En idog hustru

 "En idog hustru, var finner man en sådan?" (Ordspråksboken 31:10)

Dagens idag inlägg skiljer sig något från vad som är vanligt att läsa om i en andaktsblogg som denna. Det är nämligen så att min kära hustru fyller år, inga jämna år men ändock blir hon ett år äldre, precis som alla vi andra blir någon gång under året. 

Det sägs att bakom varje framgångsrik man ligger en kvinna. Det ligger säkert något i det. Ändå tror jag att en god hustru betytt mycket för sin man, vare sig han uppfattats som framgångsrik eller inte. Det är inte gott för mannen att leva allena och för många har äktenskapet och familjen betytt oerhört mycket i och under livet. Andra har drabbats hårt av skilsmässans härjningar och fått se familjen sönderslagen. Så finns även de som tjänat Gud bäst genom att leva ensamma och vissa av dem har haft en särskild kallelse som inte skulle varit möjlig att leva i på samma sätt, om de skulle haft familj. De har varit lik Paulus då han säger att det bästa vore om en man inte gifter sig.....

Ordspråksboken beskriver den idoga kvinnan på följande sätt: "En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris. På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer inte att fattas honom. Hon gör honom vad ljuvt är och inte vad lett är, i alla sina livsdagar. Omsorg har hon om ull och lin och låter sina händer arbeta med lust. Hon är såsom en köpmans skepp, sitt förråd hämtar hon fjärran ifrån. Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del." 

Läs gärna vidare på egen hand, du som välsignats med en god hustru eller som är hustru själv åt någon man. Undertecknad har själv blivit välsignad med en hustru som kvalificerar sig väl och jag tror att vår Herre gläds då makar fungerar tillsammans. 

Humoristen och folktalaren pastor C. G. Hjelm fick en gång den nästan klassiska frågan; Vem var Kains hustru ? Han gav klara besked i och med att han sade; "Min bäste herre, skulle ni vara lika intresserade av er egen hustru, som ni är av Kains hustru, skulle ert äktenskap vara betydligt lyckligare!"

Och vi män, låt oss komma ihåg och inte försumma våra hustrur, även då det inte är deras födelsedag. Så skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara våra tankar i Jesus Kristus , vår Herre!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt