Fortsätt till huvudinnehåll

Att tro

"Sade jag dig inte, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet" (Joh.11:40)

Vi sjunger i en sång: Vad är att tro? Att sjunga: Gud är kärlek, När hjärtat skälver utav namnlöst ve, Att kunna gå den gåtfullt tunga vägen Och stilla säga: Gud, din vilja ske. Det är att tro, det är att tro.

Tron är ingenting konkret, något vi kan se med våra fysiska ögon. Tron är i allra högsta grad abstrakt, och för att den skall bli synlig gestaltas den ofta i gärningar. Den tro som vi kan uppfatta hos våra medmänniskor visar sig ofta genom de ting vi gör. Att stå upp för sin tro, försvara den när den blir angripen, tala vidare om det, vad vi sett och hört etc.

Den levande tron smittar av sig på omgivningen. Du har säkert någon gång under livet mött någon levande kristen som nästan bokstavligen spridit Guds kärleks väldoft kring sig. Som ägt något "oförklarligt" inom sig som genom sitt väsen utstrålar Kristus. En frid av inte vanligt slag som når utanför de ramar vi kallar för vanlig medmänsklighet, då den är som bäst. Eller som kanske talat ut några ord i rätt stund som gett resultat för händelser du skulle komma att vara med om längre fram i livet.

"Ja, han var då en riktig gudsman eller hon var då en riktig gudskvinna" är omdömen som kan sägas om de jag här ovan försöker beskriva. Människor som lik Abraham, Daniel och Enok vandrar i gemenskap med Gud, som inte lever ut någon livlös religion utan fastmer har en levande kontakt med himlen.

Sedan använder Gud vissa människor på ett alldeles särskilt sätt i uppgifter, i hans rike. Människor som fått en speciell kallelse till tjänst, blivit utrustade med gåvor och har mod nog att leva och verka i dessa. Som sagt "ja" till Gud och inte "jag" till Gud. 

Det är uppbyggligt och livgivande att läsa om troshjältar, pionjärer, både om de vi finna på bibelns blad och senare efterföljare i deras fotspår. Människor som vågat tro på en levande Gud. 

Vi får dock akta oss för att jämföra oss med dem på ett sådant sätt att vi känner oss odugliga och oanvändbara för Herren, kom ihåg att troheten i det lilla belönar han rikligt. 

Det som ofta hindrar oss att tro, är vårt eget mänskliga förstånd. Vi vill så gärna försöka förstå sådant som ligger på trons område, med vårt eget begränsade förnuft. Finna naturliga förklaringar, begripa allt och när vi inte gör det drar vi oss då närmare Gud eller fjärmar vi oss från honom? 

Låt oss leva i en trygg, nästa barnslig, förtröstansfull tro på Gud och hans Son. Han leder oss genom livet, även under de svåra passagerna vi inte tycker oss vara ledd av honom. Han är ändå med.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid