Fortsätt till huvudinnehåll

Det som vi icke se

"Åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan de ting som icke synas; Ty de ting som synas , de vara allenast en tid, men de som icke synas, de vara i evighet." (2Kor.4:18)
Guds rike är inget rike som vi kan se med våra lekamliga ögon, ty Guds rike är invärtes i er. Ändå räknar vi så ofta med synliga resultat, då vi talar om Guds rike. Det som  vi kan uppfatta med våra jordiska ögon, sådant som sker rätt framför oss, då blir det lätt sådant vi bedömer, någon upplever ett helande, någon blir salig eller någon ber med hänförelse. 
Vad som sker utanför vårt synfält ser vi i regel inte. Det som sker i det fördolda upplever vi sällan. Människor som ber under en predikan, syskon som växer till i tron  eller de som kämpar med överlåtelsen, dessa ser vi inte alltid. Mycket som sker i den osynliga världen går oss förbi. Saliga är de som icke se, men dock tro. De flesta av oss ser inte Jesus i hans fysiska  gestalt ,ett och annat undantag förekommer dock. Men så är Guds rike också ett osynligt rike. Bundna till varandra genom osynliga band går Guds rike vidare, generation efter generation fram tills han kommer tillbaka. 
Det heter om Moses att genom att liksom se den Osynlige kunde han härda ut. Så har det varit för många pilgrimer. När svårigheterna och trångmålen blivit alltför tuffa har de tänkt på det osynliga landet som hägrar borta i fjärran. För världsmänniskan är det rena rama fantasier, men för lärjungen slutmålet. 
Saliga är de som icke se men dock tro säger Jesus själv i sin Bergspredikan. Tro på stötestenen som är en dårskap för världen men ett ämne för lovsång för var och en som tror.
Med den Osynlige städs för mitt öga Vill jag lik Moses i tron härda ut.  Världens bedrövelse aktar jag föga Emot den glädje som väntar förut .
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid