Tänk på din Skapare i din ungdomstid

 "Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid" (Predikaren12:1) 

Vår värld är i ständig förändring. Ingen generation tidigare har väl upplevt ett samhälle i förändring såsom de vilka är komna till hög ålder idag. Den värld och det Sverige de föddes i, av det finns inte särskilt mycket kvar. Det gamla bondesamhället har blivit utbytt mot ett digitalt välfärdssamhälle, något de som levde då, knappast kunde tänka sig i sin vildaste fantasi. Många uppfinningar har underlättat vardagen; bilen, radion, telefonen, datorn och bankkortet är endast några av dem. 

Sättet för oss människor att tänka har också förändrats i takt med att samhället förvandlats, annars vore det väl märkligt. Vetenskapen hyllas för sina framsteg och människans självförgudning framträder i de mest skilda sammanhang. Den levande tron måste hitta nya vägar fram till nutidsmänniskan som inte har den kristendomsgrund tidigare generationer haft. 

Samtidigt går Guds rike fram med makt och myndighet i andra delar av vår värld. Förföljda av regimen växer den underjordiska församlingen med hast. Det kostar att bekänna Jesus som Herre. 

Ju tidigare i livet du hör evangeliet, glädjebudskapet, desto lättare är det för människan att hörsamma inbjudan, att komma till Honom, den levande stenen. Tänk på din Skapare redan i din ungdomstid, innan livet far fram med sin ibland, ack så obarmhärtiga framfart. Att han får vara med dig under livsseglatsen. Visst finns det nåd att komma till Jesus även då du blivit gammal, men ofta är det så mycket svårare. Det är ju oftast i ungdomsåren man stakar ut livsvägen och har lättare att ändra uppfattning. Sedan blir inte livet många gånger såsom man trott utan olika tillfälligheter styr levnadsloppet. 

Jag har sagt det förut många gånger, men upprepar det igen. Vad vi har är nuet. Vad morgondagen innebär kan vi endast ana. Låt oss förtrösta på Herren idag och idag ge honom vårt lov, tack och ära. 

Han går bredvid mig hela vägen hem, ja ända hem Han går bredvid mig hela vägen hem, ja ända hem. Fördärvet ej mig når Ty han min sak förstår Och går bredvid mig hela vägen hem.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt