Fortsätt till huvudinnehåll

De begynte göra sig glada

 Liknelsen om den förlorade sonen har ofta varit föremål för predikan, i synnerhet under väckelsemötet. Emil Gustafson skriver, måhända sett från en annan utgångsvinkel en den vanliga, men ändå aktuellt för oss, Jesu efterföljare idag.

" Och de begynte göra sig glada." (Luk.15:24)

Det heter i berättelsen om den förlorade sonen, att en fest anordnades vid hans återkomst, "och de begynte göra sig glada", men det nämns ej ett ord om avslutningen, som ju i allmänhet räknas till det högtidligaste. Varför ej ett ord om slutet av denna glädjens dag? Ack, kära du, den fortsätter ännu.

Frälsningens fröjd är evig, och ju längre vårt liv skrider framåt till mera ljus, dess mera beundra vi Guds nåd. De heligaste böja sig allra djupast.

Inför Lammets tron måste man kasta sina kronor ned och ropa: "Du är värdig att taga ära och pris och makt, ty du har köpt oss och igenlöst oss åt Gud med ditt blod." Allt är av nåd.

Sök upp källan! Syndernas förlåtelse är den lilla bäcken, som flödar genom din själ och har förvandlat öknen till en lustgård, där glädje, lovsång och strängaspel höres. Men allt har en upprinnelse. Det heter inom vetenskapen: "Varje verkan har en orsak" . Nåden är källan. Nu är det väl gott att äga den lilla bäcken syndernas förlåtelse, men det skall göra din själ rikare och mera viss, om du lever vid källan och därifrån blickar ut över de många bäckar, som rinna ut därifrån. Strömmen leder till Lammets tron. Gör allt till föremål för tacksägelse, och själen drages till Gud genom hans välgärningar. Jag har ock funnit, att vi kunna förlänga hans välgärningar genom att tacka honom, och vi få därigenom så mycket att fröjdas över, att vi glömma det tråkiga och bara lova Gud för hans godhet.

Det gör, att vi skall finna så mycket hos Gud att beundra, att en hel världs härlighet ej kan tjusa oss.

Min broder! Lev i syndaförlåtelsens nåd! Där är ditt hem. Där såg mina ögon dagens ljus. I detta hem finner du din Far och alla dina syskon. Där fostras alla Guds heliga.

Den karaktär, som likbildas med den äldre sonens, som aldrig får ett kid att glädja sig med, har ej levat i nåden och är ej utgången därifrån, utan kommer från lagen och är stadd i träldom.

Sjung och fröjdas i Gud! Det är visserligen nödvändigt att vandra heligt och ostraffligt, men du kan ej bli frälst därför att du är helig; men du kan bli helig därför att du är frälst."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid