Fortsätt till huvudinnehåll

Kristi kärlek smälter is

 Frank Mangs fick fungera som själavårdare under många års tid. Inte minst i eftermötet, då predikan var avklarad och inbjudningen till sökande gått ut. Om ett sådant tillfälle berättar han här.

" Längst bort under läktaren i ena hörnet av kyrkan satt en ensam kvinna kvar sedan mängden gått sin väg. Huvudet var nedböjt och hon verkade att vara omedveten om att sammankomsten var slut. 

Jag gick sakta ner till den böjda gestalten och frågade så försynt jag kunde, hur hon hade det ställt med sitt förhållande till Gud. Ty jag förstod ju att det var den frågan som gjorde att hon dröjde kvar, när alla andra gick. 

- Uselt, löd svaret. 

- Men ni är inte nöjd med att ha det ställt på det viset. Tänk om vi skulle samtala en stund och försöka finna vägen till Gud och frid och frihet.

- Ja, det är därför jag har stannat. Fast jag tror knappt att det lönar sig. Det är någonting inom mig, som är så hårt. Det är flinthårt.

- Men då måste det ju finnas någonting som gjort att ni blivit så hård. Någonting bestämt. En person eller en händelse.

- Ja, det finns det. Och den där saken ligger tjugofem år tillbaka i tiden.

- Tänk om ni skulle berätta alltsammans för mig. Jag är van att lyssna, jag har hört det mesta och jag har för längesedan upphört att chockeras inför en bikt.

- Ja, det är det intrycket jag fått, och jag har faktiskt gripits av en önskan att få tala ut om detta, som jag aldrig vågat anförtro åt någon människa förut.

- Det gläder mig. Men låt mig innan ni börjar, säga en sak till: Jag har inte bara lärt mig konsten att lyssna utan jag har även lärt mig att tiga. Och det ni berättar för mig, tar jag med mig i graven.

Vad kvinnan sedan berättade hör inte hit. Det var någonting mycket svårt och mycket brutalt, som hade drabbat henne i hennes ungdom. Detta ohyggliga hade skadat henne så fruktansvärt, att hon dag och natt under ett kvarts århundrade hade gått och burit på en jäsande brygd av bitterhet och hat. Och den bittra brygden hade satt sina tydliga spår även i hennes ansikte.

Och nu kom berättelsen om hur hatet en gång hade drivit henne att försöka ta livet av den hon hatade. Det var bara en skenbar slump som gjorde att hon misslyckades. Men hatet blev inte mindre därför att hon hindrades att få en annans liv på sitt samvete. Det bara låg där och värkte, dag ut och dag in, år efter år.

Men nu hade det kristna budskapet om Kristi fullkomliga kärlek lyckats med det som de många åren inte lyckats med. Hon hade upptäckt att hennes hat mot en annan människa var en stor synd emot honom, som på korset bad för sina fiender.

Och så långt hade Herren hunnit med sitt verk i hennes innersta, att hon under hela sin berättelse inte med ett enda ord försökte anklaga den person, som varit den direkta orsaken till hennes olyckliga öde, hon hade fullkomligt nog  med den synd som hållit helveteslågan levande i hennes innersta under alla dessa år. 

Jag kunde inte låta bli att så omärkligt som möjligt studera hennes ansikte, medan hon berättade om vad hennes egen synd hade verkat. Och vartefter hon berättade, förvandlades hennes ansikte. De hårda dragen, som hatet skapat, försvann. Rynkorna, som bitterheten hatat, försvann. Den inre avspänningen återspeglades i  hennes ansikte. Hon blev yngre och yngre för varje minut som gick. Ända till dess att hon drog en djup suck av befrielse och sade: - O, det känns så lätt att andas nu! Men då lyste hennes ansikte av en övernaturlig frid, och glädjetårarna på hennes kinder lyste som pärlor.

Det är kusligt vad synden kan ställa till med. Både egen synd och andras.

Men det är underbart att Kristi kärlek kan smälta is, som är tjugofem år gammal, och skapa harmoni i ett hjärta, som varit fullt av hat.

Tänk om du skulle försöka med den här kuren! Jag menar dig, du som inte av hjärtat kan förlåta allt."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Nuet och ålderdomen

 " Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas om vilka du skall säga: "Jag finner icke behag i dem'. " ( Predikaren 12: 1 ) Jag har en vän som idag fyller 65 år. Fyller pensionär som det så vackert heter. 65 år är ingen hög ålder, idag, många är då fortfarande vid god vigör. Ett liv varar 70 - 80 år, heter det visst också ( Ps. 90: 10 ), fast många lever längre än så och att bli 100 år är inte ovanligt längre. I takt med att den västerländska levnadsstandarden stigit, har välfärden ökat! Hur framtiden blir, det vet vi inte. Den bild, som Predikaren målar upp då den beskriver ålderdomen är allt annat än ljus och föga uppbygglig för den moderna nutidsmänniskans tankevärld. Det heter nämligen följande i de återstående verserna i det 12:te kapitlet: " ja, förrän solen bliver förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen komma igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darra, och de sta