Fortsätt till huvudinnehåll

Ingenjör Andreés luftfärd

 Har du hört talas om Salomon August Andreé och hans försök att nå fram till Nordpolen med luftballong? Ett företag som redan från första stund borde ha klassats som alltför våghalsigt för att genomföra. Likväl steg ballongen med de tre männen ombord till väders elfte juli 1897. Det gick inte som man trott. Ballongen gick inte att styra då styrlinorna rätt fort gick sönder. De blev tvungna att nödlanda och vandra till fots mot civilisationen dragande med sin tunga packning på slädar. 

Sedan slutade spåren från de tre äventyrarna. Det kom att dröja 33 år innan några jägare av en slump påträffade resterna av expeditionen på Vitön utanför Svalbard. Dagboksanteckningarna var så pass välbevarade att de kunde informera eftervärlden om dramatiken näst intill det bittra slutet. Hur som helst var de två månaderna mellan det att de var tvungna att lämna ballongen till fots fram tills det att naturkrafterna blev dem övermäktiga fulla av strapatser för att överleva. En tragedi, ett öde, ett sorgens drama.

Vad var det som drev dem att åka? Säkert har det funnits många som tänkt tanken men funnit det alltför orealistiskt. Spänning, ära eller nyfikenhet på det okända? 

Majoriteten av oss lever inte några liv som ens kommer i närheten av polarfararnas. Ändå söker vi efter spänning, mål och mening med hela vår tillvaro, den tillvaro som kan verka så gåtfull och orättvis. Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg, är hela livet förutbestämt av något som är större än oss själva eller är allt samman enbart en stor slump utan något innehåll. Vi vill gärna ha ett svar på de stora existensiella frågorna. 

Personligen tror jag att den heliga skrift, bibeln ger svaret. Att det handlar om Jesus Kristus som lämnade himlens härlighet, blev människa och bodde mitt ibland oss, gjöt offerdöden på Golgata och uppstod ifrån det döda. Du kanske tänker, han igen! Ja, genom honom får du tillträde till Fadern och evigt liv. Genom att bejaka Jesus som frälsare i ditt liv finns en framtid som når bortom död och grav. 

Vårt hopp sträcker sig bortom grav och minnesvård. Att hela livet skulle sluta utan någon fortsättning, nej, det tror jag inte. Att leva ett liv utan att tro på den yttersta domen där den verkliga rättvisan kommer att skipas och det nya livet med Jesus som slutgiltig konung och ondskan är borta lockar inte. Du må kalla det för verklighetsflykt om du så vill men hur skall vi stå ut med livet om vi inte tror på att det goda till slut övervinner det onda? Att hela livet endast är meningslöst, tomt och vansinnigt orättvist? Att livet slutar hopplöst, hjälplöst och obarmhärtigt som det gjorde för ingenjör Andreé? 

Det heter att porten är trång och vägen är smal och få är de som vinner livet. Så säger Jesus i sin bergspredikan. Är du en av dem som väljer att tro på honom?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid