Herren leder sitt folk vidare

Lidandets ständiga gåtfulla fråga, Skall vi någonsin få ett tillfredställande svar därpå? Emil Gustafson, som var sjuk under en stor del av sitt korta liv härnere skriver:

 "Mjölet i krukan skall inte ta slut, och oljan i kruset skall icke tryta intill den dag, då Herren låter det regna på jorden. (1Kon.17:14)

Trons väg är så emot naturen, att Faraos träldom var drägligare för Israels barn, och likväl kostade vägen ingen annan försakelse än att stå stilla. (2Mos14:14) Kanske Herren för dig i någon stor prövning, till ett svårigheternas hav, för att dränka en Farao, som plågat dig under åratal. "De förlossades år är inne". Hur skall ej din egen stolta natur opponera sig: Fanns inga gravar i Egypten? Den som hyser någon förtröstan på sig själv kan icke vandra trons goda väg.

Onda människor är den gode herdens vallhundar, som driva Guds barn närmare Gud; och under flykten skyddar han dem med sin käpp och stav. Medan han tvingar oss att lägga hela vår frälsning i hans händer, skall han, om än osynlig, hålla Farao på avstånd. Han sätter inte munlås på djävulen; men han binder honom för "de tusen åren". "På er skall ej ett hår gå förlorat".

Stå som en kunglig parad i nöden för att uppvakta härlighetens Gud, då "Herren tar sig an sitt folks sak och förbarmar sig över sina tjänare, när han ser, att all kraft är ute, och att det är slut på allt, både smått och stort"! (5Mos.32:36) Han drar ej fisken i land, förrän den är utarbetad. Hans väg börjar, där vår väg slutar. "Håll stånd och avvakta Herrens hjälp!"

Svik ej din uppgift! Han har berett sina prövade barn ännu ett tillfälle att bära ut strålarna av sin härlighet. Han för sina utvalda barn genom havet och framåt genom öknar och moras till den plats, där han vill uppenbara sig för dem. Du har kommit i denna prövning för att visa andra genom din tros stadighet, att Herren är värd att lita på."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt