Fortsätt till huvudinnehåll

Tänk på din Skapare i din ungdomstid

 "Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid" (Predikaren12:1) 

Vår värld är i ständig förändring. Ingen generation tidigare har väl upplevt ett samhälle i förändring såsom de vilka är komna till hög ålder idag. Den värld och det Sverige de föddes i, av det finns inte särskilt mycket kvar. Det gamla bondesamhället har blivit utbytt mot ett digitalt välfärdssamhälle, något de som levde då, knappast kunde tänka sig i sin vildaste fantasi. Många uppfinningar har underlättat vardagen; bilen, radion, telefonen, datorn och bankkortet är endast några av dem. 

Sättet för oss människor att tänka har också förändrats i takt med att samhället förvandlats, annars vore det väl märkligt. Vetenskapen hyllas för sina framsteg och människans självförgudning framträder i de mest skilda sammanhang. Den levande tron måste hitta nya vägar fram till nutidsmänniskan som inte har den kristendomsgrund tidigare generationer haft. 

Samtidigt går Guds rike fram med makt och myndighet i andra delar av vår värld. Förföljda av regimen växer den underjordiska församlingen med hast. Det kostar att bekänna Jesus som Herre. 

Ju tidigare i livet du hör evangeliet, glädjebudskapet, desto lättare är det för människan att hörsamma inbjudan, att komma till Honom, den levande stenen. Tänk på din Skapare redan i din ungdomstid, innan livet far fram med sin ibland, ack så obarmhärtiga framfart. Att han får vara med dig under livsseglatsen. Visst finns det nåd att komma till Jesus även då du blivit gammal, men ofta är det så mycket svårare. Det är ju oftast i ungdomsåren man stakar ut livsvägen och har lättare att ändra uppfattning. Sedan blir inte livet många gånger såsom man trott utan olika tillfälligheter styr levnadsloppet. 

Jag har sagt det förut många gånger, men upprepar det igen. Vad vi har är nuet. Vad morgondagen innebär kan vi endast ana. Låt oss förtrösta på Herren idag och idag ge honom vårt lov, tack och ära. 

Han går bredvid mig hela vägen hem, ja ända hem Han går bredvid mig hela vägen hem, ja ända hem. Fördärvet ej mig når Ty han min sak förstår Och går bredvid mig hela vägen hem.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo