Fortsätt till huvudinnehåll

Barnslig tro

"Om ni inte omvänder er och blir som barn skall ni inte komma in i himmelriket. Den som nu så ödmjukar sig, att han blir som detta barn, han är den största i himmelriket. " (Matt.18:3-4)
Guds rike är riket annorlunda. I det  riket råder andra förhållanden jämfört med hur det ser ut i världen. Skall du bli något i världen måste du vara duktig och prestera synliga resultat genom betyg, arbetsvillighet och genom att passa in i den miljö du för  närvarande befinner dig i. Annars är det lätt kört. Någon barmhärtighet i konkurrensen har aldrig existerat och kommer heller aldrig att göra det. 
I Guds rike råder andra villkor. Dit kommer du aldrig in p g a din duktighet. Du kan aldrig förtjäna din frälsning hur from och skötsam du än är. Vi förundras lätt över när f d storsyndare blir frälsta och ser det som något stort att t ex Sebastian Stakset blev frälst. Visst är det stort att han blivit frälst men ändå är det större när en "helyllekille" kommer till insikt om att även jag är en syndare som måste bli frälst. Min duktighet når inte ända fram , allt är av nåd. Det är ett lika stort under varje gång detta händer, detta något som inte kan förklaras med vårt förstånd utan måste erfaras praktiskt i vårt liv. När någon föds på  nytt. 
Gud placerade aldrig frälsningen på det intellektuella planet så att vi med vårt förstånd kan fatta vidden, bredden, djupet och höjden i det storslagna scenariot, himmelens Gud blev människa, bodde mitt ibland oss, dog på ett kors och uppstod i triumf tre dagar senare! 
Detta ligger helt på trons område. Sade jag dig icke att om du trodde skulle du få se Guds härlighet! Barnet krånglar inte till tillvaron med sitt förstånd, sin snusförnuftighet och sitt kritiska tänkande. Det tror på vad pappa säger, även om det inte alltid vill lyda honom. Det äger tillit till sin far. Varför skall då vi tvivla och ifrågasätta jämt och ständigt? Har Gud verkligen sagt detta? Kan det vara så och så? Vill han mig verkligen väl?
Jag minns en gång när jag var grabb och skulle följa med min far då han skulle ut och predika på landsbygden. Av någon anledning hade vi kommit iväg sent och han var jäktad där han satt bakom ratten. Det gällde ju att komma fram till mötet i tid. Själv tyckte jag mest att det var spännande att åka fort på de krokiga vägarna,  oj då, nu kör pappa om två skördetröskor mitt i kurvan. Att det kunde komma någon mötande trafik existerade inte i min värld. Pappa hade ju koll på situationen.

Är det inte också så det går till i Guds rike? Att vi känner tillit till vår himmelske Far. Att 
Han har fullständig koll på situationen. Vi behöver inte förstå, det räcker med att vi som barnet tror på att  Gud leder oss steg för steg i tillvaron, att allt sker efter hans tidtabell. Då kommer du även att få uppleva sådant som du trodde inte var möjligt, Tro på Herren Jesus Kristus så blir du och ditt hus frälst.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid