Fortsätt till huvudinnehåll

Trettondag Jul

 Trettondag Jul

Hos evangelisten Matteus finner vi berättelsen om de vise männen från österns länder. Hur många de var vet vi inte. Om de var vetenskapsmän, magiker eller konungar är höljt i historiens dunkel. Däremot framkommer tydligt att de var astronomer, stjärntydare och förmodligen bodde de långt ifrån Jerusalem.

Jesus blev född i ringhet och förnedring och de var enkla herdar som var de första vilka kom för att se det nyfödda Jesusbarnet. De visa kom långt senare, då Josef och Maria inte längre bodde kvar i stallet.

För många av oss nutida kristna har julen blivit årets största högtid. Ändå omnämns julevangeliet blott hos Lukas och det är endast Matteus som berättar om de vise männens besök. Jämför vi med händelserna kring påsk beskriver samtliga evangelister ingående händelse förloppet. Påsken borde vara, och är årets största högtid, en triumfens segerhögtid.

Men tillbaks till de vise männen. Är det inte brännande aktuellt idag med visa män. De måste nödvändigtvis inte komma österifrån, men vara fyllda av den vishet Gud givit dem. Det heter "Herrens fruktan är vishetens begynnelse". Något att proklamera i avfallstider. Att lära känna Herren.

Det finns gott om olika skolor och lärosäten att förkovra sig i. Världen frågar många gånger efter kunskap. Men den kunskap som ger evigt liv och gudsgemenskap finner du inte i de jordiska universiteten och läroverken. Den finner du i Andens universitet och för att bli behörig och antagen dit krävs inget mer än att tror på Honom som Gud har sänt, Jesus Kristus. Den som inte har Kristi Ande, hör honom icke till. Och till min stora glädje kan jag meddela dig att det finns platser kvar att söka. För var och en som vill ha gemenskap med Honom själv. Dröj icke, idag är frälsningens dag.

Statt upp, o Sion, och lovsjung din Frälsare, Profet och Kung. Du hans stjärna skådar; Stäm upp i helig fröjd din röst. Glädjerik hon bådar, att kommen är, till världens tröst, Herren som benådar alla trogna bröst.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid