Fortsätt till huvudinnehåll

De begynte göra sig glada

 Liknelsen om den förlorade sonen har ofta varit föremål för predikan, i synnerhet under väckelsemötet. Emil Gustafson skriver, måhända sett från en annan utgångsvinkel en den vanliga, men ändå aktuellt för oss, Jesu efterföljare idag.

" Och de begynte göra sig glada." (Luk.15:24)

Det heter i berättelsen om den förlorade sonen, att en fest anordnades vid hans återkomst, "och de begynte göra sig glada", men det nämns ej ett ord om avslutningen, som ju i allmänhet räknas till det högtidligaste. Varför ej ett ord om slutet av denna glädjens dag? Ack, kära du, den fortsätter ännu.

Frälsningens fröjd är evig, och ju längre vårt liv skrider framåt till mera ljus, dess mera beundra vi Guds nåd. De heligaste böja sig allra djupast.

Inför Lammets tron måste man kasta sina kronor ned och ropa: "Du är värdig att taga ära och pris och makt, ty du har köpt oss och igenlöst oss åt Gud med ditt blod." Allt är av nåd.

Sök upp källan! Syndernas förlåtelse är den lilla bäcken, som flödar genom din själ och har förvandlat öknen till en lustgård, där glädje, lovsång och strängaspel höres. Men allt har en upprinnelse. Det heter inom vetenskapen: "Varje verkan har en orsak" . Nåden är källan. Nu är det väl gott att äga den lilla bäcken syndernas förlåtelse, men det skall göra din själ rikare och mera viss, om du lever vid källan och därifrån blickar ut över de många bäckar, som rinna ut därifrån. Strömmen leder till Lammets tron. Gör allt till föremål för tacksägelse, och själen drages till Gud genom hans välgärningar. Jag har ock funnit, att vi kunna förlänga hans välgärningar genom att tacka honom, och vi få därigenom så mycket att fröjdas över, att vi glömma det tråkiga och bara lova Gud för hans godhet.

Det gör, att vi skall finna så mycket hos Gud att beundra, att en hel världs härlighet ej kan tjusa oss.

Min broder! Lev i syndaförlåtelsens nåd! Där är ditt hem. Där såg mina ögon dagens ljus. I detta hem finner du din Far och alla dina syskon. Där fostras alla Guds heliga.

Den karaktär, som likbildas med den äldre sonens, som aldrig får ett kid att glädja sig med, har ej levat i nåden och är ej utgången därifrån, utan kommer från lagen och är stadd i träldom.

Sjung och fröjdas i Gud! Det är visserligen nödvändigt att vandra heligt och ostraffligt, men du kan ej bli frälst därför att du är helig; men du kan bli helig därför att du är frälst."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!