Fortsätt till huvudinnehåll

Hör vi mer på vad människor säger än på vad Gud vill säga oss?

 År 1925 hölls ett stort ekumeniskt möte i Uppsala. Åsikterna kring denna händelse skiljer sig oerhört från varandra. Det är nästan som att detonera en bomb i vissa kretsar om det tages fram något som sagts vi det tillfället. Någon större ekumen är jag väl inte i det avseendet även om jag ock har trossyskon i vitt skilda läger. 

Någon varaktig genomslagskraft uppnåddes knappast det året, snarare kom partisinnet att frodas på ett närapå makabert sätt, i synnerhet hos de falanger som menade sig stå för väckelse och vara eldens vidareförande utvalda. 

Initiativtagaren Nathan Söderblom lär ha sagt dessa ord under avslutningspredikan, - något som är aktuellt även för oss nutida efterföljare i Mästarens fotspår - nästan hundra år senare: " Kristenheten framträder söndrad, men Kristus är en. Söndringen kan icke vara enligt hans sinne. När kristenheten samlas i liv och verk hos Frälsaren skall han vara mitt ibland oss, oemotståndlig genom kärlekens allmakt. "Var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Kyrkan lyssnar nog. Kyrkan är alltför snar att rätta sig efter det som man säger i de s k kyrkliga eller välsinnade kretsarna. Jesus gjorde annorlunda. "Om icke er rättfärdighet övergår de skriftlärdas och fariseernas, skall ni icke komma in i himmelriket." Kyrkan lyssnar för mycket på människorna, för litet till Gud. Ingen må inbilla sig att han bättre hör Guds röst, därför att han slår dövörat till vad som sägs och hörs i tiden. Ve er, säger Jesus, att ni inte tar lärdom av tidens tecken.

Då Jesus en gång botade en lam man sade han: "Effata, öppna dig." Idag så riktar jag dessa ord till er alla från alla kristna kyrkor. Vi är döva, vi måste bekänna att vi hittills lyssnat för mycket på människo-ord och inte på Guds ord, det är därför vi talar så sluddrigt. Nu säger Jesus: öppna dina öron så att du hör Guds röst, se´n  kan du tala tydligt."

Är inte detta också aktuellt för oss idag? Vi lyssnar gärna på människor och på dem vi tror har något att säga. Många gånger är det inte lätt att uppfatta Herrens röst. Han har talat genom sitt ord, alla gånger, men jag tror att han vill tala till oss också idag. Det saknas profetröster men vill vi lyssna? När Herren talar är det inte alltid bekvämt för oss. Det kostar tåreströmmar förrän jag helgas så Att alla mina drömmar i Jesu anda gå sjunger vi. Vill och vågar vi ta till oss av vad Gud vill? Uppoffrande frågor, utmanande svar.

Ser vi någon förväntan då församlingarna öppnar upp för sammankomster igen? Eller råder det mest ett I-kabod tillstånd? Härligheten är borta från Israel! Återstår mest tradition och ritualer eller finns Herren själv närvarande mitt ibland oss? Gud är ju inte långt borta från någon som åkallar honom, men ibland har vi svårt att höra, svårt att förstå vad han egentligen vill och svårt med att komma igång trots att vi förstått vad vår kallelse är. Är det inte dags att säga vårt: "Effata" nu? Till honom som sitter på tronen och Lammet!

Tala Gud, tala Gud, låt din altarglöd beröra mig. Tala Gud, tala Gud, glad jag svarar; Här är jag, sänd mig.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!