Fortsätt till huvudinnehåll

Hänryckningens tid

 Pingstafton - hänryckningens tid.

Att vara hänryckt och komma i anden är begrepp vi inte använder oss av så ofta längre. Måhända har den karismatiska friheten missbrukats på sina håll, där extatiska yttringar spårat ur och blivit av köttslig karaktär, men för att en företeelse skall kunna utarta sig till missbruk så måste det ju först ha funnits ett bruk. Pingst - hänryckning - vårtid också i Andens rike. Vågar vi tro det? 

Bakgrunden för årets pingsthögtid påminner om den första pingsten nere i Jerusalem. Då satt de instängda, modfällda i rädsla för judarna. Många av oss sitter instängda, modlösa i fruktan för ett virus och dess följder, så det finns slående likheter. Tänk om vi kunde ge Anden full frihet, skulle vi då uppleva ett nytt pingstskeende över bygden. Eller har sekulariseringen gått för långt och vetenskapen, världslig kunskap och kännedom om misslyckanden som skett i kristenhetens namn står som en stängd järnport vid allmogens hjärtedörr?

Många längtar efter pingstkraft, andeutgjutelse, seger, men det verkar vara stängt och människan är fullt sysselsatt med sitt jordiska värv. Det finns tid för att tjäna sitt levebröd, utöva sin hobby, motionera, ja, göra hundratals sysselsättningar, men då det kommer till att läsa bibeln, söka Gud  och bedja, då har man plötsligt inte tid längre. Under solen - inget nytt! 

Till min glädje finns det andra delar av vår jord som väckelsen går fram med makt och myndighet. I tredje världen har inte materialismens bojor slagit sina klor i befolkningen och den fattige har alltid varit närmare Guds rike än den förmögne. Undantag finns, men generellt har rikedom snarare varit till förfall för människan. Men i dessa länder rasar stundtals svår förföljelse. Här tar många sin tro med en klackspark, där är det fråga om liv eller död. Martyrernas blod är som bekant kyrkans bästa utsäde.

 Några hänryckta lärjungar för Kristus, skulle det inte kunna påverka vår omgivning? Det hjärtat är fullt av talar munnen. Det som är äkta, fött ovanifrån tilltalar oss. Dessvärre blir det ofta många kopior  men få original. Låt vår bön denna pingstafton vara; Helige ande, gör oss till äkta, hänryckta brudesjälar som både älskar och väntar på sin brudgum. Ge oss ett andedop i eld och kraft som förvandlar oss mer och mer till Guds avbild. Skölj vårt altare med din nåd och sötma så vi hänryckta förbidar ditt rikes ankomst, redan här i tiden och sedan genom tidsåldrarna hemma i härligheten.

Pingstens eld från himlen faller Pris ske Gud den föll på mig Pingstens eld skall här nedfalla För att även fylla dig!

Kommentarer

  1. Pingsten kallas ofta hänryckningens tid efter inledningsorden "Pingst, hänryckningens dag, var inne." ur dikten Nattvardsbarnen av Esaias Tegnér. Det är också en traditionell tid för bröllop. Inom folklig tradition är pingst förknippat dels med pingstbrudstraditionen i Götalandskapen..
    Bengt-Åke Eliasson

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj