Fortsätt till huvudinnehåll

Original eller kopia?

 "Vi föds som original men de flesta av oss dör som kopior". Du kanske har hört de orden förr och säkert har du träffat folk av vitt skilda slag under livets gång.

Satt idag och läste en bok som handlade om, de ovanliga. Människor som på ett eller annat sätt skiljde sig från mängden eller för att tala ett modernare språk, de stack ut från normen. En del av dem var missförstådda, födda hundra år för sent eller hade ett uppträdande som gick utanför de oskrivna ramarna, människoöden som vågat vandra fram sin egen väg genom livet.

Vi vill så gärna visa upp den fromma, lyckade fasaden inför våra medmänniskor, i all synnerhet på de sociala medierna. Vara på ett visst sätt för att passa in, låta oss formas av de trender och värderingar som för närvarande är rådande och inte bli betraktade som annorlunda, avvikande eller någon slags "kuf". Ändå är de flesta av oss både intresserade och kanske till och med lite avundsjuka på dem som vågar vara sig själva. Att vandra sin egen väg, tvärs genom folkhavet, är ingen bekväm väg att gå mången gång och tyvärr, med stor vemodighet tvingas vi att konstatera, hur många av dessa blir erkända först efter deras död, samtidigt som vi frågar; var tog alla originalen vägen? 

Att våga vara sig själv, gå de vägar man är övertygad om att är rätt och riktigt, tror jag många vandrare i tiden önskar. Rakryggade, beslutsamma, modiga. De flesta av oss, hur är det när allt kommer kring, vi lyckas mest åstadkomma detta i teorin och inte i praktiken? Vi formas så lätt av omgivningen, dess ideal, förväntningar och krav. Att bli ifrågasatt, utblottad eller hånad, det vill vi ju så långt det går, helst slippa. 

I ett sekulärt samhälle, - där tron på Gud och tron på att Jesus är enda vägen till Fadern lätt förkastas som något förlegat, något vi trodde på förr - är det inte  lätt att vara en brinnande kristen. Du blir förmodligen ifrågasatt och stämplad som bakåtsträvare eller något slag av "drömmare". Samtidigt finns ett andligt intresse hos många, men de söker i andra källor och det gamla evangeliet är på något sätt alldeles för enkelt att tro på.

Så var det också när Jesus vandrade omkring i Israel. Det var många som hade svårt att tro på att han var den Messias de hade väntat på att skulle komma. Den man som umgicks med de udda, de som i samhällets ögon inte hade blivit något av. Tullindrivarna, skökorna och andra man skulle ha så lite att göras med som möjligt, till dem gick han till och med hem till och låg till bords hos. Många höjde säkerligen på ögonbrynen och frågade varandra; Hur kan han som säger sig vara Guds Son, uppträda på detta viset och så fullständigt ogenerat röra sig i miljöer  där var och en med någotsånär heder håller tydlig distans. Hur kan han? Hur vågar han? Vem tror han egentligen att han är?

Jesus fick många gånger vandra missförstådd, misstrodd och ständigt ifrågasatt genom livet i all synnerhet under de år han var i aktiv tjänst. Inte ens lärjungarna, hans egen mor eller de som ständigt höll till i templet förstod honom. Så har det också varit genom de århundraden som följt. De som verkligen velat leva nära Gud har fått utstå förföljelser, hån och känt ett utanförskap. Kort och gott, varit annorlunda. 

Du som läst min bok - de svarade ja på kallelsen - har mött gestalter som varit original i mindre eller större omfattning, människor som vågat förbli original och som Gud kunnat bruka på en mängd olika områden. 

Det är så enkelt att härma någon som Gud använt och på så sätt tro sig bli till större välsignelse. Desto svårare är det att bli kvar i den originalitet du har och kunna växa till i den. Vara äkta och inte kopia. Kom ihåg att gudsriket är; riket annorlunda; och du kan aldrig klassas som helt normal av de som trofast tjäna denna tidsålders Gud, ty talet om korset är för dem till dårskap. Vi är annorlunda men samtidigt som "vem som helst". Guds rike och världen ligger ständigt i konflikt med varandra. 

Att födas som original och dö som kopia, är det något du strävar efter? Eller vågar du fastmer vara det original du skapades till? Med alla de risker som det innebär för dig?
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj