Fortsätt till huvudinnehåll

Något emellan dig och Gud

 "Men det har jag emot dig att du har övergivit din första kärlek" (Upp.2:4)

Församlingen i Efesus är omnämnd i tre olika sammanhang i den heliga skrift. Dels skriver Paulus ett mäktigt församlingsbrev riktat till vännerna i den staden, dels finns den omnämnd i Apostlagärningarna och för det tredje är det den första av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken som får ett brev skickat till sig. 

Att ha övergivit den första kärleken, att ha någonting som står emellan mig och Gud, ack hur vanligt är det inte. Att det finns någonting i den mörka hjärtevrån som vi inte vill överlämna till Gud. Det behöver nödvändighetsvis inte vara frågan om någon större synd, men det blir likväl en "skötesynd" som hindrar det friska källvattnet att sätta det klara vattnet i rörelse och ditt liv blir lätt till ett stillastående vattendrag som drar till sig bakterier och osundhet. I det osunda ljumma vattnet är det svårt att få livet att frodas och för att en reservoar full med unket vatten fordras att nytt vatten i stor mängd kommer i kontakt med det gamla vattnet. Och det är inte ens säkert att den unkna kvava lukten försvinner på en gång. Kanske finns ingrodd smuts som måste arbetas bort.

Har vi tillräckligt länge hindrat livets flödande vatten att ge tillträde till vårt innersta väsen kan det vara ganska dunkelt därinne. I själens djup, har det levande vattnet fått vara i rörelse? Eller är det långvarigt vattenstillestånd? Det levande vatten som Jesus erbjöd kvinnan vid Sykars brunn, har vi, du och jag fått det till vår arvedel så vi kan släcka den törst som finns i vårt inre? Bliva mättade av Jesus själv.

" Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som röra sig i stim, och fiskarna bliva där mycket talrika; ty när detta vatten kommer dit, blir havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer." (Hes.47:9) Ära, Halleluja! 

Tänk om Jesus fick tillträde till det där innersta rummet som kan finns hos oss; Tillträde förbjudet och så två åskblixtrar! Du vet att han klappar på för att fira måltid med oss. Han går inte igenom den stängda dörren eller bryter sig in. Inte alls. Han klappar på med sin ömma stämma och frågar om det finns någon som väntar på honom. 

Vi talar ibland om att Gud är så avlägsen, så fjärran och så tyst. Många gånger har vi svårt att förnimma den himmelska tonen. Andra gånger babblar vi på så mycket själva att det är närapå omöjligt för honom att få en syl i vädret. Det är så mycket vi skall göra, så många vardagsbestyr som tar tiden ifrån oss istället för att vi gör som Betania-Maria, sitter ned vid Jesu fötter.

Idag var det en praktisk detalj som inte ville fungera såsom jag önskade och jag ropade desperat till vår Herre att han skulle hjälpa mig. Det tog en stund innan det lilla problemet kunde lösas men sedan vägledde mig anden. Jag får instämma i vad den stora gudsmannen Boltzius sade då han bett till Gud för den dåvarande drottningens tillfrisknande, Ja, se Herren hörde mig den här gången också! Ära, Halleluja!

Finns det något emellan Gud och dig, varför inte göra upp det istället för att skjuta fram det hela. Det kanske smärtar men ljuv är viloplatsen invid Jesu hjärta. Den frid som du så innerligt längtar efter, skall du inte ge Jesus möjlighet att få ta hand om det som står i vägen, så att vattnet på nytt kan sättas i rörelse innan bakteriefloran tar över. Kom innan det är försent! Han älskar dig, min vän.

Tag mig helt! Till dig jag trängtar, Medan Anden här går fram. Jag din fullhet efterlängtar, Medan Anden här går fram. Hjälp mig hålla  dina bud, Vandra städs i fläckfri skrud, Tryck din stämpel på mig Gud, medan Anden här går fram.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo