Fortsätt till huvudinnehåll

Ett andligt jordskred

 Några allvarsord om överlåtelsen av Frank Mangs, för den som verkligen vill komma in under Guds vilja. Han beskriver överlåtelsen på följande målande sätt;

"Ett par ting tycker jag dock mig finna att de människor som upplevt detta övernaturliga ingripande av Gud, ha gemensamt: De har alla kommit till slutet av sina egna möjligheter och de har alla tagit emot, vad Gud har givit. Vi kunna kanske uttrycka saken genom en bild och säga: De har gjort en fullständig konkurs och överlämnat konkursboet åt Jesus Kristus. Men det är svårt detta. Det sista affärsmannen tar sig till är att göra konkurs. Så länge det går laborerar han med lån och växlar med hopp om att något underbart skall hända, som skall göra den sjunkande skutan tät igen.. Men när ingen längre skriver på en enda borgensförbindelse, när hela krediten är slut, och ingen lånar honom en krona, då ger han upp. Han slår vantarna i bordet och gör konkurs. Andra får ta hand om både skulder och tillgångar.

Den andliga konkursen är minst lika radikal. Gud går aldrig in på ackord och Han frälser oss inte på avbetalning. Antingen måste Han ensam få hand om hela firman eller också får vi fortsätta att klara oss på egen hand. Han blir aldrig kompanjon i ett konkursmässigt företag. Men det är gruvligt svårt att göra konkurs- i all synnerhet om man har ett gammalt religiöst firmanamn att försvara. Det är mycket lättare för publikaner och syndare, att giva upp allt för Gud, än vad det är för kyrkomedlemmar och fariseér.  Och vi, predikanter, ha det i detta fall värre än alla andra, ty vi har inte endast våra egna liv att skydda, utan vi har också vår prestige och våra organisationer och ibland till och med vår teologi att försvara. Ett andligt jordskred i våra kretsar skulle åstadkomma ett jordskred i hela kristenheten."

Så långt Mangs.

 " Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom, och han med mig.- Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron".  (Upp. 3:19-21)

Tänk, vilken lön som väntar för den som överlåtit sitt liv till Herren Jesus Kristus. Det är sannerligen inte någon bekväm väg med löneförmåner och betald semester. Men en evighet med honom och allt, ja, allt är gott.

Ett stilla barnahjärta man får ej hur som helst, det går ej utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar förrän man helgas så, att alla mina drömmar i Jesu anda gå.

Som Aron stilla tiger vid Herrens hårda slag Och sig på nytt inviger att vörda Herrens lag. Så vill jag, o, mitt hjärta i lydnad för hans bud Också uti min smärta tillbedja Herren Gud.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar