Fortsätt till huvudinnehåll

Levande bilder

 Därför talar jag till dem i liknelser..... ( Matt. 13:13 )

Då Jesus ofta talade med sina lärjungar använde han bildspråk, liknelser. Olika miljöer från den värld de levde i skildrade han i vardagsberättelser så de kunde känna igen sig. Särskilt Lukas evangelium innehåller många liknelser, varav en av de kändaste är den om den förlorade sonen. Eller hur var det nu egentligen med den saken. Fanns det överhuvudtaget någon förlorad son? Var det inte två förlorade söner, den ena i främlingslandets ensamhet, den andre i fadershusets trygghet? 

En liknelse som gett upphov till många predikningar. Återkomsten till fadershuset efter ett förslösat arv och mötet med den kärleksfulle, förlåtande fadern. Och om den andre sonen, som inte kunde glädjas då lillebror, som verkligen inte var Guds bästa barn, kom hem igen.

På liknande sätt har många vardagsskildringar öppnat ögon och öron för det glada budskapet, vilket vi kallar evangelium. Andra gånger har verkliga händelser fostrat och avslöjat de som lyssnat, då de genom att känna igen sig i det händelseförlopp som utmålats - mer eller mindre - tvingats fram till ett ställningstagande i sitt liv. För eller emot Kristus. Antingen är du ett Guds barn eller så är du det icke. Genom att måla bilder nådde budskapet fram.

Predikantoriginalet Anders Bogren beskrev en predikan, vilken saknade bilder - den var som att beskriva ett hus, som saknade fönster. För att nå fram till lyssnarna, får man ibland använda bilder från vårt vardagsliv. En bild säger mer än tusen ord, sägs det, och om orden inte når fram till lyssnarna, så kan samma budskap, presenterat genom en bild bli begripligt. Och då Jesus flitigt använde sig av bildspråk, skulle inte vi vandra i Mästarens spår när det gäller framställningen . 

Livsresan presenteras ju också ofta som att färdas tillsammans, antingen på en båt utöver tidens stora ocean eller i en järnvägskupé, möjligen också på en bussresa. Däremot har jag aldrig hört någon använda liknelser i form av en personbil eller en cykel. Det är kollektiva färdmedel som gäller. Men så lever ju de flesta av oss också sina liv tillsammans med andra medresenärer på tidens skiftande bölja.

Även Gamla Testamentet innehåller liknelser. Jag tänker på händelser där stora syndafall avslöjades genom profetens budskap, talat genom en liknelse. Då konung David ordnat till det så att Uria stred i frontlinjen och dödades, så att kan kunde ta till sig den alldeles nyblivna änkan Bat-seba, då talade profeten Natan i en liknelse om den stora förmögne mannen som tog den fattiges enda lamm för att ordna till ett gästabud för en vägfarande. Budskapet träffade rätt i prick. Och då konung Davids hjärta upptändes av vrede över den orättfärdighet som uppenbarades och han i kraft av sitt ämbete ville skipa rätt vänds orden emot honom själv; "Du är den mannen".

Tänk, vilka möjligheter vi har idag att använda bildspråk för att få fram, vad vi vill säga. Via den moderna tekniken finns möjligheter, nästan intill det oändliga. Vi kan inte kräva att den moderna människan med en gång skall förstå bildspråk som är tvåtusen år gamla, från en kultur, en epok som känns översvinnligt avlägsen. Här får vi utmaningar att presentera Kristus för folket - på ett språk och med bilder, där den moderna, sekulariserade människan kan förstå och känna igen sig i, för att kunna göra ett avgörande; för eller emot? Varm eller kall? Levande eller död?

Många av de vittnen Gud använt har varit väldigt moderna för sin tid, ibland till den mildaste grad, ofta med nyfikenhet över "nymodigheternas funktioner". Så varför skulle inte vi kunna använda de hjälpmedel som står oss till buds. I vår tid!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj