Fortsätt till huvudinnehåll

Pingstliljan

 Det heliga originalet N.P. Wetterlund skriver följande rader:

 "Pingstliljan. Jag har en sådan på mitt bord. Hon står nu på sitt jordelivs middagshöjd. Hennes glädje är stor, och en större hon anar.

I sitt kerubiska väsen bär hon den eviges namn, namnet "Jag är" (2.Mos.3:13-15) I detta namn är hon till, så länge som Gud är till. Det är detta hon känner. Därav hennes anade fröjd (Rom.8:19-21)

Snart sjunker hennes sol. Och hon böjer sig ned i suckar under förgängelsens lag (v.21,22) Döden nalkas. Stilla och milt är hennes kval. Sakta hon skrider sin smärteväg fram. Paradiset öppnas av liljornas ängel. Ömt tar han den fina och luttrade liljesjälen i sin hand. Och han bär den till dess rum i "skapelsebeståndet i Kristus och planterar den bland "livsträden" vid livets älv" (Kol.1:16-17; Upp22:1,2)

Där står hon som himmelsk härlighetslilja och froda i högsta liljefröjd, så länge som Gud heter "Jag är".

Där talar hon liljespråket (som under förgängligheten blott stammades fram) och "säger med allt skapat": "Honom, som sitter på tronen, och Lammet tillhör lovet och äran och härligheten och väldet i evigheternas evigheter" (Upp.5:13). - -

Men en pingstlilja det finns av oändligt högre rang: pingst-Andens, "den första kärlekens" 16-bladiga lilja. (Läs 1 Kor.13:4-8)

Har jag den, då har mitt liv sin "liljefröjd" mitt i "den stora bedrövelsen" (Upp.7:14); och då blir min död en "liljedöd", som för mig in bland myriader "liljeandar" (Jämför Hebr.12:23) i blomsterängden vid "livets älv"

Får jag den döden som gåva av Gud i hans stora barmhärtighet, då får jag återse dig, du Guds sköna lilja, som nu står på mitt bord, och som redan i tidens morgontimma skapades " i och till Kristus" (Kol.1:16). Och där får jag skåda din härlighet och andas din himmelska doft och höra ditt lov i "evigheternas evigheter". Till dess farväl; och tack för de liljestunder du skänkt mig!"

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj