Fortsätt till huvudinnehåll

Tänk på din Skapare i din ungdomstid

 "Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid" (Predikaren12:1) 

Vår värld är i ständig förändring. Ingen generation tidigare har väl upplevt ett samhälle i förändring såsom de vilka är komna till hög ålder idag. Den värld och det Sverige de föddes i, av det finns inte särskilt mycket kvar. Det gamla bondesamhället har blivit utbytt mot ett digitalt välfärdssamhälle, något de som levde då, knappast kunde tänka sig i sin vildaste fantasi. Många uppfinningar har underlättat vardagen; bilen, radion, telefonen, datorn och bankkortet är endast några av dem. 

Sättet för oss människor att tänka har också förändrats i takt med att samhället förvandlats, annars vore det väl märkligt. Vetenskapen hyllas för sina framsteg och människans självförgudning framträder i de mest skilda sammanhang. Den levande tron måste hitta nya vägar fram till nutidsmänniskan som inte har den kristendomsgrund tidigare generationer haft. 

Samtidigt går Guds rike fram med makt och myndighet i andra delar av vår värld. Förföljda av regimen växer den underjordiska församlingen med hast. Det kostar att bekänna Jesus som Herre. 

Ju tidigare i livet du hör evangeliet, glädjebudskapet, desto lättare är det för människan att hörsamma inbjudan, att komma till Honom, den levande stenen. Tänk på din Skapare redan i din ungdomstid, innan livet far fram med sin ibland, ack så obarmhärtiga framfart. Att han får vara med dig under livsseglatsen. Visst finns det nåd att komma till Jesus även då du blivit gammal, men ofta är det så mycket svårare. Det är ju oftast i ungdomsåren man stakar ut livsvägen och har lättare att ändra uppfattning. Sedan blir inte livet många gånger såsom man trott utan olika tillfälligheter styr levnadsloppet. 

Jag har sagt det förut många gånger, men upprepar det igen. Vad vi har är nuet. Vad morgondagen innebär kan vi endast ana. Låt oss förtrösta på Herren idag och idag ge honom vårt lov, tack och ära. 

Han går bredvid mig hela vägen hem, ja ända hem Han går bredvid mig hela vägen hem, ja ända hem. Fördärvet ej mig når Ty han min sak förstår Och går bredvid mig hela vägen hem.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar