Fortsätt till huvudinnehåll

Barnslig tro

"Om ni inte omvänder er och blir som barn skall ni inte komma in i himmelriket. Den som nu så ödmjukar sig, att han blir som detta barn, han är den största i himmelriket. " (Matt.18:3-4)
Guds rike är riket annorlunda. I det  riket råder andra förhållanden jämfört med hur det ser ut i världen. Skall du bli något i världen måste du vara duktig och prestera synliga resultat genom betyg, arbetsvillighet och genom att passa in i den miljö du för  närvarande befinner dig i. Annars är det lätt kört. Någon barmhärtighet i konkurrensen har aldrig existerat och kommer heller aldrig att göra det. 
I Guds rike råder andra villkor. Dit kommer du aldrig in p g a din duktighet. Du kan aldrig förtjäna din frälsning hur from och skötsam du än är. Vi förundras lätt över när f d storsyndare blir frälsta och ser det som något stort att t ex Sebastian Stakset blev frälst. Visst är det stort att han blivit frälst men ändå är det större när en "helyllekille" kommer till insikt om att även jag är en syndare som måste bli frälst. Min duktighet når inte ända fram , allt är av nåd. Det är ett lika stort under varje gång detta händer, detta något som inte kan förklaras med vårt förstånd utan måste erfaras praktiskt i vårt liv. När någon föds på  nytt. 
Gud placerade aldrig frälsningen på det intellektuella planet så att vi med vårt förstånd kan fatta vidden, bredden, djupet och höjden i det storslagna scenariot, himmelens Gud blev människa, bodde mitt ibland oss, dog på ett kors och uppstod i triumf tre dagar senare! 
Detta ligger helt på trons område. Sade jag dig icke att om du trodde skulle du få se Guds härlighet! Barnet krånglar inte till tillvaron med sitt förstånd, sin snusförnuftighet och sitt kritiska tänkande. Det tror på vad pappa säger, även om det inte alltid vill lyda honom. Det äger tillit till sin far. Varför skall då vi tvivla och ifrågasätta jämt och ständigt? Har Gud verkligen sagt detta? Kan det vara så och så? Vill han mig verkligen väl?
Jag minns en gång när jag var grabb och skulle följa med min far då han skulle ut och predika på landsbygden. Av någon anledning hade vi kommit iväg sent och han var jäktad där han satt bakom ratten. Det gällde ju att komma fram till mötet i tid. Själv tyckte jag mest att det var spännande att åka fort på de krokiga vägarna,  oj då, nu kör pappa om två skördetröskor mitt i kurvan. Att det kunde komma någon mötande trafik existerade inte i min värld. Pappa hade ju koll på situationen.

Är det inte också så det går till i Guds rike? Att vi känner tillit till vår himmelske Far. Att 
Han har fullständig koll på situationen. Vi behöver inte förstå, det räcker med att vi som barnet tror på att  Gud leder oss steg för steg i tillvaron, att allt sker efter hans tidtabell. Då kommer du även att få uppleva sådant som du trodde inte var möjligt, Tro på Herren Jesus Kristus så blir du och ditt hus frälst.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar