Fortsätt till huvudinnehåll

Något om Guds rike.

 "Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande." (Rom.14: 17) 

Guds rike, vad är det för något? En fråga som säkerligen har funnits i vår tankevärld någon gång. Riket annorlunda, där mycket nästan är "upp och ner". Finnar det riket i himlen eller på jorden? Guds rike är något osynligt, det är invärtes i er. Det är inte den organiserade församlingen, hur härlig och rätt den än må vara. Den är större än så. Guds rike består av de frälsta, vilka bor jorden och finns utspridda i världen, många som lysande blom i den dystra, kalla vildmark. 

Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje. Inte i ord utan i kraft. (1 Kor.4: 20) Söken först Guds rike och hans rättfärdighet, säger skriften, men tillägger också ett löfte; så skall ock det andra tillfalla er. Vi uppmanas på detta sätt att söka - inte endast Kristus, hur viktig det än är - utan också Guds rike, det osynliga riket.

Har det inte många gånger stannat vid detta, vi söker främst efter den personliga relationen med vår Herre, vad han vill med bara mitt liv, men Guds rike blir inte lika intressant, då det alltid kan uppfattas med våra lekamliga ögon. På senare år och även nu, då allting av uppbyggelsemöten, konferenser och församlingsliv inte varit som vanligt, har det "privatreligiösa" eller vad vi nu vill kalla det för fått dominera. Av naturliga skäl. Vi har fått uppbygga oss mer på egen hand. 

Den personliga relationen till Jesus Kristus är av högsta vikt. Samtidigt har också Gud tänkt att vi skall leva tillsammans med varandra i hans rike och att det riket skall utbredas, utöver jordens rund. Att Kristus skall bli känd och predikad världen över. Du behöver inte vara evangelist eller missionär för att sprida de glada nyheterna, det finns säkert någon i din omgivning som vill veta mer om Guds rike. Ett rike av rättfärdighet, där friden infunnit sig, glädjen strålar från dess invånare och kraften manifesteras. Längtar vi inte efter att få, åtminstone en försmak av detta rike, något av en glimt av himlen, redan här och nu? Riket annorlunda, som ett motgift till allt det mörker och den oro vi ständigt är omgivningen av. Ett rike av rättfärdighet, frid, glädje och kraft! Som en gång skall fullbordas i härlighet!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar