Fortsätt till huvudinnehåll

De tre G:na

 Genom påskens budskap löper som en röd tråd de tre G:na; Getsemane, Golgata och Graven.

 I Getsemane kämpade Jesus sin kamp om det uppdrag han kommit för att fullgöra. Han våndades så hårt att hans svett blev till blod, (Luk.12:44) allt under det att bönen blev mer och mer intensiv; Ske inte min vilja utan din! I Getsemane blev han förråd av Judas Iskariot som med de översteprästerliga prelaterna hämtade honom till det stundande korsförhör, där han anklagades för hädelse jämtemot Gud och som skulle föra honom uppå en skampåle, ett ohyggligt avrättningsredskap, det resta korset.

Huvudskalleplatsen, Golgata, belägen strax utanför Jerusalems stadsmurar, blev den plats där världshistoriens största drama skulle äga rum, Ett drama, vars följder har konsekvenser än idag. Mellan två rövare blev Jesus upphängd och under spott och spe, förlöjligad av den religiösa hopen och övergiven av de flesta utav lärjungarna gjöt han den fasansfulla död. Den ene av rövarna fick han med sig till paradiset och lärjungen Johannes och hans mor Maria fick en personlig hälsning. (Joh. 19:25-27) Hängande på korset förlät han sina fiender, övergiven av sin himmelske Far för ett ögonblick, (Matt.27:46, 2 Kor 5:21) och utropade: "Det är fullbordat". Uppdraget var nu gjort. Då brakade det till i templet inne i Jerusalem och den tunga förlåten som skiljde åt det heligaste ifrån det allra heligaste brast mitt itu. Vägen mellan människa och Gud var nu återupprättad. Bergen skalv, klipporna skakade och många (vi vet dock inget antal) människor uppstod ifrån det döda och gick snart in i Jerusalem och visade sig där.

Bland de rika kom han först efter sin död, (Jes.53:9) då han blev lagd i en grav som Josef från Arimatea nyligen införskaffat, en grav som fanns alldeles i närheten (Joh.19:41) uthuggen i klippan i en örtagård. Där lades Jesu kropp. Men graven är inte slutet, graven är porten till livet. Här slutar alla spår. Då några kvinnor på sabbatsdagen gick för att smörja den avlidnes kropp fann de graven tom. Jesus var inte där, han var uppstånden. Döden var nu besegrad och Jesus visade sig bl.a för de förskrämda lärjungarna. Graven blev aldrig slutet, livet segrade och ger oss nu en möjlighet att leva tillsammans med den uppståndne Frälsaren.

Det fattas inte mycket i tvåtusen år sedan detta stora drama ägde rum nere i Jerusalem. Och till Jerusalem skall han återvända som den segerkonung han är, en händelse i världsklass då han kommer i sin stora härlighet. Någon gång innan dess har bruden blivit uppryckt, brudgummen tillmötes. Vi vet ej när detta sker, många av oss tror att det inte är långt kvar dit. Medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan får vi sprida de glada nyheterna, evangeliet om den uppståndne Messias, till människor runt om i vår ack så sargade värld, så bröllopssalen kan bli full. När skaran är fulltalig, då kommer han. Tills dess verkar vi.

Jag önskar att se Jesus först av allt Hans strålande förklarade gestalt I himlens fröjdesal Bland helgon utan tal Jag önskar dock se Jesus först av allt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar