Fortsätt till huvudinnehåll

Trettondag Jul

 Trettondag Jul

Hos evangelisten Matteus finner vi berättelsen om de vise männen från österns länder. Hur många de var vet vi inte. Om de var vetenskapsmän, magiker eller konungar är höljt i historiens dunkel. Däremot framkommer tydligt att de var astronomer, stjärntydare och förmodligen bodde de långt ifrån Jerusalem.

Jesus blev född i ringhet och förnedring och de var enkla herdar som var de första vilka kom för att se det nyfödda Jesusbarnet. De visa kom långt senare, då Josef och Maria inte längre bodde kvar i stallet.

För många av oss nutida kristna har julen blivit årets största högtid. Ändå omnämns julevangeliet blott hos Lukas och det är endast Matteus som berättar om de vise männens besök. Jämför vi med händelserna kring påsk beskriver samtliga evangelister ingående händelse förloppet. Påsken borde vara, och är årets största högtid, en triumfens segerhögtid.

Men tillbaks till de vise männen. Är det inte brännande aktuellt idag med visa män. De måste nödvändigtvis inte komma österifrån, men vara fyllda av den vishet Gud givit dem. Det heter "Herrens fruktan är vishetens begynnelse". Något att proklamera i avfallstider. Att lära känna Herren.

Det finns gott om olika skolor och lärosäten att förkovra sig i. Världen frågar många gånger efter kunskap. Men den kunskap som ger evigt liv och gudsgemenskap finner du inte i de jordiska universiteten och läroverken. Den finner du i Andens universitet och för att bli behörig och antagen dit krävs inget mer än att tror på Honom som Gud har sänt, Jesus Kristus. Den som inte har Kristi Ande, hör honom icke till. Och till min stora glädje kan jag meddela dig att det finns platser kvar att söka. För var och en som vill ha gemenskap med Honom själv. Dröj icke, idag är frälsningens dag.

Statt upp, o Sion, och lovsjung din Frälsare, Profet och Kung. Du hans stjärna skådar; Stäm upp i helig fröjd din röst. Glädjerik hon bådar, att kommen är, till världens tröst, Herren som benådar alla trogna bröst.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar