Fortsätt till huvudinnehåll

Förlorare eller vinnare?

 "Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men ändå förlorar sin själ?" (Mark.8:36)

Ett allvarsord, uttalat av Mästaren själv. 

Vinna eller förlora? De flesta människor verkar vara tävlingsmänniskor. Man vill tävla inom livets skilda områden, visa sig duktig, känna sig behövd och finna sin plats i tillvaron. Vinna ära, anseende, status, pengar och makt.

Världsmänniskan som inte tror på Gud, evigheten och himlen, har säkert svårt att förstå ovannämnda uttalande. Hans/hennes mål består i helt andra ting och uppfattningar. Livet handlar ofta om att bli något, gärna något stort, förverkliga sig själv, tjäna mycket pengar, shoppa, arbeta och hålla igång livets ekorrhjul med hög svansföring jämtemot sin nästa. Att skuldberget ökar blundar man lätt för. Nu vill jag på inget sätt anklaga någon. Om man inte tror på någon evighet och en fortsättning bortom död och grav så är det väl inte onaturligt att leva på ett dylikt sätt, att tjäna denna tidsålders Gud, Mammon. 

Dessvärre möter jag ibland dem som menar sig vara Jesu lärjungar, men med ovannämnda meritförteckning, tron blir mest en söndagstro som, i bästa fall plockas fram en gång i veckan. De talar gärna om att de vill ge mer tid åt det andliga, gudsrelationen, men livets omsorger kväver dem och stjäl nästan all tid. Livet skall fyllas med så många aktiviteter som möjligt, utbuden är enorma, ja, det är helt enkelt så mycket man vill hinna med.

Så slår en pandemi till och hela världen lamslås. Nu är det inte längre möjligt att leva på samma sätt som tidigare. Vi lever nu i en både spännande och skrämmande tid. Det är oroligt i världen, läget nere i Israel förvärras, men för Guds folk strålar hoppet om Jesu återkomst. Många siar om framtiden och förutspår att det skall bli på det ena eller andra sättet. Den stora frågan kvarstår dock; Hur har du det i din relation till alltings skapare, är du ett Guds barn? Säg, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men ändå förlorar evigheten tillsammans med Gud. Än är nådadörren öppen, än finns rum i bröllopssalen och jag tror av hela mitt hjärta, att det bästa, det ligger framför.

Jesus gav mig liver, jag skall aldrig dö, livet det är evigt, jag skall aldrig dö, Som ett träd planterat invid vatten. Jag skall aldrig dö.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar