Fortsätt till huvudinnehåll

Att tro

"Sade jag dig inte, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet" (Joh.11:40)

Vi sjunger i en sång: Vad är att tro? Att sjunga: Gud är kärlek, När hjärtat skälver utav namnlöst ve, Att kunna gå den gåtfullt tunga vägen Och stilla säga: Gud, din vilja ske. Det är att tro, det är att tro.

Tron är ingenting konkret, något vi kan se med våra fysiska ögon. Tron är i allra högsta grad abstrakt, och för att den skall bli synlig gestaltas den ofta i gärningar. Den tro som vi kan uppfatta hos våra medmänniskor visar sig ofta genom de ting vi gör. Att stå upp för sin tro, försvara den när den blir angripen, tala vidare om det, vad vi sett och hört etc.

Den levande tron smittar av sig på omgivningen. Du har säkert någon gång under livet mött någon levande kristen som nästan bokstavligen spridit Guds kärleks väldoft kring sig. Som ägt något "oförklarligt" inom sig som genom sitt väsen utstrålar Kristus. En frid av inte vanligt slag som når utanför de ramar vi kallar för vanlig medmänsklighet, då den är som bäst. Eller som kanske talat ut några ord i rätt stund som gett resultat för händelser du skulle komma att vara med om längre fram i livet.

"Ja, han var då en riktig gudsman eller hon var då en riktig gudskvinna" är omdömen som kan sägas om de jag här ovan försöker beskriva. Människor som lik Abraham, Daniel och Enok vandrar i gemenskap med Gud, som inte lever ut någon livlös religion utan fastmer har en levande kontakt med himlen.

Sedan använder Gud vissa människor på ett alldeles särskilt sätt i uppgifter, i hans rike. Människor som fått en speciell kallelse till tjänst, blivit utrustade med gåvor och har mod nog att leva och verka i dessa. Som sagt "ja" till Gud och inte "jag" till Gud. 

Det är uppbyggligt och livgivande att läsa om troshjältar, pionjärer, både om de vi finna på bibelns blad och senare efterföljare i deras fotspår. Människor som vågat tro på en levande Gud. 

Vi får dock akta oss för att jämföra oss med dem på ett sådant sätt att vi känner oss odugliga och oanvändbara för Herren, kom ihåg att troheten i det lilla belönar han rikligt. 

Det som ofta hindrar oss att tro, är vårt eget mänskliga förstånd. Vi vill så gärna försöka förstå sådant som ligger på trons område, med vårt eget begränsade förnuft. Finna naturliga förklaringar, begripa allt och när vi inte gör det drar vi oss då närmare Gud eller fjärmar vi oss från honom? 

Låt oss leva i en trygg, nästa barnslig, förtröstansfull tro på Gud och hans Son. Han leder oss genom livet, även under de svåra passagerna vi inte tycker oss vara ledd av honom. Han är ändå med.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!