Fortsätt till huvudinnehåll

Att göra lärjungar

 "Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Fadern, Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag befallt er" (Matt.28:19-20)

Den klassiska missionsbefallningen handlar om att göra lärjungar, att vittna och berätta om vår tro. Dessvärre stannar evangelisationen ofta vid att endast tala om att det finns en som dig älskar och som har en plan med just ditt liv. Så långt brukar många vara intresserade och det är klart, de flesta av oss vill vara omtyckta. Naturligtvis skall vi tala om vår tro och peka på Jesus.

 Dock säger missionsbefallningen något annat. Den talar om ett dop. De flesta som gatuevangeliserar kommer inte så långt att dopet kommer på tal. I de fall som man når dit hänvisar vederbörande till sitt barndop. Radikala frälsningsupplevelser som snabbt resulterar i omvändelse med troendedop som följd är tyvärr, tyvärr, tyvärr inte särskilt vanligt. Att det sedan finns många som anser att det är bäst med att vänta med dopet och se hur det blir när den första förälskelsen lagt sig, att det - som man ofta säger - håller, så människan snarare "förtjänar" dopet än att han/hon vill begrava sitt gamla liv för att uppstå i ett nytt tillsammans med Jesus gör att dopkandidaten väntar. 

Statistiken visar dock att de som fort döpes till Kristus blir bevarade i större utsträckning jämfört med de som dröjer med att låta döpa sig. Ändå talar Jesus här om dopet före han talar om helgelsen. Skulle det vara tvärtom är det inte många som skulle nå fram till att bli värdiga att "invigas". Nej, dopet bör ske när människan tagit emot Jesus Kristus.

Sedan gäller det också för den nyfrälste att få gemenskap och uppgifter tillsammans med andra lärjungar i en församling, hemgrupp eller liknande för att växa till i tron. Att lämna de nyvunna vind för våg och tro att Gud sköter allt, är det något som rekommenderas? Förvisso vet vi inte vad som sker i människors hjärtan men att berätta de glada nyheterna, evangelium och sedan ge dem en klapp på axeln; nu är du frälst, Gud välsigne dig, gå i frid och sedan lämna dem åt sitt öde, nej, jag tror inte det är så som Gud önskar. För den som inte har någon kunskap om Kristus alls, går han inte lätt vilse i den djungel av utbud som finns på det religiösa området? 

Låt mig ta en bild, även om den låter drastisk så finns det poänger i budskapet. Inte föder väl en mor sin lilla baby på BB och åker därifrån utan att ta den lilla med sig i förhoppning att någon annan skall ta hand om den och hjälpa den in i livet. De allra flesta skulle nog anse henne som en riktigt dålig mor. Ändå är det så vissa av oss agerar när det gäller människor som skall födas in i Guds rike. Du får förlåta mig om du tycker jag blir obarmhärtig men jag känner nöd för dessa som inte får förmånen att komma dit Gud ämnat dem.

Att bli en lärjunge för himmelriket är så mycket mer än att höra orden om att du är älskad. Att leva efter Jesu undervisning  är ett liv som går tvärt emot det mesta av allt som finns i vårt samhälle. Att älska Gud mer än något annat, att tjäna honom och inte pengar i första hand och att förhärliga den uppståndne istället för att förverkliga sig själv, sina drömmar och mål, det går inte på en kafferast. Det kan ta en väldigt lång tid. Inte är det särskilt muntert alla gånger heller. Men slutlönen, slutlönen , se, den kan ingen annan erbjuda mig i egenskap av konkurant. 

En evighet tillsammans med Mästaren själv i en sorglös harmonisk värld. Somliga människor känner en oro över att det skulle bli tråkigt i himlen. Det tror jag inte alls, utan väntar med spänning på att se det vad inget öga sett och inget öra hört och inget hjärta kunnat tänka, vad Gud i nåd berett åt dem som älska honom.

Härligheten väntar som dig Gud berett, Vad ej öra hört och vad ej öga sett. Evig glädje, evig frid, jubelsång till evig tid. Skall du vara med och Lammet hyllning ge?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj