Fortsätt till huvudinnehåll

Att lyssna på lärjungasätt

Dagens tankar hämtar jag från en andaktsbok där kyrkoherde Martti Simojoki skriver: "'Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt" (Jes.50:4)
Att vara en lärjunge betyder att man lyssnar  till  lärarens ord och  råd. Då lärjungen inte själv  kan en sak, måste han med lyhört öra höra på läraren. Detta lyssnande är  i en kristen liv en sak av största vikt.  Man måste ta vara på Andens inre meningar. Man måste  ge akt på vad Herren vill säga i sitt ord. När en kristen med lärjungasinne läser Bibeln eller lyssnar till ordets förkunnelse, ber han stilla och suckar till Gud. Han väntar på  att  få del av  ordet, att Herren själv skall bryta en smula av det också åt honom.
Vi äger inte i oss själva denna förmåga att lyssna. Vi är benägna att med vårt eget förstånd försöka förklara allt för oss själva. Men vi råkar vilse. I andliga angelägenheter är vårt förstånd blint. Vi fattar inte ordet rätt på egen hand. Herren måste själv få väcka vårt öra att höra på lärjungasätt, med ett läraktigt sinne.
Det är ännu skäl att lägga märke till orden: "var morgon"! Det är just det  underbara, att Herren "var morgon" väcker lärjungarna, så att de rätt kan lyssna till honom. Han tröttnar inte på vår ohörsamhet, utan bemödar sig och gör om sitt arbete. Han väcker lärjungen och kallar honom till sig.
Då lärjungen inte själv kan något, är han helt beroende av sin lärare. Därför ansätter Han alltid Herren med sina frågor och böner. Och när han råkar ut för något som han inte kan fatta, nöjer han sig ändå med det som blir honom givet. Han gör det i den fasta förvissningen att allt som sker ändå är till hans bästa."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s