Fortsätt till huvudinnehåll

Saliga är de renhjärtade

 "Saliga äro de renhjärtade, ty de skall se Gud"  ( Matt. 5:8 )

En vers hämtad från Jesu bergspredikan. Saligprisningarna inleder denna mäktiga, utrannsakande och allvarliga predikan, hållen i begynnelsen av sin predikogärning. 

Att vara - och bli - renhjärtad drömmer vi nog om lite till mans. Teorin innebär inga svårigheter att förstå, de flesta av oss har ändå ett samvete som dömer, däremot tillämpningen kostar många gånger. Att älska och offra, då börjar det jobbiga för oss nutids- människor. Och så var det förmodligen också för de vilka hörde detta då det begav sig. 

Syftet med denna predikan är att visa på att lagen kan inte frälsa, lagen ger kännedom om synden, den pekar på vad som är det riktiga; hur vi skall agera och vara, uppträda jämtemot vår nästa; etiskt, moraliskt, ekonomiskt - kort och gott, idealmänniskan presenteras. Den människa, vars ideal är praktiskt taget ouppnåeliga. Hur mycket vi än försöker att behaga Gud, kommer vi förr eller senare till korta. Det är därför vi behöver Jesus som vår Frälsare, han som blev Guds offerlamm och bar synden och skulden i sin egen kropp.

Samtidigt heter det: " Av nåd är ni frälsta genom tro och det inte av er själva, Guds gåva är det - inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig." ( Ef. 2: 8-9 )

Vår frälsningsgrund är stadfäst på Golgata kors, inte genom att försöka hålla alla de bud och stadgar som finns i Mose lag. Lösningen för att vi skall kunna bli frälsta ligger inte i någon lagparagraf eller något domstolsbeslut, den ligger i en person, nämligen Jesus Kristus. Frälsningen kan du inte heller förtjäna genom ditt sätt att leva, allt är av nåd, av idel oförtjänt nåd.

Sedan följer gärningar i dess spår, det är sant och visst. Tron utan gärningar är död säger Jakob i sitt brev. Men gärningarna frälser inte utan tron. En gärning som vi inte alltid tänker på är det kärleksbud Jesus ger oss; att älska vår nästa som sig själv.

Jag såg i dagarna en liten filmsnutt som får illustrera som en liknelse, att älska sin nästa som sig själv.

En man satt bekvämt i sin nya bil. En fattig, krokig gamling haltar sig fram och närmar sig bilen. Plötsligt ser han en stor sedel liggande strax utanför bilens förardörr. Han plockar upp den och ger den glatt till mannen som sitter i bilen. Han upptäcker att det ligger ett stort salladsblad i framsätet och frågar försynt om han kan få det, vilket sker. Gamlingen går vidare och sätter sig i gräset. Han tar fram det stora salladsbladet och gör ett munskydd utav det. Mannen i bilen upptäcker det hela och hans hjärta drabbas av medlidsamhet. Han plockar fram några nya munskydd, öppnar sin plånbok, lägger dit några större sedlar och går ut för att överräcka påsen till den gamle, utan att avslöja något om dess innehåll.

Vad tror du Jesus skulle sagt om han sett den händelsen? Troligen; " Gå du och gör likadant!"

Nu all min synd du tagit har Av fröjd vill hjärtat gråta Jag är ditt barn Du är min Far O, salighetens gåta!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar