Fortsätt till huvudinnehåll

Får pionjärernas tro också bli vår tro?

 "Tänk på edra lärare, som hava talat Guds ord till er; se hur de slutade sin levnad, och efterfölj deras tro." (Hebr.13:7)

Idag hade jag möjlighet att läsa god, inspirerande litteratur; alltid lika upplyftande att ta till sig, åtminstone för den bokmal som nog många uppfattat undertecknad till att vara. Fyllda av tro och helig Ande skrev de om de fåvitska jungfrurna, Johannes Döparens kallelse och uppgift och vikten av barmhärtighet. Det som har skrivits under väckelse, det som fötts fram under kampen, det som bevarats för oss nutida läsare är en outtömlig skatt, som jag innerligt hoppas vi kan tacka Gud för. Inte minst kan vi ana det trosliv de levde tillsammans med både Gud och människor.

Efterfölj deras tro uppmanar oss Hebreérbrevet, och syftar på den levande tro våra förfäder haft. Den tro som föder liv, som blir till vittnesbörd för omgivningen och som smittar av sig, den tro som övervinner världen och omvandlas till praktisk handling. Den förnuftiga, snustorra tron, är vi inte ganska trötta på den? Längtar vi inte efter den tro som efterföljer predikan med tecken och under i en atmosfär av förväntan och salighet? Den tro som våra föregångare hade i gemenskap med sin Frälsare, önskar inte också vi efter att uppleva den markant, även i vår tid?

Nu har det gått ett drygt år sedan världen bokstavligen lamslogs av ett litet osynligt virus. Hur framtiden skall bli vet vi inte, men vi kan ana att stora förändringar är på gång. Vi har inte kunnat samlas, bedriva verksamhet eller umgåtts på det sätt vi varit vana med. Vi har fortfarande möjlighet att sända "på nätet" och säkert har budskapet om den uppståndne nått människor via cyberrymden. Jag såg förresten i morse dopförrättning hos hillsong-vännerna och det gläder mig att det finns de som vill och  vågar praktisera dopsanningen, trots allt hot i form av epidemi, konkretism eller teologiska luddigheter. 

Vad det gäller dopet så är bibeln så tydlig, att det inte borde råda några som helst oklarheter kring det hela. Till och med Jesus själv blev döpt, syndfri som han var, och detta som ett exempel på hur vi, hans efterföljare bör göra. Begrava vårt gamla liv i vattnets böljor, för att uppstå i ett nytt väsende, i liv. 

Utan tro är det omöjligt att täckas Gud och genom tron och ordet har församlingen gått framåt år efter år. Om Jesus dröjer och vi får leva, hur kommer det då att se ut efter några år? Har kyrkorna öppnat upp igen? Har väckelsevindar blåst fram genom landet eller är det de underjordiska församlingarnas tid? Om inte vi får uppleva samma kraft och samma tro som bodde hos våra förelöpare är det risk att det går för Sverige på liknande sätt som det gick för de sju församlingarna i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel, det återstår mest ruiner av vad det varit och andra krafter har tagit över landet. 

Nej, sök Gud så länge Han låter sig finnas. Natten kommer då ingen kan verka. Än är vi inte där. 

Skall Kristus när han kommer igen på himlens sky Då finna att du sover och sitter fast i dy. Skall tro hos dig han finna och olja i ditt kärl Att lampan klart kan brinna Snart brudgummen är här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar