Fortsätt till huvudinnehåll

Guds goda omsorg om oss

 Att inte bekymra sig eller oroa sig är ett ständigt återkommande dilemma för oss människor. Hur skall det bli, hur kommer det att gå, vågar jag tro på detta, hur skall jag ha råd eller så här går det inte att agera? Visst känner vi igen oss. Denna ständiga oro som finns någonstans i bakhuvudet och hoppar fram med jämna mellanrum. Och ändå säger oss Herren att vi inte skall oroa oss, att det är han som har koll på tillvaron. Se på markens fåglar, de spinna inte, de skörda inte och ändå har Gud omsorg om dem. Hur mycket mer har han då inte omsorg om sina barn! Jag låter nu lektor Waldenström fortsätta:

"Vänd dig till mig, ty jag förlossar dig." (Jes.44:22)

"Skriften lär oss överallt, hur vi bör vända oss till Herren i all nöd.. Herren är densamme igår, idag, och i all evighet. Långt ifrån att han skulle bli trött på oss är det tvärtom hans högsta och allvarligaste vilja, att vi alla dagar och stunder skall bära all vår nöd och uselhet till honom. Han är en nödhjälpare och till en sådan skall man gå när man är i nöd. Lägg dig därför aldrig någon kväll i dina synder och bekymmer, utan, innan du går till vila, bär dina bekymmer till Herren och när du burit dem dit, så låt dem ligga där. Tänk, om någon varje kväll när han gick till vila, lade en stor sten på sitt bröst, eller varje morgon, när han gick till sitt arbete, lade en stor sten på sin rygg - icke vore det underligt om det gick illa för honom i sitt arbete samt att det blev dåligt med hans vila. Man skulle ju säga: Lägg ifrån dig den där stenen!

 Sammalunda här: Kasta dina sorger, dina synder och all din nöd på Herren - han är ju din frälsare! Att onödigtvis gå och kvälja sig själv är ju över måttan dåraktigt. Att ha en Gud som vill bära allt, ja, som begär att få bära allt - tänk att ha en sådan Gud och ändå gå och bära sin uselhet själv och därmed förstöra all vila och ro i Herren samt all kraft att vandra i hans fruktan och efterföljelse! Det är ju alltför illa. Och nu har han lovat mig, att jag får kasta på honom alla mina bekymmer, både lekamliga och andliga, att jag får gå fram till honom med allt ifrån de allra minsta småsaker, som röra det dagliga brödet, t o m de allra gruvligaste synder, i vilka djävulen till äventyrs snärjt mig eller bragt mig på fall. Ja, han säger ock, att det skall vara hans lust att göra mig gott och hjälpa mig." 

Vågar vi tro detta härliga? Också idag?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar