Fortsätt till huvudinnehåll

Att lyssna på lärjungasätt

Dagens tankar hämtar jag från en andaktsbok där kyrkoherde Martti Simojoki skriver: "'Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt" (Jes.50:4)
Att vara en lärjunge betyder att man lyssnar  till  lärarens ord och  råd. Då lärjungen inte själv  kan en sak, måste han med lyhört öra höra på läraren. Detta lyssnande är  i en kristen liv en sak av största vikt.  Man måste ta vara på Andens inre meningar. Man måste  ge akt på vad Herren vill säga i sitt ord. När en kristen med lärjungasinne läser Bibeln eller lyssnar till ordets förkunnelse, ber han stilla och suckar till Gud. Han väntar på  att  få del av  ordet, att Herren själv skall bryta en smula av det också åt honom.
Vi äger inte i oss själva denna förmåga att lyssna. Vi är benägna att med vårt eget förstånd försöka förklara allt för oss själva. Men vi råkar vilse. I andliga angelägenheter är vårt förstånd blint. Vi fattar inte ordet rätt på egen hand. Herren måste själv få väcka vårt öra att höra på lärjungasätt, med ett läraktigt sinne.
Det är ännu skäl att lägga märke till orden: "var morgon"! Det är just det  underbara, att Herren "var morgon" väcker lärjungarna, så att de rätt kan lyssna till honom. Han tröttnar inte på vår ohörsamhet, utan bemödar sig och gör om sitt arbete. Han väcker lärjungen och kallar honom till sig.
Då lärjungen inte själv kan något, är han helt beroende av sin lärare. Därför ansätter Han alltid Herren med sina frågor och böner. Och när han råkar ut för något som han inte kan fatta, nöjer han sig ändå med det som blir honom givet. Han gör det i den fasta förvissningen att allt som sker ändå är till hans bästa."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!