Fortsätt till huvudinnehåll

Girigheten - vad säger Jesus?

" Så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;" (Kol.3:5)
När vi igår talade om hjärtats mörka tankar kom vi aldrig in på girigheten. Även den föds fram i hjärtat, kärleken till pengar och denna världens goda. Det är inte heller ofta som det talas om girighet från våra talarstolar eller i våra bönemöten. Än mer sällan är det någon som blir utesluten ur gemenskapen p g a hans odelade kärlek till penningen och hans Mammon- dyrkan. Jesus går så långt att han talar om att t j ä n a två herrar, antingen Kristus eller Mammon. Penningbegäret - inte penningen - är roten till allt ont (1Tim.6:10)
Bibeln talar om hur vi skall förvalta vårt kapital i mycket större utsträckning än vad vi många gånger tror. Särskilt stor vikt lägger den på hur vi handlar jämtemot vår nästa. Hur vi behandlar de fattiga och hur rikedomen är en stor fara för en lärjunge. Vi måste dock skilja på fattigdom och slöseri. Alla har vi säkert mött människor som inte kan hålla pengar i sin hand. Som måste göra sig av med dem så fort som möjligt. Att hjälpa dem ekonomiskt, blir inget annat än en stor björntjänst, som inte hjälper utan snarare stjälper vederbörande. 
En riktig girigbuk som förtrycker den fattige väcker reaktion hos många av oss. Har han dessutom en hög andlig bekännelse skapas det lätt starka känslor emot hans leverne, ekonomi och person. Ju rikare han är, desto fler förslag har vi på hur han klokast skulle förvalta och fördela sina tillgångar, vilka välgörande ändamål som skulle få ett kraftigt uppsving tack vare investeringen, hur han borde göra och hur han borde leva. Samma människa som ondgör sig över sin broders rikedomar; skulle han själv göra likadant om han var i sin rike broders kläder? Den fattiges bekännelse är en, då han har det ansträngt och knapert, en helt annan då lyckans sol lyser från en klarblå himmel. Från hjärtat kommer mörka tankar som skapar handling. Som inte alltid är riktigt det som Guds Son förespråkar.
Jesus är skarp då han aktualiserar rikedomens faror. "Det är lättare för en kamel att gå in genom ett nålsöga, än det är för en rik att ingå i Guds rike". (Luk.18:25) Med andra ord i det närmaste omöjligt. Denna sanning talar vi inte gärna om och räkna med opposition ifall du har mod därtill att nämna något om girigheten. Och att omvända sig från detta begär, hur svårt är inte sådant?
Det finns - tack och lov - de som är oerhört generösa, trots att de äger mycket och delar gärna med sig till sin nästa. Men detta är mer undantaget som bekräftar regeln. Många håller hårt i sina väl förtjänade slantar. Skulle jag hjälpa min syster eller broder? Det är ju inte mitt fel att han är fattig eller pank? Men det är skillnad på att vara ekonomisk, att inte unna sig själv mer än det allra nödvändigaste, och bli gnidig och missunnsam mot sina medmänniskor. Att sko sig på den fattige anser de allra flesta inte förenbart med en uttalad tro på barmhärtighetens fader. 
Det var då inte mycket till tröst eller uppbyggelse idag tänker vi kanhända. Låt oss inte blunda för de mer uppoffrande bitarna i Jesu undervisning. Ibland har vi svårt att förstå vad Jesus menar och klagar då lätt över vår okunskap. Detta ämne är inte svårt att förstå men det är då rakt inte bättre. Ofta vill vi inte ge ekonomin till Herren, och det är så sant som det har sagts, att det sista som Gud frälsar, det är din plånbok. Hur hårt håller inte vi i vår kära plånbok, trots att nöden härskar utanför stugknuten? 
Detta är inget kollekttal, ej heller något försök att öppna någons plånbok. Det är endast några tankar kring hur vår Herre ser på girighet. Och minns, att Gud fortsättningsvis älskar en glad givare, som med glädje i hjärtat delar med sig av det, vad han har blivit välsignad av härlighetens Herre, till dem som lider nöd. Är du en av dem?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj