Fortsätt till huvudinnehåll

Vem har betytt mest för Sverige genom historien?

 Tänk dig att du skulle få frågan; vilken person genom tiderna har betytt mest för Sverige? Det är absolut ingen enkel fråga som väl ej heller har något glasklart svar. Svaren skiftar naturligtvis allt efter vem du frågar. De flesta säger nog ändå någon historisk person i ledande ställning. En kung, en politisk ledare eller någon framstående industriman? Eller någon uppfinnare, ekonomiskt geni eller kanske någon annan person som gjort något betydande för att förenkla den mödosamma vardagen. Alternativt satt Sverige på världskartan. 

Så har vi dem som kanske svarar någon idol eller närstående släkting? Svaren är många och Sverige har väl inte haft någon stark nationell ledare, diktator som markant sticker ut genom historien. Sedan har vi dem som påverkat oss mer än vad vi tror, genom ideér, ideologier och teorier, personer som inte nödvändigtvis är bortglömda, men vilkas tankar speglar och genomsyrar vårt land. T o m gamla grekiska filosofer som levde under antiken. Du börjar kanske att ana åt vilket håll jag nu ämnar styra fortsättningen, vem som kommer att föreslås som en stark kandidat till den person som betytt mest för Sverige. En snickarson och upprorsmakare i främre Asien för tvåtusen år se´n  som hängdes upp på ett kors tillsammans med två förbrytare. Vars grav tre dagar senare hittades tom. 

Utöver hela jorden har glädjebudet om Jesus Kristus spridits sedan dess. Och upp till våra nordliga breddgrader kom lärjungar till denne man, nästan tusen år senare. Snart "kristnades" hela landet. Utan efterföljare som spridit det glada budskapet, det vi ofta kallar för evangeliet, vidare runt kring hela jorden hade timmermannens son endast dröjt kvar som en halvgalen judisk sektledare  i vissa historieböcker.

Om inte lärjungarna följt deras Mästares befallning om att gå ut i hela världen och berätta om honom, då hade vi inte känt till vår Frälsare. Om inte Paulus gått till oss hedningar hade inte Guds rike vuxit såsom det gjort. Du må ha vilken uppfattning som helst om Jesus Kristus men har han inte haft en stor betydelse för vårt land? Präster, missionärer och kolportörer har burit hans budskap vidare till följande generationer. 

Idag känner det uppväxande släktet inte alltid till Jesus. Kristendomskunskapen är bristfällig i skolundervisningen. På samma sätt som lärjungarna spred vidare vad deras Mästare sagt och lärt, så får vi också göra till dem som finns runt omkring oss. Göra Jesus känd, predikad och trodd. Jesus Kristus är inte endast en historisk person, han är i högsta grad en levande realitet för mig. Är han det också för dig? 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!