Fortsätt till huvudinnehåll

Ingenjör Andreés luftfärd

 Har du hört talas om Salomon August Andreé och hans försök att nå fram till Nordpolen med luftballong? Ett företag som redan från första stund borde ha klassats som alltför våghalsigt för att genomföra. Likväl steg ballongen med de tre männen ombord till väders elfte juli 1897. Det gick inte som man trott. Ballongen gick inte att styra då styrlinorna rätt fort gick sönder. De blev tvungna att nödlanda och vandra till fots mot civilisationen dragande med sin tunga packning på slädar. 

Sedan slutade spåren från de tre äventyrarna. Det kom att dröja 33 år innan några jägare av en slump påträffade resterna av expeditionen på Vitön utanför Svalbard. Dagboksanteckningarna var så pass välbevarade att de kunde informera eftervärlden om dramatiken näst intill det bittra slutet. Hur som helst var de två månaderna mellan det att de var tvungna att lämna ballongen till fots fram tills det att naturkrafterna blev dem övermäktiga fulla av strapatser för att överleva. En tragedi, ett öde, ett sorgens drama.

Vad var det som drev dem att åka? Säkert har det funnits många som tänkt tanken men funnit det alltför orealistiskt. Spänning, ära eller nyfikenhet på det okända? 

Majoriteten av oss lever inte några liv som ens kommer i närheten av polarfararnas. Ändå söker vi efter spänning, mål och mening med hela vår tillvaro, den tillvaro som kan verka så gåtfull och orättvis. Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg, är hela livet förutbestämt av något som är större än oss själva eller är allt samman enbart en stor slump utan något innehåll. Vi vill gärna ha ett svar på de stora existensiella frågorna. 

Personligen tror jag att den heliga skrift, bibeln ger svaret. Att det handlar om Jesus Kristus som lämnade himlens härlighet, blev människa och bodde mitt ibland oss, gjöt offerdöden på Golgata och uppstod ifrån det döda. Du kanske tänker, han igen! Ja, genom honom får du tillträde till Fadern och evigt liv. Genom att bejaka Jesus som frälsare i ditt liv finns en framtid som når bortom död och grav. 

Vårt hopp sträcker sig bortom grav och minnesvård. Att hela livet skulle sluta utan någon fortsättning, nej, det tror jag inte. Att leva ett liv utan att tro på den yttersta domen där den verkliga rättvisan kommer att skipas och det nya livet med Jesus som slutgiltig konung och ondskan är borta lockar inte. Du må kalla det för verklighetsflykt om du så vill men hur skall vi stå ut med livet om vi inte tror på att det goda till slut övervinner det onda? Att hela livet endast är meningslöst, tomt och vansinnigt orättvist? Att livet slutar hopplöst, hjälplöst och obarmhärtigt som det gjorde för ingenjör Andreé? 

Det heter att porten är trång och vägen är smal och få är de som vinner livet. Så säger Jesus i sin bergspredikan. Är du en av dem som väljer att tro på honom?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj