Fortsätt till huvudinnehåll

Brudens hemlängtan

 Förr sjöng vi ofta hemlandssånger, sånger som handlade om himlen, det saliga hoppet och Jesu tillkommelse. I takt med att välfärdssamhället ökade, minskade längtan till "de eviga boningarna i landet ovan där." Istället har vi börjat sjunga lovsång, körer, riktade direkt till Gud. Det ena behöver inte utesluta det andra. Vi kan längta till himlen trots att vi har det bra härnere och lova Gud genom hemlandssångens toner. De gamla sångerna har ofta tyngd och substans i sig och verkar till vederkvickelse hos pilgrimen på stadd mot det nya Jerusalem.

Vem som skrivit sången är delvis oklart då endast initialerna vittnar om författaren. Dock har den helige Ande varit med och inspirerat. Bruden som längtar efter sin brudgum.

1. Lätt över floden faller månens silversken Tyst över jorden natten härskar ren. Bruden vill ej sluta sitter kvar på enslig strand. Knäpper på sin luta, väntar dagens rand. Tonerna klaga, nattens eko svarar dem. Jesus min Jesus hämta bruden hem!

2. O, hur mitt hjärta älskar vännen vit och röd. I fröjd och smärta, i liv och död. Vill jag trogen vara men jag fruktar frestarns hot. Mången hemlig snara lägges för min fot. Tonerna klaga, nattens eko svara dem. Jesus, min Jesus hämta bruden hem!

3. Sakta går timman under sorgsna toners svall, Nattliga dimman faller tung och kall. Kom och viska sakta till din brud att du är när Hennes tårar akta dyre Jesus kär. Tonerna klaga, nattens eko svarar dem. Jesus, min Jesus hämta bruden hem!

4. Ej vill du låta henne gå i skuggors land Längre och gråta tärd av längtans brand. Se, hon ofta höjer tårfull blick mot himmelen. Frågande: vi dröjer Jesus brudgummen. Tonerna fråga, himlens änglar svara dem. Jesus snart kommer hämtar bruden hem.

5. Ännu i kvällen höres flodens dova brus, Ännu bland fjällen dröjer månens ljus. Men på öde stranden ingen brud nu mera satt. Ovan stjärneranden sjunger hon så glatt. Tonerna klaga, nattens eko svarar dem. Jesus har kommit hämtat bruden hem.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar