Fortsätt till huvudinnehåll

Såsom på Jobs tid

 "Väl klagar man, när våldsgärningarna är många, man ropar om hjälp mot de övermäktigas arm; men ingen frågar: - Var är Gud, min skapare, han som låter lovsånger ljuda mitt i natten," (Job.35:9-10)

Vi läser i evangelierna om paralleller mellan Noas tid och den yttersta tiden och mellan Lots tid och den yttersta tiden. Men är inte bibelversen här ovan också stämd i samma ackord, med samma budskap om att gudsfruktan och gudslängtan saknas hos många. Det räcker med att blicka ut över Sverige för att konstatera att våldsgärningarna är många, man ropar om experthjälp, men ingen frågar var Gud finns någonstans, inte officiellt i alla fall. Sverige är ju numera ett sekulärt och mångkulturellt samhälle. I det tysta finns det alltnog de som frågar sig var Herren ibland döljer sig?

Den som vill gömma sig för Herren kan väl försöka. Han blir snart upptäckt eftersom Gud finns överallt. Trots att hela världen nästan står i lågor så söker man sig till andra källor istället för till himlens Gud. Och det förutsades för tusentals år sedan, så inget nytt under solen. 

Att vilja söka Gud, vilja vandra på hans stigar och vilja göra hans vilja, säg, är det inte så det egentligen skulle och borde vara? Att även vi nutidsmänniskor skulle vandra i sällskap med honom, i förtrolig umgängelse med himmelens och jordens skapare? Vad häftigt och stort! Han vill ha gemenskap och kontakt med lilla mig. Ändå säger de flesta av oss nej till detta erbjudande. Vi vill inte! Vi skyller på en massa olika saker, men vi vill inte. De andra utbuden lockar mer. 

Ofta får vi vädja mer till viljan än till känslan. Att säga ja till Gud i ett livligt väckelsemöte kostar så mycket mindre än att säga ja till honom då livets stormar obarmhärtigt blåser fram i full styrka. Det verkar nästan vara ett evigt problem - att vilja söka Herren. Ändå ger inte Herren upp. Hans nådesfamn är öppen för ung och gammal, fattig och rik och rövare och farisee. 

Många undrar varför inte Gud agerar mer än vad han gör? Det kommer han att göra då han till sist överlämnar riket till Sonen men vi är inte där än. Inte på länge. Men än är som bekant frälsningens dag  och han välkomnar med glädje varje "vilsegånget lamm" till fårafållan. 

Job var ju en ytterst prövad man, vars förmögenhet togs ifrån honom. Det är inte lätt att förstå att han fick utstå så mycket elände, men historien om Job ger svar - åtminstone delar av sanningen - på frågorna om det meningslösa lidandet. Årtusenden igenom har trötta pilgrimer funnit tröst hos Job i hans armod och bedrövelse. Det finns i alla fall de som haft det värre. 

Vi har nuet, framtiden blott anar vi men vi vet inte ens detaljerna i vårt eget liv alla gånger. Vi kan planera men Herren styr. Vågar vi säga vårt tack och lov för det? Av kärlek till honom?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo