Fortsätt till huvudinnehåll

Hänryckningens tid

 Pingstafton - hänryckningens tid.

Att vara hänryckt och komma i anden är begrepp vi inte använder oss av så ofta längre. Måhända har den karismatiska friheten missbrukats på sina håll, där extatiska yttringar spårat ur och blivit av köttslig karaktär, men för att en företeelse skall kunna utarta sig till missbruk så måste det ju först ha funnits ett bruk. Pingst - hänryckning - vårtid också i Andens rike. Vågar vi tro det? 

Bakgrunden för årets pingsthögtid påminner om den första pingsten nere i Jerusalem. Då satt de instängda, modfällda i rädsla för judarna. Många av oss sitter instängda, modlösa i fruktan för ett virus och dess följder, så det finns slående likheter. Tänk om vi kunde ge Anden full frihet, skulle vi då uppleva ett nytt pingstskeende över bygden. Eller har sekulariseringen gått för långt och vetenskapen, världslig kunskap och kännedom om misslyckanden som skett i kristenhetens namn står som en stängd järnport vid allmogens hjärtedörr?

Många längtar efter pingstkraft, andeutgjutelse, seger, men det verkar vara stängt och människan är fullt sysselsatt med sitt jordiska värv. Det finns tid för att tjäna sitt levebröd, utöva sin hobby, motionera, ja, göra hundratals sysselsättningar, men då det kommer till att läsa bibeln, söka Gud  och bedja, då har man plötsligt inte tid längre. Under solen - inget nytt! 

Till min glädje finns det andra delar av vår jord som väckelsen går fram med makt och myndighet. I tredje världen har inte materialismens bojor slagit sina klor i befolkningen och den fattige har alltid varit närmare Guds rike än den förmögne. Undantag finns, men generellt har rikedom snarare varit till förfall för människan. Men i dessa länder rasar stundtals svår förföljelse. Här tar många sin tro med en klackspark, där är det fråga om liv eller död. Martyrernas blod är som bekant kyrkans bästa utsäde.

 Några hänryckta lärjungar för Kristus, skulle det inte kunna påverka vår omgivning? Det hjärtat är fullt av talar munnen. Det som är äkta, fött ovanifrån tilltalar oss. Dessvärre blir det ofta många kopior  men få original. Låt vår bön denna pingstafton vara; Helige ande, gör oss till äkta, hänryckta brudesjälar som både älskar och väntar på sin brudgum. Ge oss ett andedop i eld och kraft som förvandlar oss mer och mer till Guds avbild. Skölj vårt altare med din nåd och sötma så vi hänryckta förbidar ditt rikes ankomst, redan här i tiden och sedan genom tidsåldrarna hemma i härligheten.

Pingstens eld från himlen faller Pris ske Gud den föll på mig Pingstens eld skall här nedfalla För att även fylla dig!

Kommentarer

  1. Pingsten kallas ofta hänryckningens tid efter inledningsorden "Pingst, hänryckningens dag, var inne." ur dikten Nattvardsbarnen av Esaias Tegnér. Det är också en traditionell tid för bröllop. Inom folklig tradition är pingst förknippat dels med pingstbrudstraditionen i Götalandskapen..
    Bengt-Åke Eliasson

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid