Fortsätt till huvudinnehåll

En idog hustru

 "En idog hustru, var finner man en sådan?" (Ordspråksboken 31:10)

Dagens idag inlägg skiljer sig något från vad som är vanligt att läsa om i en andaktsblogg som denna. Det är nämligen så att min kära hustru fyller år, inga jämna år men ändock blir hon ett år äldre, precis som alla vi andra blir någon gång under året. 

Det sägs att bakom varje framgångsrik man ligger en kvinna. Det ligger säkert något i det. Ändå tror jag att en god hustru betytt mycket för sin man, vare sig han uppfattats som framgångsrik eller inte. Det är inte gott för mannen att leva allena och för många har äktenskapet och familjen betytt oerhört mycket i och under livet. Andra har drabbats hårt av skilsmässans härjningar och fått se familjen sönderslagen. Så finns även de som tjänat Gud bäst genom att leva ensamma och vissa av dem har haft en särskild kallelse som inte skulle varit möjlig att leva i på samma sätt, om de skulle haft familj. De har varit lik Paulus då han säger att det bästa vore om en man inte gifter sig.....

Ordspråksboken beskriver den idoga kvinnan på följande sätt: "En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris. På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer inte att fattas honom. Hon gör honom vad ljuvt är och inte vad lett är, i alla sina livsdagar. Omsorg har hon om ull och lin och låter sina händer arbeta med lust. Hon är såsom en köpmans skepp, sitt förråd hämtar hon fjärran ifrån. Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del." 

Läs gärna vidare på egen hand, du som välsignats med en god hustru eller som är hustru själv åt någon man. Undertecknad har själv blivit välsignad med en hustru som kvalificerar sig väl och jag tror att vår Herre gläds då makar fungerar tillsammans. 

Humoristen och folktalaren pastor C. G. Hjelm fick en gång den nästan klassiska frågan; Vem var Kains hustru ? Han gav klara besked i och med att han sade; "Min bäste herre, skulle ni vara lika intresserade av er egen hustru, som ni är av Kains hustru, skulle ert äktenskap vara betydligt lyckligare!"

Och vi män, låt oss komma ihåg och inte försumma våra hustrur, även då det inte är deras födelsedag. Så skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara våra tankar i Jesus Kristus , vår Herre!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!