Fortsätt till huvudinnehåll

Judisk aftonbön

 Skulle det vara någonting, judisk aftonbön, kanske någon tänker. En mängd religiösa ceremonier i samband med sabbatsfirandet. Vi lever ju i det nya förbundet och är befriade från lagens krav och bud. Dock kan du inte förneka att frälsningen kommer från judarna. (Joh.4:22) Det arv vi blivit berikade med skall vi inte förkasta, trots att de korsfäste härlighetens Herre. 

Den judiska aftonbönen inleds på följande vis: " Jag förlåter härmed alla som gjort mig arg, som provocerat mig eller syndat mot mig, fysiskt eller ekonomiskt, som inte visat mig tillbörlig respekt, som har skadat min heder eller i någon annan sak som berör mig, oavsiktligt eller avsiktligt, omedvetet eller medvetet i ord eller i gärning försyndat sig mot mig. Låt ingen dra straffdom över sig på grund av mig."

Ibland tycker vi att vi är så fria att vi inte frågar efter skrivna böner, allt skall ske under stundens ingivelse. Vi ser nästan med förakt ner på de som läser Fader Vår-bönen eller ur någon bönbok, men är vi då verkligen så fria som vår bekännelse säger? Ber du uppriktigt denna judiska aftonbön, då blir du verkligt fri! Det är ingen småpotatis som presenteras, utan en ödmjuk bekännelse om att få leva i harmoni och försoning tillsammans med våra medmänniskor. Inte enbart i evigheten, utan redan här och nu. 

Det ligger en väldig hemlighet i förlåtelsen. Kan du av hela ditt hjärta förlåta din nästa, som under dagen totalt nonchalerat dig, uppträtt på ett olämpligt sätt, försökt blåsa dig på pengar, talat illa om dig och de dina eller gjort något som upptänt din vrede, - då har du kommit ett bra stycke på trons och lydnadens väg. Att förlåta villkorslöst. Det går inte att komma till Gud och mena att han skall förlåta dig din missgärning om du med berått mod vägrar förlåta din nästa. Varför skall då Gud ha överseende med dig och inte med din broder eller syster? 

I ljuset av denna aftonbön kan jag inte låta bli att ställa frågan, även om den provocerar; Är det underligt att Gud har sådant behag till sitt egendomsfolk? Inte alls, för den ärlighet som bor i denna bön kan sätta människor fria. Den gudsfruktan de äger, har vi mycket av den? Låt ingen dra straffdom över sig på grund av dig och mig, är det även vår bön? Ty vår Gud är en förtärande eld. 

Han som rannsakar hjärtan och njurar och ser in i det fördolda, in i den värld vi inte vill visa för våra medmänniskor och inte alltid heller kännas vid själva, han är villig att förlåta dig a l l t. Inga synder är för nattsvarta och inga ärliga bekännelser för mörka för att han skulle förkasta dig. Himlen kommer att befolkas av benådade syndare, som sagt sitt "ja" till Kristus. Inte på grund av förtjänst och duktighet utan på grund av nåd genom tron på Jesus! 

O, ja, vitare än snö, tvådd i Jesu blod jag vet, Se till högmod, avund, häftighet och hat Kan du taga roten bort, ja, all synd om jag blott vill Säga; Herre, här är jag! 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar