Trettondag Jul

 Trettondag Jul

Hos evangelisten Matteus finner vi berättelsen om de vise männen från österns länder. Hur många de var vet vi inte. Om de var vetenskapsmän, magiker eller konungar är höljt i historiens dunkel. Däremot framkommer tydligt att de var astronomer, stjärntydare och förmodligen bodde de långt ifrån Jerusalem.

Jesus blev född i ringhet och förnedring och de var enkla herdar som var de första vilka kom för att se det nyfödda Jesusbarnet. De visa kom långt senare, då Josef och Maria inte längre bodde kvar i stallet.

För många av oss nutida kristna har julen blivit årets största högtid. Ändå omnämns julevangeliet blott hos Lukas och det är endast Matteus som berättar om de vise männens besök. Jämför vi med händelserna kring påsk beskriver samtliga evangelister ingående händelse förloppet. Påsken borde vara, och är årets största högtid, en triumfens segerhögtid.

Men tillbaks till de vise männen. Är det inte brännande aktuellt idag med visa män. De måste nödvändigtvis inte komma österifrån, men vara fyllda av den vishet Gud givit dem. Det heter "Herrens fruktan är vishetens begynnelse". Något att proklamera i avfallstider. Att lära känna Herren.

Det finns gott om olika skolor och lärosäten att förkovra sig i. Världen frågar många gånger efter kunskap. Men den kunskap som ger evigt liv och gudsgemenskap finner du inte i de jordiska universiteten och läroverken. Den finner du i Andens universitet och för att bli behörig och antagen dit krävs inget mer än att tror på Honom som Gud har sänt, Jesus Kristus. Den som inte har Kristi Ande, hör honom icke till. Och till min stora glädje kan jag meddela dig att det finns platser kvar att söka. För var och en som vill ha gemenskap med Honom själv. Dröj icke, idag är frälsningens dag.

Statt upp, o Sion, och lovsjung din Frälsare, Profet och Kung. Du hans stjärna skådar; Stäm upp i helig fröjd din röst. Glädjerik hon bådar, att kommen är, till världens tröst, Herren som benådar alla trogna bröst.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt