Fortsätt till huvudinnehåll

En idog hustru

 "En idog hustru, var finner man en sådan?" (Ordspråksboken 31:10)

Dagens idag inlägg skiljer sig något från vad som är vanligt att läsa om i en andaktsblogg som denna. Det är nämligen så att min kära hustru fyller år, inga jämna år men ändock blir hon ett år äldre, precis som alla vi andra blir någon gång under året. 

Det sägs att bakom varje framgångsrik man ligger en kvinna. Det ligger säkert något i det. Ändå tror jag att en god hustru betytt mycket för sin man, vare sig han uppfattats som framgångsrik eller inte. Det är inte gott för mannen att leva allena och för många har äktenskapet och familjen betytt oerhört mycket i och under livet. Andra har drabbats hårt av skilsmässans härjningar och fått se familjen sönderslagen. Så finns även de som tjänat Gud bäst genom att leva ensamma och vissa av dem har haft en särskild kallelse som inte skulle varit möjlig att leva i på samma sätt, om de skulle haft familj. De har varit lik Paulus då han säger att det bästa vore om en man inte gifter sig.....

Ordspråksboken beskriver den idoga kvinnan på följande sätt: "En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris. På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer inte att fattas honom. Hon gör honom vad ljuvt är och inte vad lett är, i alla sina livsdagar. Omsorg har hon om ull och lin och låter sina händer arbeta med lust. Hon är såsom en köpmans skepp, sitt förråd hämtar hon fjärran ifrån. Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del." 

Läs gärna vidare på egen hand, du som välsignats med en god hustru eller som är hustru själv åt någon man. Undertecknad har själv blivit välsignad med en hustru som kvalificerar sig väl och jag tror att vår Herre gläds då makar fungerar tillsammans. 

Humoristen och folktalaren pastor C. G. Hjelm fick en gång den nästan klassiska frågan; Vem var Kains hustru ? Han gav klara besked i och med att han sade; "Min bäste herre, skulle ni vara lika intresserade av er egen hustru, som ni är av Kains hustru, skulle ert äktenskap vara betydligt lyckligare!"

Och vi män, låt oss komma ihåg och inte försumma våra hustrur, även då det inte är deras födelsedag. Så skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara våra tankar i Jesus Kristus , vår Herre!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo