Fortsätt till huvudinnehåll

Får pionjärernas tro också bli vår tro?

 "Tänk på edra lärare, som hava talat Guds ord till er; se hur de slutade sin levnad, och efterfölj deras tro." (Hebr.13:7)

Idag hade jag möjlighet att läsa god, inspirerande litteratur; alltid lika upplyftande att ta till sig, åtminstone för den bokmal som nog många uppfattat undertecknad till att vara. Fyllda av tro och helig Ande skrev de om de fåvitska jungfrurna, Johannes Döparens kallelse och uppgift och vikten av barmhärtighet. Det som har skrivits under väckelse, det som fötts fram under kampen, det som bevarats för oss nutida läsare är en outtömlig skatt, som jag innerligt hoppas vi kan tacka Gud för. Inte minst kan vi ana det trosliv de levde tillsammans med både Gud och människor.

Efterfölj deras tro uppmanar oss Hebreérbrevet, och syftar på den levande tro våra förfäder haft. Den tro som föder liv, som blir till vittnesbörd för omgivningen och som smittar av sig, den tro som övervinner världen och omvandlas till praktisk handling. Den förnuftiga, snustorra tron, är vi inte ganska trötta på den? Längtar vi inte efter den tro som efterföljer predikan med tecken och under i en atmosfär av förväntan och salighet? Den tro som våra föregångare hade i gemenskap med sin Frälsare, önskar inte också vi efter att uppleva den markant, även i vår tid?

Nu har det gått ett drygt år sedan världen bokstavligen lamslogs av ett litet osynligt virus. Hur framtiden skall bli vet vi inte, men vi kan ana att stora förändringar är på gång. Vi har inte kunnat samlas, bedriva verksamhet eller umgåtts på det sätt vi varit vana med. Vi har fortfarande möjlighet att sända "på nätet" och säkert har budskapet om den uppståndne nått människor via cyberrymden. Jag såg förresten i morse dopförrättning hos hillsong-vännerna och det gläder mig att det finns de som vill och  vågar praktisera dopsanningen, trots allt hot i form av epidemi, konkretism eller teologiska luddigheter. 

Vad det gäller dopet så är bibeln så tydlig, att det inte borde råda några som helst oklarheter kring det hela. Till och med Jesus själv blev döpt, syndfri som han var, och detta som ett exempel på hur vi, hans efterföljare bör göra. Begrava vårt gamla liv i vattnets böljor, för att uppstå i ett nytt väsende, i liv. 

Utan tro är det omöjligt att täckas Gud och genom tron och ordet har församlingen gått framåt år efter år. Om Jesus dröjer och vi får leva, hur kommer det då att se ut efter några år? Har kyrkorna öppnat upp igen? Har väckelsevindar blåst fram genom landet eller är det de underjordiska församlingarnas tid? Om inte vi får uppleva samma kraft och samma tro som bodde hos våra förelöpare är det risk att det går för Sverige på liknande sätt som det gick för de sju församlingarna i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel, det återstår mest ruiner av vad det varit och andra krafter har tagit över landet. 

Nej, sök Gud så länge Han låter sig finnas. Natten kommer då ingen kan verka. Än är vi inte där. 

Skall Kristus när han kommer igen på himlens sky Då finna att du sover och sitter fast i dy. Skall tro hos dig han finna och olja i ditt kärl Att lampan klart kan brinna Snart brudgummen är här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo