Fortsätt till huvudinnehåll

Påsk-sång

 Jesus Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden! Ära vare Gud!

För två år sedan skrev jag denna sång som härmed blir publicerad. En påsksång om uppståndelsen.


1. Påskdagsmorgon härligt hälsar Frälsaren uppstånden är! Änglabudet triumferar om vår Kung. Om vår vän som ljuvligt frälsar Se, vår Konung är oss när Varje hjärta, tillbed Honom och lovsjung. Halleluja, döden kan ej hålla honom i sitt grepp, Jesus; vägen, livet, sanningen han är. Glad jag seglar i hans sällskap uppå evangelii-skepp För när han är med, det säkert hemåt bär!

2. Lärjungarna hade somnat, de ej orkade vaka Under kampen Jesus led i örtagård. Nu Han ropat: "Allt fullkomnat" Mörkrets makter vika får Och han tager särskilt Petrus i sin vård. Förlåten i templet rämnat; Vägen öppen är till Gud, Full gemenskap kan du få med Guds Son. Sedan Anden överlämnat åt sin dyra kära brud; Guds församling; Upphöj Jesus på Hans tron!

3. Grav försökte de bevaka, Vakter sänd av farisé, En stor sten blev rullad fram med romskt sigill. Från döden kom Jesus tillbaka Uppstod i sin härlighet, Visat sig för kvinnor, lärjungar, därtill Har han uppenbarat skriften, så vi sentida förstå Segern gäller i all tid, i evighet! Jesus segrat över griften så att stora och de små Ständigt lova Gud i himlens härlighet!

4. Påskdagsmorgon för mig strålar Fylld av kärlek, frid och hopp, Den tomma grav ropar påskens glädjebud! Försoningen Kristus målar, färgad i förklaringskropp genom Golgata har tillträde till Gud. På den nya levande väg får du vandra fast i tron Fram till Honom som din hela skuld betalt. Kära människa , o säg, vet du att Guds käre Son, i ditt hjärta vill föda fram en ny gestalt?

5. Jesus, jag vill hos Dig vara, du som gav ditt liv för mig; Tack att Du fullbordade din Faders råd! Tillsammans med den frälsta skara vill jag böja mig för dig, Du som räddat mig och visat mycket nåd. I all evighet vi prisar Dig, det blödande Guds Lamm, Med apostel och profet från Bibelns tid. Tack att du all kärlek visar Du som bar all synd, all skam Och beredde oss en evig himlafrid!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar