Tillkomme ditt rike

 En sång, men samtidigt en bön, skriven av Lina Sandell. När vi snart skall gå in i ett nytt år, som onekligen inte ser ljust ut direkt. Må denna hoppets bön bli till tröst och uppmuntran för alla som upplever en ensamhetens och hopplöshetens kamp. Gud är med i allt.

Tillkomme ditt rike, o Herre vår Gud, tillkomme ditt rike på jorden. Sänd ut dina vittnen med frälsningens bud, sänd ut dem till södern och norden att kalla och bjuda all världen.

Du lovat i ordet en vildmarkens vår, då öknen skall stå lik en lilja. Vi bida därefter vart gryende år, och är det din nådiga vilja, snart komme den tiden, o Jesu.

Välsigna de vittnen, som gått i ditt namn att resa baneret därute. Din trohet dem vare en skyddande hamn, i farorna friden du gjute hugsvalande i deras hjärtan.

Var själv deras starkhet, med kraft dem bekläd och lär dem att manligen strida, att utstå i hoppet den himmelska säd och växten i tålamod bida av dig som allena den giver.

Och få de än vattna sin sådd med sitt blod, vad nåd, vad osägelig ära! Så framgår ditt rike, du Fridsfurste god, och så vill allt mer du oss lära, att offret är vägen till seger.

Så kasta vi alla bekymmer på dig, du lovat för allting att sörja. Gå med oss på livets och sanningens stig, att mitt under striden vi börja dig tacka och lova för segern.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt