Hänryckningens tid

 Pingstafton - hänryckningens tid.

Att vara hänryckt och komma i anden är begrepp vi inte använder oss av så ofta längre. Måhända har den karismatiska friheten missbrukats på sina håll, där extatiska yttringar spårat ur och blivit av köttslig karaktär, men för att en företeelse skall kunna utarta sig till missbruk så måste det ju först ha funnits ett bruk. Pingst - hänryckning - vårtid också i Andens rike. Vågar vi tro det? 

Bakgrunden för årets pingsthögtid påminner om den första pingsten nere i Jerusalem. Då satt de instängda, modfällda i rädsla för judarna. Många av oss sitter instängda, modlösa i fruktan för ett virus och dess följder, så det finns slående likheter. Tänk om vi kunde ge Anden full frihet, skulle vi då uppleva ett nytt pingstskeende över bygden. Eller har sekulariseringen gått för långt och vetenskapen, världslig kunskap och kännedom om misslyckanden som skett i kristenhetens namn står som en stängd järnport vid allmogens hjärtedörr?

Många längtar efter pingstkraft, andeutgjutelse, seger, men det verkar vara stängt och människan är fullt sysselsatt med sitt jordiska värv. Det finns tid för att tjäna sitt levebröd, utöva sin hobby, motionera, ja, göra hundratals sysselsättningar, men då det kommer till att läsa bibeln, söka Gud  och bedja, då har man plötsligt inte tid längre. Under solen - inget nytt! 

Till min glädje finns det andra delar av vår jord som väckelsen går fram med makt och myndighet. I tredje världen har inte materialismens bojor slagit sina klor i befolkningen och den fattige har alltid varit närmare Guds rike än den förmögne. Undantag finns, men generellt har rikedom snarare varit till förfall för människan. Men i dessa länder rasar stundtals svår förföljelse. Här tar många sin tro med en klackspark, där är det fråga om liv eller död. Martyrernas blod är som bekant kyrkans bästa utsäde.

 Några hänryckta lärjungar för Kristus, skulle det inte kunna påverka vår omgivning? Det hjärtat är fullt av talar munnen. Det som är äkta, fött ovanifrån tilltalar oss. Dessvärre blir det ofta många kopior  men få original. Låt vår bön denna pingstafton vara; Helige ande, gör oss till äkta, hänryckta brudesjälar som både älskar och väntar på sin brudgum. Ge oss ett andedop i eld och kraft som förvandlar oss mer och mer till Guds avbild. Skölj vårt altare med din nåd och sötma så vi hänryckta förbidar ditt rikes ankomst, redan här i tiden och sedan genom tidsåldrarna hemma i härligheten.

Pingstens eld från himlen faller Pris ske Gud den föll på mig Pingstens eld skall här nedfalla För att även fylla dig!

Kommentarer

  1. Pingsten kallas ofta hänryckningens tid efter inledningsorden "Pingst, hänryckningens dag, var inne." ur dikten Nattvardsbarnen av Esaias Tegnér. Det är också en traditionell tid för bröllop. Inom folklig tradition är pingst förknippat dels med pingstbrudstraditionen i Götalandskapen..
    Bengt-Åke Eliasson

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt