Fortsätt till huvudinnehåll

Kamp eller härlighet

 "Berusa er av kärlek" (H.V.5:1)

Höga Visan eller Sångernas Sång som den också kallas beskriver relationen mellan den förälskade bruden och dess brudgum, en bild på kärleksrelationen mellan Jesus och församlingen och Gud och Israel. Ibland möter vi människor som nästan är "berusade" av Jesus. Den bild de har av sin blivande brudgum är kanske inte alltid realistisk utan mer av svärmisk karaktär. De talar gärna om att gå från härlighet till härlighet och kan upplevas som "andligt berusade" som druckit av det nya vinet. I vinsalen har han fört mig in och hans banér är kärleken.

Den andligt berusade ser inte nyktert på tillvaron. Hans bedömning är inte tillräckligt tillförlitlig för att kunna möta fiendens skarpa kulor. Han blir lätt ett byte för krafter som driver iväg i felaktig riktning, bort från brudegemakets härlighet. I stället för att dras närmare Kristus blir avståndet längre. Man vill inte höra talas om kampen, överlåtelsen eller helgelsen då "den nya smörjelsen" faller. Får jag själv uppmärksamhet och några sekunders närvaro i rampljuset så blir jag tillfreds. Och det är klart, jag blir ju mycket hellre översköljd av härlighet än kämpar den tunga, ensamma kampen. Man talar gärna om den stora väckelsen som kommer att skaka Sverige med överfulla kyrkor och bönehus men mindre om alla de naturkatastrofer som utspelas rätt framför oss. Dock har allting sin tid.

Ty detta är den seger som har övervunnit världen, nämligen vår tro. Kampen utkämpas inte alltid i den synliga världen. Många böner har suckats upp till Gud i det fördolda. Troget i det lilla har Guds verk burits upp av bedjare och offrare. Allt efter som ondskan i världen ökar intensifieras kampen. Klimatet människor emellan blir kallare och mer obarmhärtigt. Egoism och själviskhet bryter ned vår värld som styrs av giriga äreskurkar och dess prelater. Man lovar folket frihet men är i själva verket förgängelsens trälar. Dag för dag närmar sig världen dess totala undergång. 

Men för att orka i den hänsynslösa kampen måste vi få se en skymt av Guds härlighet, annars dukar vi lätt under och ger upp striden. Att doppas i Guds gränslösa nådes- och förlåtesehav för att utrustas för fortsatt strid. Och vaccineras mot alla de otroshärdar som ständigt är i farten. Full av tro och helig Ande skådade Stefanus uppåt medan stenarna ven omkring honom. Han upplevde härligheten mitt i kampen. Gud är med oss och för sitt verk vidare fram tills basunen ljuder och den stora härligheten inträder. Låt oss vara nyktra nog och inse denna hemlighet som inte världens visa känner. Det är en dårskap för världen men ett hopp för Guds folk. Maranata - du vår Herre kom!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!