Fortsätt till huvudinnehåll

Kamp eller härlighet

 "Berusa er av kärlek" (H.V.5:1)

Höga Visan eller Sångernas Sång som den också kallas beskriver relationen mellan den förälskade bruden och dess brudgum, en bild på kärleksrelationen mellan Jesus och församlingen och Gud och Israel. Ibland möter vi människor som nästan är "berusade" av Jesus. Den bild de har av sin blivande brudgum är kanske inte alltid realistisk utan mer av svärmisk karaktär. De talar gärna om att gå från härlighet till härlighet och kan upplevas som "andligt berusade" som druckit av det nya vinet. I vinsalen har han fört mig in och hans banér är kärleken.

Den andligt berusade ser inte nyktert på tillvaron. Hans bedömning är inte tillräckligt tillförlitlig för att kunna möta fiendens skarpa kulor. Han blir lätt ett byte för krafter som driver iväg i felaktig riktning, bort från brudegemakets härlighet. I stället för att dras närmare Kristus blir avståndet längre. Man vill inte höra talas om kampen, överlåtelsen eller helgelsen då "den nya smörjelsen" faller. Får jag själv uppmärksamhet och några sekunders närvaro i rampljuset så blir jag tillfreds. Och det är klart, jag blir ju mycket hellre översköljd av härlighet än kämpar den tunga, ensamma kampen. Man talar gärna om den stora väckelsen som kommer att skaka Sverige med överfulla kyrkor och bönehus men mindre om alla de naturkatastrofer som utspelas rätt framför oss. Dock har allting sin tid.

Ty detta är den seger som har övervunnit världen, nämligen vår tro. Kampen utkämpas inte alltid i den synliga världen. Många böner har suckats upp till Gud i det fördolda. Troget i det lilla har Guds verk burits upp av bedjare och offrare. Allt efter som ondskan i världen ökar intensifieras kampen. Klimatet människor emellan blir kallare och mer obarmhärtigt. Egoism och själviskhet bryter ned vår värld som styrs av giriga äreskurkar och dess prelater. Man lovar folket frihet men är i själva verket förgängelsens trälar. Dag för dag närmar sig världen dess totala undergång. 

Men för att orka i den hänsynslösa kampen måste vi få se en skymt av Guds härlighet, annars dukar vi lätt under och ger upp striden. Att doppas i Guds gränslösa nådes- och förlåtesehav för att utrustas för fortsatt strid. Och vaccineras mot alla de otroshärdar som ständigt är i farten. Full av tro och helig Ande skådade Stefanus uppåt medan stenarna ven omkring honom. Han upplevde härligheten mitt i kampen. Gud är med oss och för sitt verk vidare fram tills basunen ljuder och den stora härligheten inträder. Låt oss vara nyktra nog och inse denna hemlighet som inte världens visa känner. Det är en dårskap för världen men ett hopp för Guds folk. Maranata - du vår Herre kom!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid