Fortsätt till huvudinnehåll

Psalm 15

 Den 15:de psalmen hör vi sällan någon läsa eller predika ifrån. Ändå bär den överskriften: En rätt medlem av Herrens församling. Det är konung David som skrivit den. Läs och begrunda de rekommendationer han ger och jag tror du skall finna den helige Andes klarhet över texten. Skulle vi efterfölja dessa råd som han ger, tror jag att vi skulle uppleva mycket större seger i församlingen och trovärdigheten mot omvärlden växa till i styrka och kraft. Dessa råd är lika aktuella för oss idag, som de var under konung Davids tid. Vi läser psalmen i Jesu välsignade namn:

" Herre, vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg? Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat; den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa; den som aktar den förkastlige för intet, men ärar dem som frukta Herren; den som svär sig till skada, men ej bryta sin ed; den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid. "

Om vi jämför denna text med de orsaker som ofta resulterade i uteslutningar från den lokala församlingen under gångna tider, finner vi att orsakerna skiljer sig mellan ovannämnda psalm och den verklighet som tidigare rådde i frikyrko- Sverige. De då vanligaste orsakerna till uteslutning är inte omnämnda här. Men då vi läser och rannsakar denna psalm finner vi att Herren dömer rättvist, - så ser åtminstone jag det hela -, missbruk av tungan och ekonomi för sin egen vinnings skull hör inte hemma i den levande Gudens församling. Sanningen sättes högt i ära. Som bekant var det ofta synder inom det sexuella området som ledde till uteslutning eller vem man ingick förhållande med. 

Den som fått mycket förlåtet, han älskar ock dess mer. Att göra rätt är många gånger inte lätt, livet är ibland knappt något annat än en enda stor kamp mot köttet, synden och världen, en erfarenhet många av oss säkerligen har. Det onda som jag inte vill, det gör jag och det goda som jag vill, det gör jag inte. Tack och lov att får vi överlämna allt till Jesus Kristus som dömer i nåd och rättfärdighet rättvisa domar. 

Skvaller och förtal intresserar ofta människan, trots att han/hon är medveten om dess följder. Ett ont lögnaktigt rykte, vad kan inte det ställa till med? Det är inte utan anledning som djävulen bär namnet "lögnens fader". Sanningen skall göra eder fria, den sanning som frikänner dig inför Kristi domstol genom tron på Jesus Kristus. Låt oss istället tala väl om varandra, trots våra olika synsätt, bakgrund och sociala ställning. Likaså är det inte utan betydelse hur vi förvaltar vårt pund, sköter vår ekonomi och handskas med våra pengar. Gud ser allt och lönar därefter. Han förser dig när du vågar förtrösta på honom och lämnar dig inte i sticket då det blåser som kraftigast. Tacka Gud för din frälsning och var välsignad, käre medvandrare på tidens stora ocean!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!