Fortsätt till huvudinnehåll

De begynte göra sig glada

 Liknelsen om den förlorade sonen har ofta varit föremål för predikan, i synnerhet under väckelsemötet. Emil Gustafson skriver, måhända sett från en annan utgångsvinkel en den vanliga, men ändå aktuellt för oss, Jesu efterföljare idag.

" Och de begynte göra sig glada." (Luk.15:24)

Det heter i berättelsen om den förlorade sonen, att en fest anordnades vid hans återkomst, "och de begynte göra sig glada", men det nämns ej ett ord om avslutningen, som ju i allmänhet räknas till det högtidligaste. Varför ej ett ord om slutet av denna glädjens dag? Ack, kära du, den fortsätter ännu.

Frälsningens fröjd är evig, och ju längre vårt liv skrider framåt till mera ljus, dess mera beundra vi Guds nåd. De heligaste böja sig allra djupast.

Inför Lammets tron måste man kasta sina kronor ned och ropa: "Du är värdig att taga ära och pris och makt, ty du har köpt oss och igenlöst oss åt Gud med ditt blod." Allt är av nåd.

Sök upp källan! Syndernas förlåtelse är den lilla bäcken, som flödar genom din själ och har förvandlat öknen till en lustgård, där glädje, lovsång och strängaspel höres. Men allt har en upprinnelse. Det heter inom vetenskapen: "Varje verkan har en orsak" . Nåden är källan. Nu är det väl gott att äga den lilla bäcken syndernas förlåtelse, men det skall göra din själ rikare och mera viss, om du lever vid källan och därifrån blickar ut över de många bäckar, som rinna ut därifrån. Strömmen leder till Lammets tron. Gör allt till föremål för tacksägelse, och själen drages till Gud genom hans välgärningar. Jag har ock funnit, att vi kunna förlänga hans välgärningar genom att tacka honom, och vi få därigenom så mycket att fröjdas över, att vi glömma det tråkiga och bara lova Gud för hans godhet.

Det gör, att vi skall finna så mycket hos Gud att beundra, att en hel världs härlighet ej kan tjusa oss.

Min broder! Lev i syndaförlåtelsens nåd! Där är ditt hem. Där såg mina ögon dagens ljus. I detta hem finner du din Far och alla dina syskon. Där fostras alla Guds heliga.

Den karaktär, som likbildas med den äldre sonens, som aldrig får ett kid att glädja sig med, har ej levat i nåden och är ej utgången därifrån, utan kommer från lagen och är stadd i träldom.

Sjung och fröjdas i Gud! Det är visserligen nödvändigt att vandra heligt och ostraffligt, men du kan ej bli frälst därför att du är helig; men du kan bli helig därför att du är frälst."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar