Fortsätt till huvudinnehåll

Kamp eller härlighet

 "Berusa er av kärlek" (H.V.5:1)

Höga Visan eller Sångernas Sång som den också kallas beskriver relationen mellan den förälskade bruden och dess brudgum, en bild på kärleksrelationen mellan Jesus och församlingen och Gud och Israel. Ibland möter vi människor som nästan är "berusade" av Jesus. Den bild de har av sin blivande brudgum är kanske inte alltid realistisk utan mer av svärmisk karaktär. De talar gärna om att gå från härlighet till härlighet och kan upplevas som "andligt berusade" som druckit av det nya vinet. I vinsalen har han fört mig in och hans banér är kärleken.

Den andligt berusade ser inte nyktert på tillvaron. Hans bedömning är inte tillräckligt tillförlitlig för att kunna möta fiendens skarpa kulor. Han blir lätt ett byte för krafter som driver iväg i felaktig riktning, bort från brudegemakets härlighet. I stället för att dras närmare Kristus blir avståndet längre. Man vill inte höra talas om kampen, överlåtelsen eller helgelsen då "den nya smörjelsen" faller. Får jag själv uppmärksamhet och några sekunders närvaro i rampljuset så blir jag tillfreds. Och det är klart, jag blir ju mycket hellre översköljd av härlighet än kämpar den tunga, ensamma kampen. Man talar gärna om den stora väckelsen som kommer att skaka Sverige med överfulla kyrkor och bönehus men mindre om alla de naturkatastrofer som utspelas rätt framför oss. Dock har allting sin tid.

Ty detta är den seger som har övervunnit världen, nämligen vår tro. Kampen utkämpas inte alltid i den synliga världen. Många böner har suckats upp till Gud i det fördolda. Troget i det lilla har Guds verk burits upp av bedjare och offrare. Allt efter som ondskan i världen ökar intensifieras kampen. Klimatet människor emellan blir kallare och mer obarmhärtigt. Egoism och själviskhet bryter ned vår värld som styrs av giriga äreskurkar och dess prelater. Man lovar folket frihet men är i själva verket förgängelsens trälar. Dag för dag närmar sig världen dess totala undergång. 

Men för att orka i den hänsynslösa kampen måste vi få se en skymt av Guds härlighet, annars dukar vi lätt under och ger upp striden. Att doppas i Guds gränslösa nådes- och förlåtesehav för att utrustas för fortsatt strid. Och vaccineras mot alla de otroshärdar som ständigt är i farten. Full av tro och helig Ande skådade Stefanus uppåt medan stenarna ven omkring honom. Han upplevde härligheten mitt i kampen. Gud är med oss och för sitt verk vidare fram tills basunen ljuder och den stora härligheten inträder. Låt oss vara nyktra nog och inse denna hemlighet som inte världens visa känner. Det är en dårskap för världen men ett hopp för Guds folk. Maranata - du vår Herre kom!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj