De begynte göra sig glada

 Liknelsen om den förlorade sonen har ofta varit föremål för predikan, i synnerhet under väckelsemötet. Emil Gustafson skriver, måhända sett från en annan utgångsvinkel en den vanliga, men ändå aktuellt för oss, Jesu efterföljare idag.

" Och de begynte göra sig glada." (Luk.15:24)

Det heter i berättelsen om den förlorade sonen, att en fest anordnades vid hans återkomst, "och de begynte göra sig glada", men det nämns ej ett ord om avslutningen, som ju i allmänhet räknas till det högtidligaste. Varför ej ett ord om slutet av denna glädjens dag? Ack, kära du, den fortsätter ännu.

Frälsningens fröjd är evig, och ju längre vårt liv skrider framåt till mera ljus, dess mera beundra vi Guds nåd. De heligaste böja sig allra djupast.

Inför Lammets tron måste man kasta sina kronor ned och ropa: "Du är värdig att taga ära och pris och makt, ty du har köpt oss och igenlöst oss åt Gud med ditt blod." Allt är av nåd.

Sök upp källan! Syndernas förlåtelse är den lilla bäcken, som flödar genom din själ och har förvandlat öknen till en lustgård, där glädje, lovsång och strängaspel höres. Men allt har en upprinnelse. Det heter inom vetenskapen: "Varje verkan har en orsak" . Nåden är källan. Nu är det väl gott att äga den lilla bäcken syndernas förlåtelse, men det skall göra din själ rikare och mera viss, om du lever vid källan och därifrån blickar ut över de många bäckar, som rinna ut därifrån. Strömmen leder till Lammets tron. Gör allt till föremål för tacksägelse, och själen drages till Gud genom hans välgärningar. Jag har ock funnit, att vi kunna förlänga hans välgärningar genom att tacka honom, och vi få därigenom så mycket att fröjdas över, att vi glömma det tråkiga och bara lova Gud för hans godhet.

Det gör, att vi skall finna så mycket hos Gud att beundra, att en hel världs härlighet ej kan tjusa oss.

Min broder! Lev i syndaförlåtelsens nåd! Där är ditt hem. Där såg mina ögon dagens ljus. I detta hem finner du din Far och alla dina syskon. Där fostras alla Guds heliga.

Den karaktär, som likbildas med den äldre sonens, som aldrig får ett kid att glädja sig med, har ej levat i nåden och är ej utgången därifrån, utan kommer från lagen och är stadd i träldom.

Sjung och fröjdas i Gud! Det är visserligen nödvändigt att vandra heligt och ostraffligt, men du kan ej bli frälst därför att du är helig; men du kan bli helig därför att du är frälst."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt