Fortsätt till huvudinnehåll

Påsk-sång

 Jesus Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden! Ära vare Gud!

För två år sedan skrev jag denna sång som härmed blir publicerad. En påsksång om uppståndelsen.


1. Påskdagsmorgon härligt hälsar Frälsaren uppstånden är! Änglabudet triumferar om vår Kung. Om vår vän som ljuvligt frälsar Se, vår Konung är oss när Varje hjärta, tillbed Honom och lovsjung. Halleluja, döden kan ej hålla honom i sitt grepp, Jesus; vägen, livet, sanningen han är. Glad jag seglar i hans sällskap uppå evangelii-skepp För när han är med, det säkert hemåt bär!

2. Lärjungarna hade somnat, de ej orkade vaka Under kampen Jesus led i örtagård. Nu Han ropat: "Allt fullkomnat" Mörkrets makter vika får Och han tager särskilt Petrus i sin vård. Förlåten i templet rämnat; Vägen öppen är till Gud, Full gemenskap kan du få med Guds Son. Sedan Anden överlämnat åt sin dyra kära brud; Guds församling; Upphöj Jesus på Hans tron!

3. Grav försökte de bevaka, Vakter sänd av farisé, En stor sten blev rullad fram med romskt sigill. Från döden kom Jesus tillbaka Uppstod i sin härlighet, Visat sig för kvinnor, lärjungar, därtill Har han uppenbarat skriften, så vi sentida förstå Segern gäller i all tid, i evighet! Jesus segrat över griften så att stora och de små Ständigt lova Gud i himlens härlighet!

4. Påskdagsmorgon för mig strålar Fylld av kärlek, frid och hopp, Den tomma grav ropar påskens glädjebud! Försoningen Kristus målar, färgad i förklaringskropp genom Golgata har tillträde till Gud. På den nya levande väg får du vandra fast i tron Fram till Honom som din hela skuld betalt. Kära människa , o säg, vet du att Guds käre Son, i ditt hjärta vill föda fram en ny gestalt?

5. Jesus, jag vill hos Dig vara, du som gav ditt liv för mig; Tack att Du fullbordade din Faders råd! Tillsammans med den frälsta skara vill jag böja mig för dig, Du som räddat mig och visat mycket nåd. I all evighet vi prisar Dig, det blödande Guds Lamm, Med apostel och profet från Bibelns tid. Tack att du all kärlek visar Du som bar all synd, all skam Och beredde oss en evig himlafrid!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo