Fortsätt till huvudinnehåll

Hör du Herrens röst?

 "Och jag hörde Herren tala, och Han sade: "Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?´" (Jes. 6:8)

Jag hörde Herren tala! Har du gjort det någon gång. Många av oss är osäkra på om det är Herren som talar, då vi hör den inre röst vi tycker oss så väl känna igen. Vissa är dock bergsäkra på att det är Herrens röst vi hör, fast det i själva verket inget annat är; än ett eko från deras självcentrerade jag. Andra vågar inte bära fram de ord de hör, i fruktan för människor eller för att; tänk om det inte är hans röst jag hör nu, det kanske är mina egna tankar eller djävulen som vill spela dig ett spratt.

Vi läser gång på gång i Gamla Testamentet hur Herrens ord kommer till de olika profeterna. Vad var det Gud helst ville att de skulle göra när Han hade talat med dem? Var det inte att göra det uppdrag de hade fått? Oavsett vad saken gällde. Många kände sig ovärdiga uppdraget, men hade Herren kallat på dem så var de värdiga nog, annars skulle Han väl inte ha talat. Visserligen heter det; att utan helgelse får ingen se Herren, men samtidigt säger oss också skriften att lydnad är bättre än offer och då tror jag i min enfald att det som Herren då vill är att du utför det uppdrag Han anförtrott åt dig, vare sig du uppfyller måttstocken eller inte. Jag tror du förstår vad jag menar, enär ingen till hundra procent i sig själv är värdig den uppgiften.

Gud ser i första hand till vårt hjärta, dess trohet och beredvillighet att gå i hans ärende. Finns det ingen som är villig nog, blir Han tvungen att använda någon vi i vår vildaste fantasi aldrig skulle drömma om att skulle bli Hans tjänare, allt för att få fram sin vilja. Till och med den ogudaktige Nebukadnessar presenteras förvånansvärt nog som Guds tjänare. Nej, brinnande, villiga hjärtan är vad Han söker efter. 

Om du väntar på att bli tillräckligt helgad och god, för att kunna utföra Herrens uppdrag, är jag dessvärre illa rädd för att den dagen aldrig kommer. Fastmer tror jag Han väntar på att du skall sätta dig i rörelse. Till att tjäna dina syskon. 

Bibeln är full av människor som inte var fullkomliga och perfekta, men som ändå kom att betyda så mycket. Mose slog ju ihjäl en egyptier, konung David blev tänd på en vacker kvinna och ordnade till att hennes man stupade i kriget och han kunde äkta henne som sin egen hustru och Petrus förnekade ivrigt sin Mästare vid kolelden på översteprästens gård. Alla dessa gjorde upp med sitt förflutna och kunde brukas rikligt av Gud, trots deras brister och nederlag. Då Gud förlåter, borde inte vi då också göra det?

Vi måste komma ihåg att det är Jesus som frälser, och har Han kastat synderna i glömskans hav, så är de borta. Det är Han som frälser och inte våra goda gärningar, vår präktighet eller moral. Du kan inte förtjäna dig en plats i himlen, ty allt är av nåd. Skulle det sedan hända att efterföljelsen haltar då och då, så minns, att allt är lovligt, men allt är inte nyttigt. Vi har en frihet i Kristus som naturligtvis kan missbrukas, även den, ja, men var och en som uppriktigt kommer till Honom, den skall Han inte alls kasta ut. 

Dock tror jag, att om du vill höra Herrens röst, glöm inte att om du hade all tro så att du kunde förflytta berg och ägde all kunskap som finns, men ändå saknade kärlek, då vore du allenast en ljudande malm och en klingande cymbal. (1.Kor.13:1). Utan denna himmelska kärlek blir du aldrig till glädje och välsignelse för dina medmänniskor utan i värsta fall, en kall farisé. Och det tror jag ändå inte att du vill vara eller bli.

Tala Gud, tala Gud, låt din altarglöd beröra mig. Tala Gud, talaGud glad jag svarar, här är jag, sänd mig!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!