Påsk-sång

 Jesus Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden! Ära vare Gud!

För två år sedan skrev jag denna sång som härmed blir publicerad. En påsksång om uppståndelsen.


1. Påskdagsmorgon härligt hälsar Frälsaren uppstånden är! Änglabudet triumferar om vår Kung. Om vår vän som ljuvligt frälsar Se, vår Konung är oss när Varje hjärta, tillbed Honom och lovsjung. Halleluja, döden kan ej hålla honom i sitt grepp, Jesus; vägen, livet, sanningen han är. Glad jag seglar i hans sällskap uppå evangelii-skepp För när han är med, det säkert hemåt bär!

2. Lärjungarna hade somnat, de ej orkade vaka Under kampen Jesus led i örtagård. Nu Han ropat: "Allt fullkomnat" Mörkrets makter vika får Och han tager särskilt Petrus i sin vård. Förlåten i templet rämnat; Vägen öppen är till Gud, Full gemenskap kan du få med Guds Son. Sedan Anden överlämnat åt sin dyra kära brud; Guds församling; Upphöj Jesus på Hans tron!

3. Grav försökte de bevaka, Vakter sänd av farisé, En stor sten blev rullad fram med romskt sigill. Från döden kom Jesus tillbaka Uppstod i sin härlighet, Visat sig för kvinnor, lärjungar, därtill Har han uppenbarat skriften, så vi sentida förstå Segern gäller i all tid, i evighet! Jesus segrat över griften så att stora och de små Ständigt lova Gud i himlens härlighet!

4. Påskdagsmorgon för mig strålar Fylld av kärlek, frid och hopp, Den tomma grav ropar påskens glädjebud! Försoningen Kristus målar, färgad i förklaringskropp genom Golgata har tillträde till Gud. På den nya levande väg får du vandra fast i tron Fram till Honom som din hela skuld betalt. Kära människa , o säg, vet du att Guds käre Son, i ditt hjärta vill föda fram en ny gestalt?

5. Jesus, jag vill hos Dig vara, du som gav ditt liv för mig; Tack att Du fullbordade din Faders råd! Tillsammans med den frälsta skara vill jag böja mig för dig, Du som räddat mig och visat mycket nåd. I all evighet vi prisar Dig, det blödande Guds Lamm, Med apostel och profet från Bibelns tid. Tack att du all kärlek visar Du som bar all synd, all skam Och beredde oss en evig himlafrid!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt