fylls fritiden av idel andra aktiviteter. Tills du en dag upptäcker att ditt liv fullständigt stagnerat. Har du då någon kol kvar som kan tända Dig?  
Elden på altaret får inte slockna. Låt oss trofast vandra vidare på "den vägen." Känns det tomt och meningslöst , sök då gemenskap med Herren. Drag dig då närmare honom tillbaka mot husets ingång och till den relation du en gång ägde. Sök honom medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Måhända skall det börja brinna igen, fortare än du anar.
Där den kommer till elden brinna vill Själar får vad Jesus lovat ge. Kraften alla får som det skrivet står När Guds Ande över alla faller. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar