Fortsätt till huvudinnehåll

Det mörknar alltmera i tiden

 Tidig eftermiddag och det är redan mörkt ute. Inte kolsvart alls men grådiset har sänkt sin slöja över bygden. Passar på att dela med mig av en sång skriven av Lydia Lithell.

Det mörknar alltmera i tiden, och skymningen faller på. Snart frälsningens dag är förliden, o kom, när du nåd kan få!

Kör.: Skynda till Jesus, förr´n sol går ner! Skuggorna längas allt mer och mer. Skynda till Jesus! Din dag är kort, tiden med hast flyr bort.

O, kom nu i aftonens timma! Ja, kom innan nattens tid! Hos Frälsaren skall du förnimma en underbar ljuvlig frid.

Dock aftonens vindar de bära till väntande skaran bud. Vår himmelske brudgum är nära, snart hämtar han hem sin brud.

Det mörknar, men blodtvagna släkten snart väntar en morgon ljus. När ändad är aftonväkten, då väntar dem Faderns hus.

En inbjudan att komma fram till Jesus. Under väntetiden. 

Solen har lyst med sin frånvaro (om man nu kan uttrycka sig så) ett antal dagar. Men Lammet, han som själv är solen lyser dock, frågan är om vi ser det och förnimmer hans närvaro i dessa orosdagar? Han finns bakom molnen ändå.....

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar