Något om Guds rike.

 "Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande." (Rom.14: 17) 

Guds rike, vad är det för något? En fråga som säkerligen har funnits i vår tankevärld någon gång. Riket annorlunda, där mycket nästan är "upp och ner". Finnar det riket i himlen eller på jorden? Guds rike är något osynligt, det är invärtes i er. Det är inte den organiserade församlingen, hur härlig och rätt den än må vara. Den är större än så. Guds rike består av de frälsta, vilka bor jorden och finns utspridda i världen, många som lysande blom i den dystra, kalla vildmark. 

Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje. Inte i ord utan i kraft. (1 Kor.4: 20) Söken först Guds rike och hans rättfärdighet, säger skriften, men tillägger också ett löfte; så skall ock det andra tillfalla er. Vi uppmanas på detta sätt att söka - inte endast Kristus, hur viktig det än är - utan också Guds rike, det osynliga riket.

Har det inte många gånger stannat vid detta, vi söker främst efter den personliga relationen med vår Herre, vad han vill med bara mitt liv, men Guds rike blir inte lika intressant, då det alltid kan uppfattas med våra lekamliga ögon. På senare år och även nu, då allting av uppbyggelsemöten, konferenser och församlingsliv inte varit som vanligt, har det "privatreligiösa" eller vad vi nu vill kalla det för fått dominera. Av naturliga skäl. Vi har fått uppbygga oss mer på egen hand. 

Den personliga relationen till Jesus Kristus är av högsta vikt. Samtidigt har också Gud tänkt att vi skall leva tillsammans med varandra i hans rike och att det riket skall utbredas, utöver jordens rund. Att Kristus skall bli känd och predikad världen över. Du behöver inte vara evangelist eller missionär för att sprida de glada nyheterna, det finns säkert någon i din omgivning som vill veta mer om Guds rike. Ett rike av rättfärdighet, där friden infunnit sig, glädjen strålar från dess invånare och kraften manifesteras. Längtar vi inte efter att få, åtminstone en försmak av detta rike, något av en glimt av himlen, redan här och nu? Riket annorlunda, som ett motgift till allt det mörker och den oro vi ständigt är omgivningen av. Ett rike av rättfärdighet, frid, glädje och kraft! Som en gång skall fullbordas i härlighet!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt