Fortsätt till huvudinnehåll

Levande bilder

 Därför talar jag till dem i liknelser..... ( Matt. 13:13 )

Då Jesus ofta talade med sina lärjungar använde han bildspråk, liknelser. Olika miljöer från den värld de levde i skildrade han i vardagsberättelser så de kunde känna igen sig. Särskilt Lukas evangelium innehåller många liknelser, varav en av de kändaste är den om den förlorade sonen. Eller hur var det nu egentligen med den saken. Fanns det överhuvudtaget någon förlorad son? Var det inte två förlorade söner, den ena i främlingslandets ensamhet, den andre i fadershusets trygghet? 

En liknelse som gett upphov till många predikningar. Återkomsten till fadershuset efter ett förslösat arv och mötet med den kärleksfulle, förlåtande fadern. Och om den andre sonen, som inte kunde glädjas då lillebror, som verkligen inte var Guds bästa barn, kom hem igen.

På liknande sätt har många vardagsskildringar öppnat ögon och öron för det glada budskapet, vilket vi kallar evangelium. Andra gånger har verkliga händelser fostrat och avslöjat de som lyssnat, då de genom att känna igen sig i det händelseförlopp som utmålats - mer eller mindre - tvingats fram till ett ställningstagande i sitt liv. För eller emot Kristus. Antingen är du ett Guds barn eller så är du det icke. Genom att måla bilder nådde budskapet fram.

Predikantoriginalet Anders Bogren beskrev en predikan, vilken saknade bilder - den var som att beskriva ett hus, som saknade fönster. För att nå fram till lyssnarna, får man ibland använda bilder från vårt vardagsliv. En bild säger mer än tusen ord, sägs det, och om orden inte når fram till lyssnarna, så kan samma budskap, presenterat genom en bild bli begripligt. Och då Jesus flitigt använde sig av bildspråk, skulle inte vi vandra i Mästarens spår när det gäller framställningen . 

Livsresan presenteras ju också ofta som att färdas tillsammans, antingen på en båt utöver tidens stora ocean eller i en järnvägskupé, möjligen också på en bussresa. Däremot har jag aldrig hört någon använda liknelser i form av en personbil eller en cykel. Det är kollektiva färdmedel som gäller. Men så lever ju de flesta av oss också sina liv tillsammans med andra medresenärer på tidens skiftande bölja.

Även Gamla Testamentet innehåller liknelser. Jag tänker på händelser där stora syndafall avslöjades genom profetens budskap, talat genom en liknelse. Då konung David ordnat till det så att Uria stred i frontlinjen och dödades, så att kan kunde ta till sig den alldeles nyblivna änkan Bat-seba, då talade profeten Natan i en liknelse om den stora förmögne mannen som tog den fattiges enda lamm för att ordna till ett gästabud för en vägfarande. Budskapet träffade rätt i prick. Och då konung Davids hjärta upptändes av vrede över den orättfärdighet som uppenbarades och han i kraft av sitt ämbete ville skipa rätt vänds orden emot honom själv; "Du är den mannen".

Tänk, vilka möjligheter vi har idag att använda bildspråk för att få fram, vad vi vill säga. Via den moderna tekniken finns möjligheter, nästan intill det oändliga. Vi kan inte kräva att den moderna människan med en gång skall förstå bildspråk som är tvåtusen år gamla, från en kultur, en epok som känns översvinnligt avlägsen. Här får vi utmaningar att presentera Kristus för folket - på ett språk och med bilder, där den moderna, sekulariserade människan kan förstå och känna igen sig i, för att kunna göra ett avgörande; för eller emot? Varm eller kall? Levande eller död?

Många av de vittnen Gud använt har varit väldigt moderna för sin tid, ibland till den mildaste grad, ofta med nyfikenhet över "nymodigheternas funktioner". Så varför skulle inte vi kunna använda de hjälpmedel som står oss till buds. I vår tid!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid