Fortsätt till huvudinnehåll

När morgonen gryr


Här följer en kort betraktelse av gudsmannen Emil Gustafsson. Hans tidlösa budskap berör. Han är sedan länge hemma hos sin Frälsare. Hans jordiska vandring blev ej så lång men mycket av vad han skrev finns bevarat och är aktuellt för oss som lever i "Laodiceas tidsålder"

"Bittida söker jag dig" "Tidigt på morgonen föll ett flöde av dagg" Stig tidigt upp! Morgonluften är ren och stärkande. Mannat föll tidigt på morgonen. Då är bönens tid Tidig nåd är källan till glädje och levnadsmod. "Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, så att vi få jubla och vara glada i alla våra livsdagar." 

Så fort ditt öga öppnas, sök den älskade. Börja din dag med honom. Gläds däröver att Herren är din Gud. Bed honom så uppfylla och genomtränga ditt väsen, att du må stråla för honom hela dagen. Liksom månen är mörk i sig själv men lånar sitt ljus från solen, så är du mörk i dig själv, men Jesus vill vara solen och kraften i dig. Förrän dagens strider börjat, tala med Gud, som Herrens tjänare Moses, att du må stråla av hans helighet. Kvider anden i ditt bröst, gå avsides och kämpa, tills du har vunnit, om du vill gå till dagens arbete lik en monark, som bestiger tronen. Då skall världen inte skämta med din gudsfruktan. Be och ni skall få, klappa, och för er skall varda upplåtet.

Giv akt på kämpen vid Jabboks vad! Utan tvivel hade han bett hela natten. Då han genom bönen var mogen att brytas ner, för att sedan få ett nytt namn, då kommer den Starke och fattar den kämpande själen. "En man brottades med honom, tills morgonrodnaden gick upp." Denne vidrörde Jakobs höftsena och då patriarken kände att han funnit sin överman, en gudomlig person, ropade han under tårar:"Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig." Hur blev utgången? "Gud välsignade honom där." På den kristnes morgonaltare borde kunna skrivas: Gud välsignade honom där. Varje plats, där en kristen har böjt sina knän, skulle bevara minnet av Herrens under genom den saliga verklighet dessa ord innebär: Gud välsignade honom där. I annat fall- varför ber vi? 

Betraktelsen är hämtad från boken Prisgiven åt Gud

Gud hör naturligtvis inte våra böner bättre på morgonen än under dagens andra timmar. Däremot har vi inte hunnit få så många intryck under dagen som lätt för oss bort från att istället göra något annat än att be och ha fokus på Guds rike. Du som, då du vaknar, i ditt sinne redan befinner dig på din arbetsplats eller i din syssla. Hur skulle det vara om du skulle försöka göra vad betraktelsen uppmanar dig till. Tag en stund i bibelläsning, bön och lovsång innan du går till din syssla. Så kommer dagen att flyta på desto bättre. Så har det varit för många, inte som en magisk formel utan som en verklighet. Att vi inte alltid lyckas med att få det att funka i praktiken är jag ytterst medveten om. Själv har jag upplevt en stor skillnad under dagen,de dagar då jag praktiserat detta. Inte av tvång utan av fri vilja och en längtan av att få komma närmare vår Herre. Bedjen oavlåtligen(1 Tess5:17). Medan vi utför dagens värv vandrar vi i gemenskap med Frälsaren och då det är dags att gå till ro är det gott att bedja aftonbön och tacka vår Herre för hans omsorg om mig under den gångna dagen. Inte alla dar lyckas vi med detta men de dar då detta funkar infinner sig en ljuvlig frid i själen-en frid som jag inte vill byta bort. Tacken Herren ty Han är god och hans nåd varar för alltid! (Ps 118:1)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar