Fortsätt till huvudinnehåll

Herrens måltid

 " Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker kalken, förkunnar ni Herrens död, till dess att han kommer." (1 Kor.11:26)
Många av oss upplever en särskild gudsnärvaro i samband med nattvarden, då vi delar brödet tillsammans och skiftar kalken. Påminnelsen om försoningen blir mer tydlig och levande då. Paradoxalt med den välsignelse som ofta följer under nattvardsstunden har mycket bråk och kiv handlat just om vilka som har rätt att deltaga vid Herrens bord, inte minst om vi ser på vårt eget lands historia.
Fram till år 1859 fick allmogen inte "ta nattvarden" utanför sockenkyrkan. Hela denna institution som Svenska kyrkan är har byggts fram och blivit en maktapparat, där tanken om en folkkyrka lyfts fram. Dit gick var och en, mer eller mindre regelbundet. Hur det var bevänt med tron och levernet var mindre viktigt, huvudsaken var att församlingsborna deltog. När väckelserörelserna blåste fram ville man inte längre fira Herrens måltid tillsammans med de som inte hade tagit emot honom som sin personlige Frälsare. Detta ledde naturligtvis till många konflikter. Baptisterna ville inte heller fira brödsbrytelse tillsammans med dem som inte begravt sin gamla människa genom dopet. 
Den officiella orsaken till att gamla församlingar och samfund splittrats och nya väckelsefåror bildats är märkligt nog nattvardssynen och vilka som får vara med under åminnelsestunden. Både schismen mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Missionsförbundet och mellan Baptistsamfundet och Pingströrelsen handlade åtminstone delvis om nattvardsfrågan. I praktiken var det helt andra frågor som ledde fram till att nya församlingar bildades. T ex synen på försoningen och Andens dop.
Ändå skriver Paulus om faran att äta och dricka en dom över sig. Och att det finns de som är sjuka och svaga ibland oss p g a att man firat nattvard på ett ovärdigt sätt. Hör vi någonsin en predikan över detta? Under apostlatiden och i den första församlingen såg nattvardsfirandet ut på ett helt annat sätt än idag. Då var hela "ceremonin" en enda stor kärleksmåltid, en gemenskap. Idag överstökar vi nattvardsfirandet på kanske en kvart eller så, då pågick åminnelsemåltiden hela kvällen. 
Personligen ser jag nattvarden som en helig måltid för de som tror att Jesus är Guds Son. Det naturliga borde ju också vara att man är troendedöpt, men se, hur hårt håller inte vissa fast vid sitt barndop. Öppna eller slutna nattvardsbord, det har diskuterats och praktiserats, ifrågasatts och blivit både till välsignelse och till dom. Det har funnits människor som blivit frälsta just i nattvardsstunden medan andra betonat mer utav att det är till församlingens uppbyggelse i den egna kretsen. Mina egna erfarenheter visar att Herren själv närvarat både i större nattvardssammanhang och i enskilda stunder då endast min hustru och jag firat brödsbrytelse tillsammans.
Kring källan syns en syskonring Av återlösta fåren De ha ej brist på någonting Ty de få bo i såren

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj