Fortsätt till huvudinnehåll

Det som vi icke se

"Åt oss som icke hava till ögonmärke de ting som synas, utan de ting som icke synas; Ty de ting som synas , de vara allenast en tid, men de som icke synas, de vara i evighet." (2Kor.4:18)
Guds rike är inget rike som vi kan se med våra lekamliga ögon, ty Guds rike är invärtes i er. Ändå räknar vi så ofta med synliga resultat, då vi talar om Guds rike. Det som  vi kan uppfatta med våra jordiska ögon, sådant som sker rätt framför oss, då blir det lätt sådant vi bedömer, någon upplever ett helande, någon blir salig eller någon ber med hänförelse. 
Vad som sker utanför vårt synfält ser vi i regel inte. Det som sker i det fördolda upplever vi sällan. Människor som ber under en predikan, syskon som växer till i tron  eller de som kämpar med överlåtelsen, dessa ser vi inte alltid. Mycket som sker i den osynliga världen går oss förbi. Saliga är de som icke se, men dock tro. De flesta av oss ser inte Jesus i hans fysiska  gestalt ,ett och annat undantag förekommer dock. Men så är Guds rike också ett osynligt rike. Bundna till varandra genom osynliga band går Guds rike vidare, generation efter generation fram tills han kommer tillbaka. 
Det heter om Moses att genom att liksom se den Osynlige kunde han härda ut. Så har det varit för många pilgrimer. När svårigheterna och trångmålen blivit alltför tuffa har de tänkt på det osynliga landet som hägrar borta i fjärran. För världsmänniskan är det rena rama fantasier, men för lärjungen slutmålet. 
Saliga är de som icke se men dock tro säger Jesus själv i sin Bergspredikan. Tro på stötestenen som är en dårskap för världen men ett ämne för lovsång för var och en som tror.
Med den Osynlige städs för mitt öga Vill jag lik Moses i tron härda ut.  Världens bedrövelse aktar jag föga Emot den glädje som väntar förut .
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar