Fortsätt till huvudinnehåll

Det som vi icke se

"Åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan de ting som icke synas; Ty de ting som synas , de vara allenast en tid, men de som icke synas, de vara i evighet." (2Kor.4:18)
Guds rike är inget rike som vi kan se med våra lekamliga ögon, ty Guds rike är invärtes i er. Ändå räknar vi så ofta med synliga resultat, då vi talar om Guds rike. Det som  vi kan uppfatta med våra jordiska ögon, sådant som sker rätt framför oss, då blir det lätt sådant vi bedömer, någon upplever ett helande, någon blir salig eller någon ber med hänförelse. 
Vad som sker utanför vårt synfält ser vi i regel inte. Det som sker i det fördolda upplever vi sällan. Människor som ber under en predikan, syskon som växer till i tron  eller de som kämpar med överlåtelsen, dessa ser vi inte alltid. Mycket som sker i den osynliga världen går oss förbi. Saliga är de som icke se, men dock tro. De flesta av oss ser inte Jesus i hans fysiska  gestalt ,ett och annat undantag förekommer dock. Men så är Guds rike också ett osynligt rike. Bundna till varandra genom osynliga band går Guds rike vidare, generation efter generation fram tills han kommer tillbaka. 
Det heter om Moses att genom att liksom se den Osynlige kunde han härda ut. Så har det varit för många pilgrimer. När svårigheterna och trångmålen blivit alltför tuffa har de tänkt på det osynliga landet som hägrar borta i fjärran. För världsmänniskan är det rena rama fantasier, men för lärjungen slutmålet. 
Saliga är de som icke se men dock tro säger Jesus själv i sin Bergspredikan. Tro på stötestenen som är en dårskap för världen men ett ämne för lovsång för var och en som tror.
Med den Osynlige städs för mitt öga Vill jag lik Moses i tron härda ut.  Världens bedrövelse aktar jag föga Emot den glädje som väntar förut .
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo