Bär ej på bekymmer

 Sam Gullberg har skrivit en sång som påminner oss om att Jesus vill bära allt det som vi går och bär på, det som trycker och tynger ner oss människor. Lika aktuell idag som den dag sången skrevs.

 Bär ej på bekymmer för den dag du inte sett Morgondagen ligger i Guds hand. Men för dag som inne är, Han nåd och kraft berett; Du får taga den utur Hans hand. Du får vila tryggt uti Hans omsorg stund för stund, Ty det vacklar aldrig, nådens trygga fridsförbund Bär ej på bekymmer för den dag du inte sett Morgondagen ligger i Guds hand.

Han som föder sparven, Han, som dräkt åt liljan ger - skulle Han ej sörja för ditt väl? Ännu mycket mer Hans hjärta till ditt bästa ser, ja, Han ömmar alltid för din själ. Om en moder glömmer barnet, som hon burit har, skall din Faders kärlek dock till dig förbliva kvar. Han dig aldrig glömmer, säg, vad kan du önska mer, Han bevarar med sin nåd din själ.

Som den gode herden Han dig sluter i din famn. Ingen kan dig rycka ur Hans hand. När ditt hjärta ängslas, Han dig kallar ömt vid namn, och all oro stillas av Hans hand. Intet kan dig skilja från Hans kärlek underbar, "Jag dig aldrig övergiver" - så Han lovat har. Lugn och trygg du vila kan uti Hans ljuva famn. - Ingen kan dig rycka ur Hans hand.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt