Fortsätt till huvudinnehåll

Tänk på din Skapare i din ungdomstid

 "Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid" (Predikaren12:1) 

Vår värld är i ständig förändring. Ingen generation tidigare har väl upplevt ett samhälle i förändring såsom de vilka är komna till hög ålder idag. Den värld och det Sverige de föddes i, av det finns inte särskilt mycket kvar. Det gamla bondesamhället har blivit utbytt mot ett digitalt välfärdssamhälle, något de som levde då, knappast kunde tänka sig i sin vildaste fantasi. Många uppfinningar har underlättat vardagen; bilen, radion, telefonen, datorn och bankkortet är endast några av dem. 

Sättet för oss människor att tänka har också förändrats i takt med att samhället förvandlats, annars vore det väl märkligt. Vetenskapen hyllas för sina framsteg och människans självförgudning framträder i de mest skilda sammanhang. Den levande tron måste hitta nya vägar fram till nutidsmänniskan som inte har den kristendomsgrund tidigare generationer haft. 

Samtidigt går Guds rike fram med makt och myndighet i andra delar av vår värld. Förföljda av regimen växer den underjordiska församlingen med hast. Det kostar att bekänna Jesus som Herre. 

Ju tidigare i livet du hör evangeliet, glädjebudskapet, desto lättare är det för människan att hörsamma inbjudan, att komma till Honom, den levande stenen. Tänk på din Skapare redan i din ungdomstid, innan livet far fram med sin ibland, ack så obarmhärtiga framfart. Att han får vara med dig under livsseglatsen. Visst finns det nåd att komma till Jesus även då du blivit gammal, men ofta är det så mycket svårare. Det är ju oftast i ungdomsåren man stakar ut livsvägen och har lättare att ändra uppfattning. Sedan blir inte livet många gånger såsom man trott utan olika tillfälligheter styr levnadsloppet. 

Jag har sagt det förut många gånger, men upprepar det igen. Vad vi har är nuet. Vad morgondagen innebär kan vi endast ana. Låt oss förtrösta på Herren idag och idag ge honom vårt lov, tack och ära. 

Han går bredvid mig hela vägen hem, ja ända hem Han går bredvid mig hela vägen hem, ja ända hem. Fördärvet ej mig når Ty han min sak förstår Och går bredvid mig hela vägen hem.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid