Fortsätt till huvudinnehåll

Guds spelemän

 Nils Bolander skrev inte endast dikter. Här följer ett utdrag från hans bok, "Det farliga evangeliet", med underrubriken Guds spelmän

"I nästan alla kyrkor finns ett förrum, som av ålder bär namnet "vapenhuset". Där hängde våra gudstjänstfirande förfäder en gång i tiden upp sina vapen och andra föremål, som ej borde medtagas in i helgedomen, för att sedan vid utgången åter ha dem till hands. Är det inte den sorgliga sanningen om många kristna människor än idag, att de alltjämt hänga av sig sina vassa vapen och lägga undan sina alltför världsliga tankar endast någon fattig timme i gudstjänsten? Under det högtidliga gudstjänstfirandet, burna av majestätiska Wallinska koraler och stämda till andakt av luftiga tempelvalv och en anderik förkunnelse, kunna vi kanske lämna bitterheten, hatet, förtalet, roffarandan utanför och de många fåfängliga och småaktiga tankarna. Men med postludiet ännu tonande i våra öron är vi i vapenhuset genast redo att beväpna oss med själviskhetens alla lömska och raffinerade vapen igen och ikläda oss lågsinthetens allra smutsigaste plagg. Sådant kallas kort och gott för "söndagskristendom". Man leker speleman till Guds ära fem kvart på söndagsförmiddagen. Men den musikuppvisningen är inte så allvarligt menad.

Guds spelemän - hur spelade de?

Profeten Jesaja manar: "Tacken Herren, åkallen hans namn, gör hans gärningar kunniga bland folken". Här är det fråga om en tacksamhet i handling, en gärningarnas lovsång. Det gäller ingenting mindre än att göra Guds gärningar ute på människornas torg. Det är den sanna spelmanstjänsten åt Gud. Guds spelmän var "blott vanliga kristna", men de var allt annat än söndagskristna. De bedrev sannerligen inte hälftenbruk mellan Gud och världen. De formade hela livet, helg och söcken, till en lovsång, hela den grå, triviala vardagen, det malande och stränga pliktlivet. De visste att den inte är Guds speleman som ropar, Herre, Herre, utan den som gör sin himmelska faders vilja. Ja, de var ofta besynnerligt ordfattiga, när det gällde att finna och bära fram de stora bekännelseorden. De tackade och lovade sin Gud helst genom att hängivet och hänsynslöst slita ut sig i hans brådskande tjänst bland bröderna och systrarna. Och deras helhjärtade spelmanstjänst gjorde och gör dem till skickelsernas suveränaste herrar. När framgången log: Jag tackar dig Gud! När motgången slog: Jag tackar dig Gud! " I med och motgång lika, sin lyckas överman." I helg och söcken: Jag tackar dig Gud!

Guds spelemän - varför spelade de? Varför spelade de till Guds ära? Fråga dem! Jesaja svarar: "Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting." Kristus svarar: "Min mat är att göra dens vilja, som har sänt mig." ( Joh.4:34) "

Plöj den nya fåran, vittna, verka, vaka! Sätt din hand till plogen, se dig ej tillbaka!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj