Fortsätt till huvudinnehåll

Saliga är de renhjärtade

 "Saliga äro de renhjärtade, ty de skall se Gud"  ( Matt. 5:8 )

En vers hämtad från Jesu bergspredikan. Saligprisningarna inleder denna mäktiga, utrannsakande och allvarliga predikan, hållen i begynnelsen av sin predikogärning. 

Att vara - och bli - renhjärtad drömmer vi nog om lite till mans. Teorin innebär inga svårigheter att förstå, de flesta av oss har ändå ett samvete som dömer, däremot tillämpningen kostar många gånger. Att älska och offra, då börjar det jobbiga för oss nutids- människor. Och så var det förmodligen också för de vilka hörde detta då det begav sig. 

Syftet med denna predikan är att visa på att lagen kan inte frälsa, lagen ger kännedom om synden, den pekar på vad som är det riktiga; hur vi skall agera och vara, uppträda jämtemot vår nästa; etiskt, moraliskt, ekonomiskt - kort och gott, idealmänniskan presenteras. Den människa, vars ideal är praktiskt taget ouppnåeliga. Hur mycket vi än försöker att behaga Gud, kommer vi förr eller senare till korta. Det är därför vi behöver Jesus som vår Frälsare, han som blev Guds offerlamm och bar synden och skulden i sin egen kropp.

Samtidigt heter det: " Av nåd är ni frälsta genom tro och det inte av er själva, Guds gåva är det - inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig." ( Ef. 2: 8-9 )

Vår frälsningsgrund är stadfäst på Golgata kors, inte genom att försöka hålla alla de bud och stadgar som finns i Mose lag. Lösningen för att vi skall kunna bli frälsta ligger inte i någon lagparagraf eller något domstolsbeslut, den ligger i en person, nämligen Jesus Kristus. Frälsningen kan du inte heller förtjäna genom ditt sätt att leva, allt är av nåd, av idel oförtjänt nåd.

Sedan följer gärningar i dess spår, det är sant och visst. Tron utan gärningar är död säger Jakob i sitt brev. Men gärningarna frälser inte utan tron. En gärning som vi inte alltid tänker på är det kärleksbud Jesus ger oss; att älska vår nästa som sig själv.

Jag såg i dagarna en liten filmsnutt som får illustrera som en liknelse, att älska sin nästa som sig själv.

En man satt bekvämt i sin nya bil. En fattig, krokig gamling haltar sig fram och närmar sig bilen. Plötsligt ser han en stor sedel liggande strax utanför bilens förardörr. Han plockar upp den och ger den glatt till mannen som sitter i bilen. Han upptäcker att det ligger ett stort salladsblad i framsätet och frågar försynt om han kan få det, vilket sker. Gamlingen går vidare och sätter sig i gräset. Han tar fram det stora salladsbladet och gör ett munskydd utav det. Mannen i bilen upptäcker det hela och hans hjärta drabbas av medlidsamhet. Han plockar fram några nya munskydd, öppnar sin plånbok, lägger dit några större sedlar och går ut för att överräcka påsen till den gamle, utan att avslöja något om dess innehåll.

Vad tror du Jesus skulle sagt om han sett den händelsen? Troligen; " Gå du och gör likadant!"

Nu all min synd du tagit har Av fröjd vill hjärtat gråta Jag är ditt barn Du är min Far O, salighetens gåta!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid