Fortsätt till huvudinnehåll

Vem har betytt mest för Sverige genom historien?

 Tänk dig att du skulle få frågan; vilken person genom tiderna har betytt mest för Sverige? Det är absolut ingen enkel fråga som väl ej heller har något glasklart svar. Svaren skiftar naturligtvis allt efter vem du frågar. De flesta säger nog ändå någon historisk person i ledande ställning. En kung, en politisk ledare eller någon framstående industriman? Eller någon uppfinnare, ekonomiskt geni eller kanske någon annan person som gjort något betydande för att förenkla den mödosamma vardagen. Alternativt satt Sverige på världskartan. 

Så har vi dem som kanske svarar någon idol eller närstående släkting? Svaren är många och Sverige har väl inte haft någon stark nationell ledare, diktator som markant sticker ut genom historien. Sedan har vi dem som påverkat oss mer än vad vi tror, genom ideér, ideologier och teorier, personer som inte nödvändigtvis är bortglömda, men vilkas tankar speglar och genomsyrar vårt land. T o m gamla grekiska filosofer som levde under antiken. Du börjar kanske att ana åt vilket håll jag nu ämnar styra fortsättningen, vem som kommer att föreslås som en stark kandidat till den person som betytt mest för Sverige. En snickarson och upprorsmakare i främre Asien för tvåtusen år se´n  som hängdes upp på ett kors tillsammans med två förbrytare. Vars grav tre dagar senare hittades tom. 

Utöver hela jorden har glädjebudet om Jesus Kristus spridits sedan dess. Och upp till våra nordliga breddgrader kom lärjungar till denne man, nästan tusen år senare. Snart "kristnades" hela landet. Utan efterföljare som spridit det glada budskapet, det vi ofta kallar för evangeliet, vidare runt kring hela jorden hade timmermannens son endast dröjt kvar som en halvgalen judisk sektledare  i vissa historieböcker.

Om inte lärjungarna följt deras Mästares befallning om att gå ut i hela världen och berätta om honom, då hade vi inte känt till vår Frälsare. Om inte Paulus gått till oss hedningar hade inte Guds rike vuxit såsom det gjort. Du må ha vilken uppfattning som helst om Jesus Kristus men har han inte haft en stor betydelse för vårt land? Präster, missionärer och kolportörer har burit hans budskap vidare till följande generationer. 

Idag känner det uppväxande släktet inte alltid till Jesus. Kristendomskunskapen är bristfällig i skolundervisningen. På samma sätt som lärjungarna spred vidare vad deras Mästare sagt och lärt, så får vi också göra till dem som finns runt omkring oss. Göra Jesus känd, predikad och trodd. Jesus Kristus är inte endast en historisk person, han är i högsta grad en levande realitet för mig. Är han det också för dig? 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo