Fortsätt till huvudinnehåll

Liknelsen om den stora måltiden

 Evangelisten Matteus skriver i sitt 22:dra kapitel, liksom Lukas i det 14:nde kapitlet om den stora måltiden då många var kallade, men få hörsammade inbjudan. Det är inte ofta jag hör någon använda denna text som utgångstext för predikan. Kanske den anses för kryptisk, uppoffrande eller för utlämnande att våga ge sig in på.

Liknelsen handlar om att ett stort bröllop är i antågande och många har fått sina inbjudningskort utskickade. Vanligen brukar ju många gilla bröllop, med dess glädje, förväntan och högtidsstämning. Men av någon anledning valde många av de vilka fått bröllopsinbjudningen att sända återbud. Det heter att de ville inte komma. Ursäkterna var många, den ene hade själv nyligen gift sig och hade inget intresse för någon annans bröllop, den andre hade skaffat sig nya dragdjur till åkern och ville hellre arbeta än vara med på något bröllop och den tredje ville hålla på med sina ekonomiska intressen, tjäna pengar.

Inte många ville delge brudparet glädjen att komma. Då blev fadern som stod som värd för kalaset vred och istället inbjöds de som inte aktades till något i samhället, fattiga, invalider och utstötta så att bröllopssalen skulle bli full.

Det är inte alldeles lätt att tolka denna liknelse och jag tror vi gör väl i att inte dra alla detaljer till sin yttersta spets. Men när Jesus kom ville inte hans egna, judefolket, ta emot honom. Prästerskapet förstod inte alls vem han var, men bland de fattiga, sjuka och enfaldiga blev han väl mottagen och de drogs till honom. Med andra ord är det Jesus som är brudgummen i denna liknelse och vad omständigheterna anbelangar, så har det inte hänt så särskilt mycket. De flesta i våra dagar är mest intresserade av sina intressen, sitt arbete och möjligheten att tjäna pengar. Det himmelska bröllopet får vänta.

Många lever mest för jord och värld. Jag skall lämna mig åt Gud då jag blir gammal, tycks man mena, men ju äldre man blir desto svårare är det att ändra kurs i livet. Tänk om himlen till stor del blir befolkad av de som inte aktades till något härnere, de som saknade status, karriär och "var något". Nu kommer ju inte någon in i himmelriket på grund av förtjänst, utan endast på grund av nåd, idel nåd. Samtidigt heter det ju också att ingen som säger Herre, Herre, inkommer i himmelriket, utan endast den som gör sin himmelska Faders vilja. (Matt.7:21).

Jag väntar med spänning på det stora bröllopet. Dessvärre verkar allt färre och färre dela denna glädje. Vi har ju så mycket att göra, det finns ju så mycket annat som är mer intressant och förresten, tror du verkligen han kommer så snart, skulle han verkligen komma nu? Tongångarna känns igen, allt är frid och fröjd, fastän det egentligen är alldeles tvärtom.

Än är dörren till Guds frälsningsark öppen, när som helst kanske den stängs igen. Se nu är den välbehagliga tiden, - nu är frälsningens dag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!