Fortsätt till huvudinnehåll

Original eller kopia?

 "Vi föds som original men de flesta av oss dör som kopior". Du kanske har hört de orden förr och säkert har du träffat folk av vitt skilda slag under livets gång.

Satt idag och läste en bok som handlade om, de ovanliga. Människor som på ett eller annat sätt skiljde sig från mängden eller för att tala ett modernare språk, de stack ut från normen. En del av dem var missförstådda, födda hundra år för sent eller hade ett uppträdande som gick utanför de oskrivna ramarna, människoöden som vågat vandra fram sin egen väg genom livet.

Vi vill så gärna visa upp den fromma, lyckade fasaden inför våra medmänniskor, i all synnerhet på de sociala medierna. Vara på ett visst sätt för att passa in, låta oss formas av de trender och värderingar som för närvarande är rådande och inte bli betraktade som annorlunda, avvikande eller någon slags "kuf". Ändå är de flesta av oss både intresserade och kanske till och med lite avundsjuka på dem som vågar vara sig själva. Att vandra sin egen väg, tvärs genom folkhavet, är ingen bekväm väg att gå mången gång och tyvärr, med stor vemodighet tvingas vi att konstatera, hur många av dessa blir erkända först efter deras död, samtidigt som vi frågar; var tog alla originalen vägen? 

Att våga vara sig själv, gå de vägar man är övertygad om att är rätt och riktigt, tror jag många vandrare i tiden önskar. Rakryggade, beslutsamma, modiga. De flesta av oss, hur är det när allt kommer kring, vi lyckas mest åstadkomma detta i teorin och inte i praktiken? Vi formas så lätt av omgivningen, dess ideal, förväntningar och krav. Att bli ifrågasatt, utblottad eller hånad, det vill vi ju så långt det går, helst slippa. 

I ett sekulärt samhälle, - där tron på Gud och tron på att Jesus är enda vägen till Fadern lätt förkastas som något förlegat, något vi trodde på förr - är det inte  lätt att vara en brinnande kristen. Du blir förmodligen ifrågasatt och stämplad som bakåtsträvare eller något slag av "drömmare". Samtidigt finns ett andligt intresse hos många, men de söker i andra källor och det gamla evangeliet är på något sätt alldeles för enkelt att tro på.

Så var det också när Jesus vandrade omkring i Israel. Det var många som hade svårt att tro på att han var den Messias de hade väntat på att skulle komma. Den man som umgicks med de udda, de som i samhällets ögon inte hade blivit något av. Tullindrivarna, skökorna och andra man skulle ha så lite att göras med som möjligt, till dem gick han till och med hem till och låg till bords hos. Många höjde säkerligen på ögonbrynen och frågade varandra; Hur kan han som säger sig vara Guds Son, uppträda på detta viset och så fullständigt ogenerat röra sig i miljöer  där var och en med någotsånär heder håller tydlig distans. Hur kan han? Hur vågar han? Vem tror han egentligen att han är?

Jesus fick många gånger vandra missförstådd, misstrodd och ständigt ifrågasatt genom livet i all synnerhet under de år han var i aktiv tjänst. Inte ens lärjungarna, hans egen mor eller de som ständigt höll till i templet förstod honom. Så har det också varit genom de århundraden som följt. De som verkligen velat leva nära Gud har fått utstå förföljelser, hån och känt ett utanförskap. Kort och gott, varit annorlunda. 

Du som läst min bok - de svarade ja på kallelsen - har mött gestalter som varit original i mindre eller större omfattning, människor som vågat förbli original och som Gud kunnat bruka på en mängd olika områden. 

Det är så enkelt att härma någon som Gud använt och på så sätt tro sig bli till större välsignelse. Desto svårare är det att bli kvar i den originalitet du har och kunna växa till i den. Vara äkta och inte kopia. Kom ihåg att gudsriket är; riket annorlunda; och du kan aldrig klassas som helt normal av de som trofast tjäna denna tidsålders Gud, ty talet om korset är för dem till dårskap. Vi är annorlunda men samtidigt som "vem som helst". Guds rike och världen ligger ständigt i konflikt med varandra. 

Att födas som original och dö som kopia, är det något du strävar efter? Eller vågar du fastmer vara det original du skapades till? Med alla de risker som det innebär för dig?
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar