Och dessa höllo fast

 " Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning, och brödragemenskapen , vid brödsbrytelsen och bönerna" ( Apg. 2:42 )

Så var det i den första församlingen. Då samlades man i hemmen. Bröt brödet, skiftade kalken, bad och tackade Gud. I hur stor utsträckning man hade tillgång till det skrivna ordet vet jag inte, men förmodligen samtalade man kring vad apostlarna hade sagt.

Nattvardsfirandet var annorlunda på den tiden jämfört med våra dagar. Den var såsom en hel måltid. Paulus skriver om att vanhelga brödsbrytelsen i 1 Korinterbrevets elfte kapitel. Detta måste vi förstå mot bakgrunden av ovannämnda. Det är endast en liten del av den ursprungliga nattvardsceremonien vi har kvar i vårt nutida åminnelsefirande. Församlingens medlemmar förde med sig till sammankomsten mat och dryck, som förtärdes av församlingen gemensamt. Under måltiden bröts och utdelades nattvardsbrödet, efter måltiden gick nattvardsbägaren omkring bland de församlade.

Igår kväll var vi samlade några stycken, för att be, sjunga och läsa ordet i all enkelhet inför en öppen himmel. Vi firade också Herrens måltid tillsammans och kände hans närvaro mitt ibland oss, vilket vi har all anledning att tacka Gud för.

I dessa dar, låt oss samlas i hemmen för att studera skriften, uppbygga oss på vår allra heligaste tro, och söka Herrens ledning för framtiden. I en tid där de ekonomiska klasskillnaderna med största sannolikhet kommer att eskalera, behövs församlingar och enskilda individer som kan visa vägen för ett annat alternativ. Guds rike gestaltat, förklarat och fritt ifrån ekonomisk vinning. Inga enkla saker att ta till sig alla gånger. Dock heter det att Guds ord hade framgång. Låt oss hålla fast vid det till dess Han kommer!

Kring källan syns en syskonring av återlösta fåren. De ha ej brist på någonting , ty de få bo i såren


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt