Fortsätt till huvudinnehåll

Sälla dag

 Det saliga hoppet har varit ett ämne för många av de sånger som framfötts i folkväckelsen och läsaren som ofta blev hånad och trakasserad för sin tro fann tröst i att snart är prövotiden förbi. När pingstväckelsen blåste fram, liksom också senare väckelser återaktualliserades denna sanning på nytt. Folkskolläraren och predikanten Nils Frykman i Värmland skrev hundratals väckelsesånger om vandringen tillsammans med Gud och en del av dem handlade om vårt saliga hopp.  

Frykman var folklig i sin skrivargärning och många av hans härliga sånger sjungs än. Följande sång är inte bland de allra kändaste av honom, men dess tidlösa budskap får vi förvalta. 

1 Sälla dag då prövotiden är förliden och en ängel uti himlaklockan slår för att ringa in den ljuva sabbatsfriden som ännu för Jesu vänner återstår.

Kör: Sälla dag, sälla dag, då vi höra himlaklockans klara ljud, sälla dag, sälla dag då vi alla samlas hemma hos vår Gud.

2 Sälla dag, då öknens glöd mig mer ej bränner då ej synd och brist skall trycka sinnet ner. I det salighet och fröjd mitt hjärta känner. Ingen sorg och ingen suckan varder mer. 

3 Sälla dag då Herren skall för mig upplåta sina boningar att jag därin må gå, för att finna svar på varje dunkel gåta och fattar helt vad här jag grubblat på. 

4 Sälla dag då i den silvervita dräkten och bekrönt med härlighetens gyllne krans. Jag står bärgad bland den återlösta släkten strålande som solen i sin middagsglans.

5 Sälla dag då jag hör himlens harpor klinga och får stämma in i jubelsången där för att lov och pris för evigt Honom bringa som för mina synder led och blödde här.

Kommentarer

  1. Vi har flera fina sånger av Nils Frykman i Särlaregn.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!