Fortsätt till huvudinnehåll

Judisk aftonbön

 Skulle det vara någonting, judisk aftonbön, kanske någon tänker. En mängd religiösa ceremonier i samband med sabbatsfirandet. Vi lever ju i det nya förbundet och är befriade från lagens krav och bud. Dock kan du inte förneka att frälsningen kommer från judarna. (Joh.4:22) Det arv vi blivit berikade med skall vi inte förkasta, trots att de korsfäste härlighetens Herre. 

Den judiska aftonbönen inleds på följande vis: " Jag förlåter härmed alla som gjort mig arg, som provocerat mig eller syndat mot mig, fysiskt eller ekonomiskt, som inte visat mig tillbörlig respekt, som har skadat min heder eller i någon annan sak som berör mig, oavsiktligt eller avsiktligt, omedvetet eller medvetet i ord eller i gärning försyndat sig mot mig. Låt ingen dra straffdom över sig på grund av mig."

Ibland tycker vi att vi är så fria att vi inte frågar efter skrivna böner, allt skall ske under stundens ingivelse. Vi ser nästan med förakt ner på de som läser Fader Vår-bönen eller ur någon bönbok, men är vi då verkligen så fria som vår bekännelse säger? Ber du uppriktigt denna judiska aftonbön, då blir du verkligt fri! Det är ingen småpotatis som presenteras, utan en ödmjuk bekännelse om att få leva i harmoni och försoning tillsammans med våra medmänniskor. Inte enbart i evigheten, utan redan här och nu. 

Det ligger en väldig hemlighet i förlåtelsen. Kan du av hela ditt hjärta förlåta din nästa, som under dagen totalt nonchalerat dig, uppträtt på ett olämpligt sätt, försökt blåsa dig på pengar, talat illa om dig och de dina eller gjort något som upptänt din vrede, - då har du kommit ett bra stycke på trons och lydnadens väg. Att förlåta villkorslöst. Det går inte att komma till Gud och mena att han skall förlåta dig din missgärning om du med berått mod vägrar förlåta din nästa. Varför skall då Gud ha överseende med dig och inte med din broder eller syster? 

I ljuset av denna aftonbön kan jag inte låta bli att ställa frågan, även om den provocerar; Är det underligt att Gud har sådant behag till sitt egendomsfolk? Inte alls, för den ärlighet som bor i denna bön kan sätta människor fria. Den gudsfruktan de äger, har vi mycket av den? Låt ingen dra straffdom över sig på grund av dig och mig, är det även vår bön? Ty vår Gud är en förtärande eld. 

Han som rannsakar hjärtan och njurar och ser in i det fördolda, in i den värld vi inte vill visa för våra medmänniskor och inte alltid heller kännas vid själva, han är villig att förlåta dig a l l t. Inga synder är för nattsvarta och inga ärliga bekännelser för mörka för att han skulle förkasta dig. Himlen kommer att befolkas av benådade syndare, som sagt sitt "ja" till Kristus. Inte på grund av förtjänst och duktighet utan på grund av nåd genom tron på Jesus! 

O, ja, vitare än snö, tvådd i Jesu blod jag vet, Se till högmod, avund, häftighet och hat Kan du taga roten bort, ja, all synd om jag blott vill Säga; Herre, här är jag! 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!