Fortsätt till huvudinnehåll

De tre G:na

 Genom påskens budskap löper som en röd tråd de tre G:na; Getsemane, Golgata och Graven.

 I Getsemane kämpade Jesus sin kamp om det uppdrag han kommit för att fullgöra. Han våndades så hårt att hans svett blev till blod, (Luk.12:44) allt under det att bönen blev mer och mer intensiv; Ske inte min vilja utan din! I Getsemane blev han förråd av Judas Iskariot som med de översteprästerliga prelaterna hämtade honom till det stundande korsförhör, där han anklagades för hädelse jämtemot Gud och som skulle föra honom uppå en skampåle, ett ohyggligt avrättningsredskap, det resta korset.

Huvudskalleplatsen, Golgata, belägen strax utanför Jerusalems stadsmurar, blev den plats där världshistoriens största drama skulle äga rum, Ett drama, vars följder har konsekvenser än idag. Mellan två rövare blev Jesus upphängd och under spott och spe, förlöjligad av den religiösa hopen och övergiven av de flesta utav lärjungarna gjöt han den fasansfulla död. Den ene av rövarna fick han med sig till paradiset och lärjungen Johannes och hans mor Maria fick en personlig hälsning. (Joh. 19:25-27) Hängande på korset förlät han sina fiender, övergiven av sin himmelske Far för ett ögonblick, (Matt.27:46, 2 Kor 5:21) och utropade: "Det är fullbordat". Uppdraget var nu gjort. Då brakade det till i templet inne i Jerusalem och den tunga förlåten som skiljde åt det heligaste ifrån det allra heligaste brast mitt itu. Vägen mellan människa och Gud var nu återupprättad. Bergen skalv, klipporna skakade och många (vi vet dock inget antal) människor uppstod ifrån det döda och gick snart in i Jerusalem och visade sig där.

Bland de rika kom han först efter sin död, (Jes.53:9) då han blev lagd i en grav som Josef från Arimatea nyligen införskaffat, en grav som fanns alldeles i närheten (Joh.19:41) uthuggen i klippan i en örtagård. Där lades Jesu kropp. Men graven är inte slutet, graven är porten till livet. Här slutar alla spår. Då några kvinnor på sabbatsdagen gick för att smörja den avlidnes kropp fann de graven tom. Jesus var inte där, han var uppstånden. Döden var nu besegrad och Jesus visade sig bl.a för de förskrämda lärjungarna. Graven blev aldrig slutet, livet segrade och ger oss nu en möjlighet att leva tillsammans med den uppståndne Frälsaren.

Det fattas inte mycket i tvåtusen år sedan detta stora drama ägde rum nere i Jerusalem. Och till Jerusalem skall han återvända som den segerkonung han är, en händelse i världsklass då han kommer i sin stora härlighet. Någon gång innan dess har bruden blivit uppryckt, brudgummen tillmötes. Vi vet ej när detta sker, många av oss tror att det inte är långt kvar dit. Medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan får vi sprida de glada nyheterna, evangeliet om den uppståndne Messias, till människor runt om i vår ack så sargade värld, så bröllopssalen kan bli full. När skaran är fulltalig, då kommer han. Tills dess verkar vi.

Jag önskar att se Jesus först av allt Hans strålande förklarade gestalt I himlens fröjdesal Bland helgon utan tal Jag önskar dock se Jesus först av allt!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid