Fortsätt till huvudinnehåll

Vågar vi anförtro oss åt varandra?

 " Så kasta inte bort er frimodighet, som har med sig stor lön. " ( Hebr. 10:35 )

Saxat ur en predikan av Tage Sjöberg vill jag fortsätta med en analys. Han berättar att han fått ett brev av en förtvivlad syster, som skriver: "  Visst ljuder frälsningens budskap tydligt och klart... men många av dessa glada människor sitter och njuter av dessa goda möten och gör inte så förfärligt mycket för att andra skall komma i samma lyckliga ställning." Han fortsätter: " Och så följer bikten om hennes förfärande ensamhet och isolering samt om hennes rädsla för att öppna sig för någon medmänniska. Hon vågar inte ta del i de gemensamma bönemötena och inte heller frimodigt ta emot nåden. Gripande berättar hon, hur hon skall avskilja en hel dag i bön, innan hon går till kyrkan nästa gång. Men var finns de själar som är beredda att hjälpa henne? Vem tänker på hennes själs tillstånd? Vilka finna det naturligt att bära hennes svårigheter inför Gud?"

Visst, känner vi igen oss - nu som då. Njutningskristendom, har den tagit över? Hur är det egentligen nu, när det nästan gått ett år sedan vi kunde samlas på det sätt vi gjort under åtskilliga år? Blev många av oss endast konsumenter som tog emot det goda som pastorn sa, njöt av stämningsfull musik och drog sitt strå till stacken då kollektboxen passerade oss i bänken? De av församlingen avlönade, är det inte de som skall göra jobbet, "grovgörat" eller.... vad det kanske tänkt att även jag kunde få vara med och tjäna i hans rike? 

I denna isoleringens och hopplöshetens tidevarv, kommer vi ihåg varandra? Att vi tänker på varann, det tror jag säkert, men kontaktar vi vår syster eller bror, endast för att höra hur de har det i dessa tider? Eller måste vi ha ett ärende för att våga ringa eller meddela oss på valfritt vis? 

Nog tror vi väl ändå att de flesta av oss uppskattar att få en hälsning- inte minst nu när vi inte möts " in the real life"; hur är det broder, hur är det syster? Vågar vi tala med varandra om den själsnöd, vi kan uppleva? Vågar vi det istället för att bära allting inom oss själva?  Anförtro oss helt enkelt. Naturligtvis får vi nämna allt till Gud och räkna med hans omsorg om oss, men många gånger är det också en lättnad, ja, en befrielse att få tala ut med någon medmänniska vi känner förtroende för. Om det svåra i livet, om ovisshet inför framtidens dunkel eller annat som tynger ned oss?

Att hjälpa varandra på vägen, trösta i ensamheten eller uträtta något av mer praktisk karaktär? Eller förmedla en glad solskenshälsning till någon och på så sätt vara ett kristus-brev i världen? Några, värmande ord i rätt tid, vad betyder inte det? Och kom ihåg att den som är trogen i det ringa, honom skall Herren anförtro än mer! Bären varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. ( Gal. 6:2 )

Minns vad Jakob skriver i slutet av sitt brev, då han avslutar med dessa ord. " Mina bröder, om någon av er farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom, så må ni veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar hans själ från döden och överskyler en myckenhet av synder." 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj