Fortsätt till huvudinnehåll

Den första pingstdagen

 " Då kom plötsligt från himlen ett dån, såsom om en våldsam storm hade farit fram; och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och de blev alla uppfyllda av helig Ande och begynte tala andra tungomål, eftersom Anden ingav dem att tala" (Apg.2:2-4)

I apostlagärningarnas andra kapitel finner vi berättelsen om då den helige Ande beklädde lärjungarna med kraft. Ibland talas det om att den första församlingen föddes den dagen. Det är sant i det hänseendet att de fick Anden nedsänd ibland sig. Men någon form av församling måste ändå ha funnits eftersom det heter att de alla var församlade på pingstdagen. Hur den var organiserad lämnar vi därhän. 

När Anden uppfyllde dem alla hände något oväntat, de började nämligen att tala andra språk. Genast satte de sig i rörelse och vid den tiden var Jerusalem en internationell stad. Döm om stadsbornas förvåning då de "dåtida invandrarna" mitt i allt hörde "de infödda" tala deras modersmål. Överflyttat till vår tid skulle "helsvenskar" genom Andens nedkomst plötsligt tala om Herrens dråpliga gärningar på arabiska, somaliska, persiska, kinesiska, urdi, kurdiska, turkiska eller swahili. Tänk er rubrikerna i Aftonbladet och Expressen; - hundratals svenskar, plötsligt i religiös extas. De talar främmande språk, hur f-n bär de sig åt?

Av ytterst förståeliga skäl uppstod det tumult i Jerusalem, detta var något verkligt uppseendeväckande, inget man upplever varje år, minsann. Många var med rätta konfunderade, de visste inte alls vad de skulle tro. De hörde ju tydligt och klart att de talade deras hemspråk utan någon brytning alls. Detta var något alldeles märkvärdigt, vad var det som har hänt? Andra försökte på dåliga grunder bortförklara det hela med, att de är nog på fyllan. Frågorna var många och det enkla svaret ljöd; Den helige Ande hade nu kommit ner till jorden. Profetior från gamla testamentet blev uppfyllda. Nu kunde "vanligt folk" bli fyllda med den helige Ande och inte endast kungen, prästen och profeten som det var i det gamla förbundets tid. 

Vilken förändring. På en kort tid hade det hänt revolutionerande händelser i den heliga staden. Stora delar av befolkningen hade kommit på fötter på grund av timmermannens sons verksamhet, död och uppståndelse. Innan dess hade en ovanlig man uppträtt som mest höll till ute i öknen och pekade på det slaktade Lammet. Och så nu detta märkliga språk-under. Konspiratorerna och skvallerkärringarna hade ingen brist på sysselsättning, här fanns stoft för deras intressen, och det gällde att sprida dem med hast.

Vad har nu dessa händelser i ett avlägset Jerusalem att göras med oss upplysta svenskar av idag. Jo, även vi kan få ta del av Anden. Även vi kan få tala i tungor och bli döpta i Ande och eld. Det är inte säkert att du får ett existerande språk att tala, det kan också vara "änglars språk" eller något motsvarande, men Anden är tillgänglig i d a g inte endast som ett historiskt fenomen. Tack vare att de andeuppfyllda Jerusalemborna förde elden vidare och spred budskapet om den uppståndne Messias vidare lever kristendomen vidare, ännu i vår tid. Också vi får vara med och sprida evangeliet, glädjebudskapet vidare och vara uppfyllda av Anden. Tack och lov pris! 

Han löftet höll, Han löftet höll Och Anden över alla föll Som höllo ut i endräkt skön och bidade i tro och bön.

Kommentarer

  1. Pingsten kallas ofta hänryckningens tid efter inledningsorden "Pingst, hänryckningens dag, var inne." ur dikten Nattvardsbarnen av Esaias Tegnér. Det är också en traditionell tid för bröllop. Inom folklig tradition är pingst förknippat dels med pingstbrudstraditionen i Götalandskapen.
    Bengt-Åke

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid