Fortsätt till huvudinnehåll

Det som vi icke se

"Åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan de ting som icke synas; Ty de ting som synas , de vara allenast en tid, men de som icke synas, de vara i evighet." (2Kor.4:18)
Guds rike är inget rike som vi kan se med våra lekamliga ögon, ty Guds rike är invärtes i er. Ändå räknar vi så ofta med synliga resultat, då vi talar om Guds rike. Det som  vi kan uppfatta med våra jordiska ögon, sådant som sker rätt framför oss, då blir det lätt sådant vi bedömer, någon upplever ett helande, någon blir salig eller någon ber med hänförelse. 
Vad som sker utanför vårt synfält ser vi i regel inte. Det som sker i det fördolda upplever vi sällan. Människor som ber under en predikan, syskon som växer till i tron  eller de som kämpar med överlåtelsen, dessa ser vi inte alltid. Mycket som sker i den osynliga världen går oss förbi. Saliga är de som icke se, men dock tro. De flesta av oss ser inte Jesus i hans fysiska  gestalt ,ett och annat undantag förekommer dock. Men så är Guds rike också ett osynligt rike. Bundna till varandra genom osynliga band går Guds rike vidare, generation efter generation fram tills han kommer tillbaka. 
Det heter om Moses att genom att liksom se den Osynlige kunde han härda ut. Så har det varit för många pilgrimer. När svårigheterna och trångmålen blivit alltför tuffa har de tänkt på det osynliga landet som hägrar borta i fjärran. För världsmänniskan är det rena rama fantasier, men för lärjungen slutmålet. 
Saliga är de som icke se men dock tro säger Jesus själv i sin Bergspredikan. Tro på stötestenen som är en dårskap för världen men ett ämne för lovsång för var och en som tror.
Med den Osynlige städs för mitt öga Vill jag lik Moses i tron härda ut.  Världens bedrövelse aktar jag föga Emot den glädje som väntar förut .
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!