Fortsätt till huvudinnehåll

Vem har betytt mest för Sverige genom historien?

 Tänk dig att du skulle få frågan; vilken person genom tiderna har betytt mest för Sverige? Det är absolut ingen enkel fråga som väl ej heller har något glasklart svar. Svaren skiftar naturligtvis allt efter vem du frågar. De flesta säger nog ändå någon historisk person i ledande ställning. En kung, en politisk ledare eller någon framstående industriman? Eller någon uppfinnare, ekonomiskt geni eller kanske någon annan person som gjort något betydande för att förenkla den mödosamma vardagen. Alternativt satt Sverige på världskartan. 

Så har vi dem som kanske svarar någon idol eller närstående släkting? Svaren är många och Sverige har väl inte haft någon stark nationell ledare, diktator som markant sticker ut genom historien. Sedan har vi dem som påverkat oss mer än vad vi tror, genom ideér, ideologier och teorier, personer som inte nödvändigtvis är bortglömda, men vilkas tankar speglar och genomsyrar vårt land. T o m gamla grekiska filosofer som levde under antiken. Du börjar kanske att ana åt vilket håll jag nu ämnar styra fortsättningen, vem som kommer att föreslås som en stark kandidat till den person som betytt mest för Sverige. En snickarson och upprorsmakare i främre Asien för tvåtusen år se´n  som hängdes upp på ett kors tillsammans med två förbrytare. Vars grav tre dagar senare hittades tom. 

Utöver hela jorden har glädjebudet om Jesus Kristus spridits sedan dess. Och upp till våra nordliga breddgrader kom lärjungar till denne man, nästan tusen år senare. Snart "kristnades" hela landet. Utan efterföljare som spridit det glada budskapet, det vi ofta kallar för evangeliet, vidare runt kring hela jorden hade timmermannens son endast dröjt kvar som en halvgalen judisk sektledare  i vissa historieböcker.

Om inte lärjungarna följt deras Mästares befallning om att gå ut i hela världen och berätta om honom, då hade vi inte känt till vår Frälsare. Om inte Paulus gått till oss hedningar hade inte Guds rike vuxit såsom det gjort. Du må ha vilken uppfattning som helst om Jesus Kristus men har han inte haft en stor betydelse för vårt land? Präster, missionärer och kolportörer har burit hans budskap vidare till följande generationer. 

Idag känner det uppväxande släktet inte alltid till Jesus. Kristendomskunskapen är bristfällig i skolundervisningen. På samma sätt som lärjungarna spred vidare vad deras Mästare sagt och lärt, så får vi också göra till dem som finns runt omkring oss. Göra Jesus känd, predikad och trodd. Jesus Kristus är inte endast en historisk person, han är i högsta grad en levande realitet för mig. Är han det också för dig? 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid