Fortsätt till huvudinnehåll

Väckelse eller avfall

Nu följer ett utdrag från boken Ödemarkens apostel av Oscar Rönnbäck som handlar om Lars Levi Laestadius.

-"Tror Ni", frågar Laestadius, "att en sann kristen, vars rike ej är av denna värld, vars eviga samfund är i himlen, vars seger ligger i begärens undertryckande, vars frihet syns bestå i tyglande av de sinnliga lustarna och vars själsstorhet framför allt visar sig i, att han med jämnmod kan uthärda de orättvisor, som ogudaktiga människor tillfoga honom, tror ni att den som av denna världens bekvämlighet inget annat åstundar, än att det må tillåtas honom att behålla sin tro på Gud och vår Herre Jesus Kristus ren, orörd och oanfäktad; tror ni- säger jag- att den, som kan finna sig i förtryck utan hat, utan vrede, utan harm skulle möda sig om denna världens tvister om tomma spörsmål, om statsstyrelse, om regeringens privilegier och sådant mera?" 

Sämst var det ställt med prästernas förkunnelse- framhåller Laestadius i fortsättningen- vilket ock bar så lite frukt, därför att den inte bestraffade åhörarnas laster utan endast sökte påverka känslan för stunden utan att uppskaka hela hjärtat. Även hos de flesta präster hade religionen sjunkit ned till en tom form. De borde allvarligt fråga sig själva och sina församlingsmedlemmar: "Herre, vad skall jag göra för att få ärva evigt liv?" Där fattades sälta i prästernas ord och gärning. Där behövdes Johannes Döparens väckelserop: "Ni huggormars avföda", Stefanus ord: "Ni oomskurna till hjärta och öron", eller Frälsarens;" Detta horiska och vrånga släkte." Det måste sägas till mänskorna, vad de av naturen är: Vredens barn. Synderna måste bestraffas och nämnas med sina verkliga namn.

Med bitande satir målar Laestadius en framtidsbild, som inte minst i vår egen tid syns vara något av en profetia. Han siar om riksförsamlingar, där folket har rätt och makt att säga vad som helst, hur man beslutar t.ex. att förvandla prästerna till folklärare, som få förkunna icke levande kristendom utan endast det, som den politiska ledningen och den tongivande tidningspressen befaller. De präster, som vågar sig på att fortplanta den forna "vidskepelsen" - den avskaffade levande kristendomen- avsätts. Dock skulle det inte bli många, som avsätts, ty "vem är så dåraktig och dum, att han ej märker, att av de flesta evangelium predikas på sådant sätt, att de skall behaga människorna? Jag misstänker, att om t.ex. liberalteologi skulle göras till rättesnöre för förkunnelsen, prästerna, för att få behålla sina ämbeten, skulle finna sig häri, ja, gå in på att predika politik istället för Kristus och hans evangelium." 

Med profetisk skärpa skådade denna gudsman in i framtiden för ca 170 år sedan. Med facit i hand, visst hade han rätt i mycket. Det talas ibland om den kommande väckelsen, men det kommande avfallet talas det inte så mycket om. Av förståeliga skäl, det är inte attraktivt att tala om ett kommande avfall. Men skall Människosonen när han kommer finna tro på jorden? ( Luk 18:8 ). Väckelse eller avfall, vi vet vad vi längtar efter. Vågar vi ge allt åt honom? Inte någon gång i framtiden utan nu. Se nu är den välbehagliga tiden, nu är frälsningens dag. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj