O, hur skönt i livets vår

Vårtider. Det kan innebära regn och solsken. Hur gott då att veta att lotsen, Jesus Kristus är med på livsseglatsen. Frälsningsofficeraren Otto Lundahl hade det stundtals stormigt på sin färd genom livet. Av familjens sex barn dog den förstfödde arton år gammal. De fyra följande barnen dog som små. Endast den yngste sonen upplevde vuxen ålder och blev desto äldre. (93 år) Lundahl drabbades av tuberkulos och blev blott 36-år gammal pensionerad. Ändå skrev han följande sång som präglas av en hoppets ton i from förtröstan, ett starkt vittnesbörd om vår Herres förunderliga vägar.

1 O, hur skönt i livets vår att få älska Gud Och för varje dag som går lyda blott hans bud! Ej till värden står min håg, den ej glädje ger. Jag är med det glada tåg som mot målet ser.

Kör: Jesus med mig igenom tiden går, Himmel nu i mitt hjärta alltid rår. Änglasång och musik jag även har Och lycka och glädje och frid så underbar.

2 Liksom fågeln trygg och fri prisar Gud i höjd, Jag min lilla melodi sjunger glad och nöjd, Ty han omsorg om mig har och var börda bär, Giver glädje underbar alla dagar här.

3 Jag vill följa Jesus här, ty han är så god. Han mig tvagit ren och skär i sitt dyra blod. Största glädjen väntar mig, jag det säkert vet, När han hämtar mig till sig i sin härlighet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt