Fortsätt till huvudinnehåll

Den första pingstdagen

 " Då kom plötsligt från himlen ett dån, såsom om en våldsam storm hade farit fram; och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och de blev alla uppfyllda av helig Ande och begynte tala andra tungomål, eftersom Anden ingav dem att tala" (Apg.2:2-4)

I apostlagärningarnas andra kapitel finner vi berättelsen om då den helige Ande beklädde lärjungarna med kraft. Ibland talas det om att den första församlingen föddes den dagen. Det är sant i det hänseendet att de fick Anden nedsänd ibland sig. Men någon form av församling måste ändå ha funnits eftersom det heter att de alla var församlade på pingstdagen. Hur den var organiserad lämnar vi därhän. 

När Anden uppfyllde dem alla hände något oväntat, de började nämligen att tala andra språk. Genast satte de sig i rörelse och vid den tiden var Jerusalem en internationell stad. Döm om stadsbornas förvåning då de "dåtida invandrarna" mitt i allt hörde "de infödda" tala deras modersmål. Överflyttat till vår tid skulle "helsvenskar" genom Andens nedkomst plötsligt tala om Herrens dråpliga gärningar på arabiska, somaliska, persiska, kinesiska, urdi, kurdiska, turkiska eller swahili. Tänk er rubrikerna i Aftonbladet och Expressen; - hundratals svenskar, plötsligt i religiös extas. De talar främmande språk, hur f-n bär de sig åt?

Av ytterst förståeliga skäl uppstod det tumult i Jerusalem, detta var något verkligt uppseendeväckande, inget man upplever varje år, minsann. Många var med rätta konfunderade, de visste inte alls vad de skulle tro. De hörde ju tydligt och klart att de talade deras hemspråk utan någon brytning alls. Detta var något alldeles märkvärdigt, vad var det som har hänt? Andra försökte på dåliga grunder bortförklara det hela med, att de är nog på fyllan. Frågorna var många och det enkla svaret ljöd; Den helige Ande hade nu kommit ner till jorden. Profetior från gamla testamentet blev uppfyllda. Nu kunde "vanligt folk" bli fyllda med den helige Ande och inte endast kungen, prästen och profeten som det var i det gamla förbundets tid. 

Vilken förändring. På en kort tid hade det hänt revolutionerande händelser i den heliga staden. Stora delar av befolkningen hade kommit på fötter på grund av timmermannens sons verksamhet, död och uppståndelse. Innan dess hade en ovanlig man uppträtt som mest höll till ute i öknen och pekade på det slaktade Lammet. Och så nu detta märkliga språk-under. Konspiratorerna och skvallerkärringarna hade ingen brist på sysselsättning, här fanns stoft för deras intressen, och det gällde att sprida dem med hast.

Vad har nu dessa händelser i ett avlägset Jerusalem att göras med oss upplysta svenskar av idag. Jo, även vi kan få ta del av Anden. Även vi kan få tala i tungor och bli döpta i Ande och eld. Det är inte säkert att du får ett existerande språk att tala, det kan också vara "änglars språk" eller något motsvarande, men Anden är tillgänglig i d a g inte endast som ett historiskt fenomen. Tack vare att de andeuppfyllda Jerusalemborna förde elden vidare och spred budskapet om den uppståndne Messias vidare lever kristendomen vidare, ännu i vår tid. Också vi får vara med och sprida evangeliet, glädjebudskapet vidare och vara uppfyllda av Anden. Tack och lov pris! 

Han löftet höll, Han löftet höll Och Anden över alla föll Som höllo ut i endräkt skön och bidade i tro och bön.

Kommentarer

  1. Pingsten kallas ofta hänryckningens tid efter inledningsorden "Pingst, hänryckningens dag, var inne." ur dikten Nattvardsbarnen av Esaias Tegnér. Det är också en traditionell tid för bröllop. Inom folklig tradition är pingst förknippat dels med pingstbrudstraditionen i Götalandskapen.
    Bengt-Åke

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar