Fortsätt till huvudinnehåll

Väckelse eller avfall

Nu följer ett utdrag från boken Ödemarkens apostel av Oscar Rönnbäck som handlar om Lars Levi Laestadius.

-"Tror Ni", frågar Laestadius, "att en sann kristen, vars rike ej är av denna värld, vars eviga samfund är i himlen, vars seger ligger i begärens undertryckande, vars frihet syns bestå i tyglande av de sinnliga lustarna och vars själsstorhet framför allt visar sig i, att han med jämnmod kan uthärda de orättvisor, som ogudaktiga människor tillfoga honom, tror ni att den som av denna världens bekvämlighet inget annat åstundar, än att det må tillåtas honom att behålla sin tro på Gud och vår Herre Jesus Kristus ren, orörd och oanfäktad; tror ni- säger jag- att den, som kan finna sig i förtryck utan hat, utan vrede, utan harm skulle möda sig om denna världens tvister om tomma spörsmål, om statsstyrelse, om regeringens privilegier och sådant mera?" 

Sämst var det ställt med prästernas förkunnelse- framhåller Laestadius i fortsättningen- vilket ock bar så lite frukt, därför att den inte bestraffade åhörarnas laster utan endast sökte påverka känslan för stunden utan att uppskaka hela hjärtat. Även hos de flesta präster hade religionen sjunkit ned till en tom form. De borde allvarligt fråga sig själva och sina församlingsmedlemmar: "Herre, vad skall jag göra för att få ärva evigt liv?" Där fattades sälta i prästernas ord och gärning. Där behövdes Johannes Döparens väckelserop: "Ni huggormars avföda", Stefanus ord: "Ni oomskurna till hjärta och öron", eller Frälsarens;" Detta horiska och vrånga släkte." Det måste sägas till mänskorna, vad de av naturen är: Vredens barn. Synderna måste bestraffas och nämnas med sina verkliga namn.

Med bitande satir målar Laestadius en framtidsbild, som inte minst i vår egen tid syns vara något av en profetia. Han siar om riksförsamlingar, där folket har rätt och makt att säga vad som helst, hur man beslutar t.ex. att förvandla prästerna till folklärare, som få förkunna icke levande kristendom utan endast det, som den politiska ledningen och den tongivande tidningspressen befaller. De präster, som vågar sig på att fortplanta den forna "vidskepelsen" - den avskaffade levande kristendomen- avsätts. Dock skulle det inte bli många, som avsätts, ty "vem är så dåraktig och dum, att han ej märker, att av de flesta evangelium predikas på sådant sätt, att de skall behaga människorna? Jag misstänker, att om t.ex. liberalteologi skulle göras till rättesnöre för förkunnelsen, prästerna, för att få behålla sina ämbeten, skulle finna sig häri, ja, gå in på att predika politik istället för Kristus och hans evangelium." 

Med profetisk skärpa skådade denna gudsman in i framtiden för ca 170 år sedan. Med facit i hand, visst hade han rätt i mycket. Det talas ibland om den kommande väckelsen, men det kommande avfallet talas det inte så mycket om. Av förståeliga skäl, det är inte attraktivt att tala om ett kommande avfall. Men skall Människosonen när han kommer finna tro på jorden? ( Luk 18:8 ). Väckelse eller avfall, vi vet vad vi längtar efter. Vågar vi ge allt åt honom? Inte någon gång i framtiden utan nu. Se nu är den välbehagliga tiden, nu är frälsningens dag. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid