Fortsätt till huvudinnehåll

Psalm 15

 Den 15:de psalmen hör vi sällan någon läsa eller predika ifrån. Ändå bär den överskriften: En rätt medlem av Herrens församling. Det är konung David som skrivit den. Läs och begrunda de rekommendationer han ger och jag tror du skall finna den helige Andes klarhet över texten. Skulle vi efterfölja dessa råd som han ger, tror jag att vi skulle uppleva mycket större seger i församlingen och trovärdigheten mot omvärlden växa till i styrka och kraft. Dessa råd är lika aktuella för oss idag, som de var under konung Davids tid. Vi läser psalmen i Jesu välsignade namn:

" Herre, vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg? Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat; den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa; den som aktar den förkastlige för intet, men ärar dem som frukta Herren; den som svär sig till skada, men ej bryta sin ed; den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid. "

Om vi jämför denna text med de orsaker som ofta resulterade i uteslutningar från den lokala församlingen under gångna tider, finner vi att orsakerna skiljer sig mellan ovannämnda psalm och den verklighet som tidigare rådde i frikyrko- Sverige. De då vanligaste orsakerna till uteslutning är inte omnämnda här. Men då vi läser och rannsakar denna psalm finner vi att Herren dömer rättvist, - så ser åtminstone jag det hela -, missbruk av tungan och ekonomi för sin egen vinnings skull hör inte hemma i den levande Gudens församling. Sanningen sättes högt i ära. Som bekant var det ofta synder inom det sexuella området som ledde till uteslutning eller vem man ingick förhållande med. 

Den som fått mycket förlåtet, han älskar ock dess mer. Att göra rätt är många gånger inte lätt, livet är ibland knappt något annat än en enda stor kamp mot köttet, synden och världen, en erfarenhet många av oss säkerligen har. Det onda som jag inte vill, det gör jag och det goda som jag vill, det gör jag inte. Tack och lov att får vi överlämna allt till Jesus Kristus som dömer i nåd och rättfärdighet rättvisa domar. 

Skvaller och förtal intresserar ofta människan, trots att han/hon är medveten om dess följder. Ett ont lögnaktigt rykte, vad kan inte det ställa till med? Det är inte utan anledning som djävulen bär namnet "lögnens fader". Sanningen skall göra eder fria, den sanning som frikänner dig inför Kristi domstol genom tron på Jesus Kristus. Låt oss istället tala väl om varandra, trots våra olika synsätt, bakgrund och sociala ställning. Likaså är det inte utan betydelse hur vi förvaltar vårt pund, sköter vår ekonomi och handskas med våra pengar. Gud ser allt och lönar därefter. Han förser dig när du vågar förtrösta på honom och lämnar dig inte i sticket då det blåser som kraftigast. Tacka Gud för din frälsning och var välsignad, käre medvandrare på tidens stora ocean!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj