Fortsätt till huvudinnehåll

Påsk-sång

 Jesus Kristus är uppstånden, ja, han är sannerligen uppstånden! Ära vare Gud!

För två år sedan skrev jag denna sång som härmed blir publicerad. En påsksång om uppståndelsen.


1. Påskdagsmorgon härligt hälsar Frälsaren uppstånden är! Änglabudet triumferar om vår Kung. Om vår vän som ljuvligt frälsar Se, vår Konung är oss när Varje hjärta, tillbed Honom och lovsjung. Halleluja, döden kan ej hålla honom i sitt grepp, Jesus; vägen, livet, sanningen han är. Glad jag seglar i hans sällskap uppå evangelii-skepp För när han är med, det säkert hemåt bär!

2. Lärjungarna hade somnat, de ej orkade vaka Under kampen Jesus led i örtagård. Nu Han ropat: "Allt fullkomnat" Mörkrets makter vika får Och han tager särskilt Petrus i sin vård. Förlåten i templet rämnat; Vägen öppen är till Gud, Full gemenskap kan du få med Guds Son. Sedan Anden överlämnat åt sin dyra kära brud; Guds församling; Upphöj Jesus på Hans tron!

3. Grav försökte de bevaka, Vakter sänd av farisé, En stor sten blev rullad fram med romskt sigill. Från döden kom Jesus tillbaka Uppstod i sin härlighet, Visat sig för kvinnor, lärjungar, därtill Har han uppenbarat skriften, så vi sentida förstå Segern gäller i all tid, i evighet! Jesus segrat över griften så att stora och de små Ständigt lova Gud i himlens härlighet!

4. Påskdagsmorgon för mig strålar Fylld av kärlek, frid och hopp, Den tomma grav ropar påskens glädjebud! Försoningen Kristus målar, färgad i förklaringskropp genom Golgata har tillträde till Gud. På den nya levande väg får du vandra fast i tron Fram till Honom som din hela skuld betalt. Kära människa , o säg, vet du att Guds käre Son, i ditt hjärta vill föda fram en ny gestalt?

5. Jesus, jag vill hos Dig vara, du som gav ditt liv för mig; Tack att Du fullbordade din Faders råd! Tillsammans med den frälsta skara vill jag böja mig för dig, Du som räddat mig och visat mycket nåd. I all evighet vi prisar Dig, det blödande Guds Lamm, Med apostel och profet från Bibelns tid. Tack att du all kärlek visar Du som bar all synd, all skam Och beredde oss en evig himlafrid!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid