Fortsätt till huvudinnehåll

Lever du?

 Lever du? En fråga som blivit mer aktuell nu under det senaste året. Lever du; och då tänker jag inte i första hand på det lekamliga livet - utan jag vill gå rakt på sak och framställa frågan än en gång; Lever du, har du liv i Gud?

Jag vet att vi sällan frågar varandra denna fråga längre, men lever du vid källan - idag - nu? Porlar brunnen med det levande vattnet fram i ditt innersta som en ström, gläder du dig både med och i Herren var dag? 

Jag minns en gång då jag hörde Arne Imsen predika. Han berättade om de pingstvänner, vilka fanns i hans omgivning då han var barn och riktigt ung. När de träffades hälsade de på varandra och frågade; -Frid broder, frid syster, lever du i strömmen, är du bevarad? Den andliga hälsan var A och O. Så jämförde han med dagens pingstfolk - vars tongångar låg åt en annan håg då man råkar varandra; Tjenamoss, jag har skaffat mig en ny Volvo! Det jordiska har intagit mer och mer.

Varje dag möter oss en ständig ström av nya intryck via telefoner, datorer och allsköns reklampelare som ropar ut sitt budskap, sin mammondyrkan och materialism, i ett utbud vi aldrig sett maken till förr. Det är lätt att dras med i dess glans och lockelser och sakta, sakta, sakta dras ett steg längre från Kristus. Det sker så obemärkt utan att vi reflekterar över det och så, en vacker dag har vi, utan att vi på något sätt tänkt oss att det skulle bliva så, kommit bort från den levande tron. 

Inga syndafall, inga teologiska betänkligheter i form av främmande läror eller någon annan tydlig orsak har dragit människan bort från den levande tron - endast försummelse av att inte umgås med sin Frälsare. Oavsett vad du gömmer dig bakom och skyller på, har du förlorat den levande kontakten med himlen och du behöver snarast möjligt återfå den igen. Frälsaren står och väntar på dig med sin öppna famn och inbjuder dig snarast att komma igen, möta dig på nytt och återuppta den relation ni tidigare haft.

Lever du? Den frågan är långt viktigare än vi anar. Föröka vår tro. Amen

Lever du det nya livet uti Jesu Kristi tro Är ditt namn i himlen skrivit Skall du i Guds rike bo? 
O, jag frågar dig ännu lever du O, jag frågar dig ännu Lever du?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar