Fortsätt till huvudinnehåll

Och han gav oss somliga till.....

 "Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare" (Ef.4:11)

Vi har alla olika gåvor som det är tänkt att vi skall använda i Guds rike, för att uppbygga församlingen, för att fostras och för att kunna tjäna varandra. Vissa gåvor och funktioner syns mer tydligt och framstående, medan andra gåvor verkar mest i det fördolda. Förutom de tjänster vilka uppräknats nyss talar bibeln om gåvan att utföra kraftgärningar, till att ha helbrägdagörelsens gåvor, eller att taga sig an de hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål. (1Kor. 12:28)

Somliga av oss har kommit in i det vad Gud har ämnat och tänkt för oss och har en ganska tydligt specifikt område han/hon verkar i. Andra har inte hittat sin plats och sin särskilda kallelse de väntar på verkar utebli. Skulle Gud vara mindre intresserad av de vännerna. Knappast, men vi har som sagt olika uppgifter och olika stora ansvarsområden att förvalta. Detta vet naturligtvis Herren om och anförtror inte uppgifter åt den som inte vill eller är lämpad överhuvudtaget för uppdraget. Naturligtvis sker allt av nåd. 

Vad Herren söker är trohet i det uppdrag som du fått att förvalta. Vad uppgiften består av är av mindre betydelse. På samma sätt som lärjungarna under antiken tävlade om vem som var störst, viktigast och vem som hade närmaste plats hos Mästaren, så kan det vara än idag, hur frälsta vi än blir så är det lätt att  tävlan uppstår med eller mot varandra. Vi vill gärna bli sedda, bekräftade och vara icke-utbytbara.

Det finns en anekdot som lyfter fram något av detta. Fyra Herrens tjänare var församlade tillsammans, den ene var evangelist, den andre profet, den tredje lärare och den fjärde herde. Av någon anledning kom de in på just detta område, vem av oss har den viktigaste tjänsten. 

Evangelisten tog frimodigt ordet och proklamerade trosvisst; min uppgift är den viktigaste. Det är tack vare mig som människorna får höra det glada budskapet, det är vi som berättar om Jesus, annars så går de ju förlorade. Profeten fortsatte; det är nog ändå mitt uppdrag som är störst. Det är ändå profeten som har direktkontakt med Gud och kan förmedla vad Han säger till oss idag. Läraren tog till orda och sa; Är det ändå inte min tjänst som är den viktigaste. Vi lärare kan Skriften och bibeln är ju ändå urkunden, folket måste ju få andlig föda, annars dör de. Efter att de argumenterat mot varandra vände de sig mot herden och frågade honom vad han trodde. Han tog försiktigt till orda och svarade; Mina bröder, jag tror ändå att min uppgift är den viktigaste. Jag är herde och om det händer att ni andra misslyckas i era ämbeten så är det ändå herden som får ta hand om konsekvenserna. 

Jag tror det ligger något av visdom i denna berättelse, herdeämbetet är inte alltid det mest framträdande, men ack så viktigt. I dessa mörka tider är det inte så enkelt att blomma ut i de gåvor vi är kallade till, men låt oss ändå hålla fast och vandra nära Jesus. Snart är Han här, halleluja!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj